Zavřít

Univerzita Palackého v Olomouci – Fakulta zdravotnických věd

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Ergoterapie bakalářský prezenční 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Ochrana a podpora zdraví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pediatrické ošetřovatelství bakalářský prezenční 3 roky
Physiotherapy bakalářský prezenční 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Aplikovaná fyzioterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Intenzivní péče v porodní asistenci navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Organizace a řízení ve zdravotnictví navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Specializace v ošetřovatelství – Ošetřovatelská péče v interních oborech navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice navazující magisterský kombinovaná 2 roky