Zavřít

Univerzita obrany - Fakulta vojenských technologií

Kontakty na fakultu
Videa

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní (civilní studium) bakalářský prezenční 3 roky
Letecká technika bakalářský prezenční 3 roky
Technologie pro ochranu majetku a osob bakalářský prezenční 3 roky
Zbraně a munice bakalářský prezenční 3 roky
Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost (civilní studium) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Technologie pro obranu a bezpečnost (civilní studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Letecká technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologie pro ochranu majetku a osob navazující magisterský prezenční 2 roky
Zbraně a munice navazující magisterský prezenční 2 roky
Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost (civilní studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Vojenské technologie strojní (vojenské studium) magisterský prezenční 5 let M3926
Bojová a speciální vozidla magisterský prezenční 5 let
Letecká technika – draky a motory magisterský prezenční 5 let
Letištní technické zabezpečení magisterský prezenční 5 let
Řízení letového provozu magisterský prezenční 5 let
Vojenský pilot magisterský prezenční 5 let
Zbraně a munice magisterský prezenční 5 let
Ženijní technologie magisterský prezenční 5 let
Obory Vojenské technologie elektrotechnické (vojenské studium) magisterský prezenční 5 let
Elektronický průzkum magisterský prezenční 5 let
Geografické a meteorologické zpravodajství magisterský prezenční 5 let
Informační technologie magisterský prezenční 5 let
Komunikační technologie magisterský prezenční 5 let
Letecká technika - avionika a výzbroj magisterský prezenční 5 let
Letecká radionavigační služba magisterský prezenční 5 let
Radiolokace a elektronický boj magisterský prezenční 5 let
Technologie protivzdušné obrany magisterský prezenční 5 let
Kybernetická bezpečnost (civilní a vojenské studium) magisterský prezenční 5 let
Vojenské technologie – strojní (civilní i vojenské studium) doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Vojenské technologie – elektrotechnické (civilní i vojenské studium) doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Vojenská geografie a meteorologie (civilní i vojenské studium) doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky

Podrobné informace o škole

Univerzita obrany – Fakulta vojenských technologií, Fakulta vojenského leadershipu

Brněnské fakulty připravují vojenské profesionály – důstojníky pro Armádu ČR a civilní odborníky ve prospěch bezpečnostního systému státu a obranného a bezpečnostního průmyslu. Nabízí široké spektrum atraktivních technických a manažerských studijních programů a specializací. Lze získat titul Bc., Ing. a Ph.D. Vojenští studenti jsou zároveň vojáci z povolání s řadou benefitů.

Studenti během studia získají teoretické znalosti a současně rozsáhlé praktické dovednosti využitelné nejen v budoucí profesi důstojníka armády ČR, ale i specialisty v civilní sféře. Kromě pravidelného měsíčního platu mají další výhody – např. ubytování zdarma, nadstandardní sportovní vyžití, týmové prostředí, individuální přístup vyučujících a další. Absolventi mají jistotu zaměstnání ihned po škole v Armádě ČR.

Fakulta vojenských technologií

Připravuje technické specialisty a manažery v pětiletých magisterských studijních programech:

 • Vojenské technologie elektrotechnické
 • Vojenské technologie strojní

Tyto programy zahrnují celkem sedmnáct atraktivních specializací zaměřených na moderní vojenskou leteckou i pozemní techniku a sofistikované zbraňové systémy.

 • Kybernetická bezpečnost

Fakulta vojenského leadershipu

Připravuje velitele a manažery v pětiletém magisterském studijním programu:

 • Řízení a použití ozbrojených sil

Program zahrnuje 12 atraktivních specializací zaměřených do oblasti vedení lidí a řízení týmů.

Brněnské fakulty nabízejí také civilní studium. Více na našich webových stránkách.

Přijímací zkoušky

Test studijních předpokladů (matematika), anglický jazyk a test fyzické zdatnosti (12 min. běh, leh-sed za minutu). Současně je potřeba splnit zákonné podmínky pro vstup do služebního poměru vojáka (občanství ČR, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, …).

K přípravě na zkoušky jsou organizovány zdarma přípravné kurzy.

Výhody studia – proč studovat UNOB?

 • Kvalitní vzdělání uplatnitelné i v civilním sektoru
 • Týmové prostředí
 • Pravidelný měsíční plat při studiu a stipendia
 • Zdarma ubytování a parkování
 • Zdarma vojenská uniforma a výstroj
 • Individuální přístup ze strany učitelů
 • Přístup k moderním technologiím a vědecké činnosti
 • Skvělá znalost angličtiny a dalších světových jazyků
 • Široké sportovní vyžití a kvalitní zázemí
 • Možnost studovat v zahraničí (Erasmus+)
 • Jistota budoucího zaměstnání v Armádě ČR
 • Nástupní plat absolventa poručíka 50 260 Kč

Dny otevřených dveří

10. 11. 2022, 10. 12. 2022, 19. 1. 2023 a 9. 2. 2023. Veškeré termíny si vždy ověřte na našich webových stránkách.

logo
Kounicova 156/65, Brno
tel.: 973 443 448
jdunaunob@unob.cz
www.unob.cz