Zavřít

Univerzita Palackého v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Katolická teologie magisterský prezenční 5 let
Théologie catholique (FR) magisterský prezenční 5 let
Etika a kultura v mediální komunikaci bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Mezinárodní sociální a humanitární práce bakalářský prezenční 3 roky
Náboženství se zaměřením na vzdělávání bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální práce s dětmi a mládeží bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Teologické nauky bakalářský kombinovaná 3 roky
Teologie bakalářský distanční 3 roky
Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální práce - specializace Sociální práce s rodinou navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Teologické nauky navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Učitelství náboženství pro základní školy navazující magisterský kombinovaná 2 roky