Zavřít

Univerzita Palackého v Olomouci – Filozofická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Andragogika bakalářský prezenční 3 roky
Andragogika se specializací personální rozvoj bakalářský kombinovaná 3 roky
Anglická filologie bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina pro tlumočení a překlad bakalářský prezenční 3 roky
Archeologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Archivnictví bakalářský prezenční 3 roky
Czech for Foreigners bakalářský prezenční 3 roky
Česká filologie bakalářský prezenční 3 roky
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích bakalářský prezenční 3 roky
Čínská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Čínská filologie pro Japonskou filologii bakalářský prezenční 3 roky
Čínská filologie pro Vietnamskou filologii bakalářský prezenční 3 roky
Čínština pro praxi bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny umění a památková péče bakalářský prezenční 3 roky
Divadelní a performanční studia bakalářský prezenční 3 roky
Ekonomicko-manažerská studia bakalářský prezenční 3 roky
English Philology bakalářský prezenční 3 roky
Evropská studia a diplomacie bakalářský prezenční 3 roky
Filmová studia bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Francouzská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Francouzská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná ekonomie bakalářský prezenční 3 roky
Historické vědy bakalářský prezenční 3 roky
Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch bakalářský prezenční 3 roky
Italská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Japonská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Japonská filologie pro Čínskou nebo Vietnamskou filologii bakalářský prezenční 3 roky
Jazykovědný analytik bakalářský prezenční 3 roky
Judaistika. Židovská a izraelská studia bakalářský prezenční 3 roky
Korejská studia bakalářský prezenční 3 roky
Korejština pro hospodářskou praxi bakalářský prezenční 3 roky
Kulturní antropologie bakalářský prezenční 3 roky
Lingvistika a Digital Humanities bakalářský prezenční 3 roky
Lingvistika a Digital Humanities pro Obecnou lingvistiku a teorii komunikace bakalářský prezenční 3 roky
Mezinárodní vztahy a bezpečnost bakalářský prezenční 3 roky
Migrační studia bakalářský kombinovaná 3 roky
Muzikologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad bakalářský prezenční 3 roky
Německá filologie bakalářský prezenční 3 roky
Obecná lingvistika a teorie komunikace bakalářský prezenční 3 roky
Politická komunikace a politický marketing bakalářský prezenční 3 roky
Politologie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Polská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Překladatelství a hospodářská praxe bakalářský prezenční 3 roky
Portugalská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Praktická nizozemská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Psychologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Religionistika bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Ruská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Překladatelství a hospodářská praxe bakalářský prezenční 3 roky
Řízení vzdělávacích institucí bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociálněvědný analytik bakalářský prezenční 3 roky
Sociální práce bakalářský kombinovaná 3 roky
Španělská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Televizní a rozhlasová studia bakalářský prezenční 3 roky
Teorie a dějiny výtvarných umění bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Ukrajinská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Překladatelství a hospodářská praxe bakalářský prezenční 3 roky
Uměnovědná studia bakalářský prezenční 3 roky
Vietnamská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Žurnalistika bakalářský prezenční 3 roky
Andragogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Anglická filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad navazující magisterský prezenční 2 roky
Archeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Archivnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Asijská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Čínský jazyk a kultura navazující magisterský prezenční 2 roky
Indonéský jazyk a kultura navazující magisterský prezenční 2 roky
Japonský jazyk a kultura navazující magisterský prezenční 2 roky
Korejský jazyk a kultura navazující magisterský prezenční 2 roky
Vietnamský jazyk a kultura navazující magisterský prezenční 2 roky
Česká filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Divadelní studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Ediční a nakladatelská praxe navazující magisterský kombinovaná 2 roky
English Philology navazující magisterský prezenční 2 roky
Euroculture navazující magisterský prezenční 2 roky
Evropská unie navazující magisterský prezenční 2 roky
Filmová studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Filozofie navazující magisterský prezenční 2 roky
Francouzská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Francouzština navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočení a překlad navazující magisterský prezenční 2 roky
Historické vědy navazující magisterský prezenční 2 roky
Italská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Italština a italská kultura navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Judaistika. Dějiny a kultura Židů navazující magisterský prezenční 2 roky
Kulturní antropologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Management v kulturních odvětvích navazující magisterský prezenční 2 roky
Management vědy navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Specializace Mediální studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Komunikační studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Kulturální studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Žurnalistická studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Muzikologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Němčina navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočení a překlad navazující magisterský prezenční 2 roky
Německá filologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Nizozemská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obecná lingvistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obecná lingvistika maior navazující magisterský prezenční 2 roky
Politická analýza a strategie navazující magisterský prezenční 2 roky
Polská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Polská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Překlad prezenční  let
Portugalská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Praktická nizozemská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Psychologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Religionistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Ruská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ruština pro překladatele navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Španělská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočnictví a překlad navazující magisterský prezenční 2 roky
Televizní a rozhlasová studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Teorie a dějiny výtvarných umění navazující magisterský prezenční 2 roky
Památková péče navazující magisterský prezenční 2 roky
Ukrajinská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Vládnutí a demokracie navazující magisterský prezenční 2 roky
War and Peace Studies navazující magisterský prezenční 2 roky