Zavřít

Univerzita obrany

Kontakty na školu
Videa

Fakulty

Zobrazit programy Fakulta vojenského leadershipu Kounicova 156/65, Veveří, 662 10 Brno
Bezpečnost a obrana (vojenské a civilní studium) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Bezpečnost a obrana (vojenské a civilní studium) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Řízení a použití ozbrojených sil (vojenské studium) magisterský prezenční 5 let
Velitel mechanizovaných a tankových jednotek magisterský prezenční 5 let
Velitel průzkumných jednotek magisterský prezenční 5 let
Velitel dělostřeleckých jednotek magisterský prezenční 5 let
Velitel ženijních jednotek magisterský prezenční 5 let
Velitel chemických jednotek magisterský prezenční 5 let
Vojenská logistika magisterský prezenční 5 let
Vojenská doprava magisterský prezenční 5 let
Řízení finančních zdrojů magisterský prezenční 5 let
Řízení lidských zdrojů magisterský prezenční 5 let
Management informačních zdrojů magisterský prezenční 5 let
Zpravodajské zabezpečení magisterský prezenční 5 let
Důstojník štábu vzdušných sil navazující magisterský prezenční 5 let
Teorie obrany státu (vojenské a civilní studium) doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Fakulta vojenských technologií Kounicova 156/65, Veveří, 662 10 Brno
Vojenský letový provoz (vojenské studium) bakalářský prezenční 3,5 let
Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost (civilní studium) bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní (civilní studium) bakalářský prezenční 3 roky
Technologie pro ochranu majetku a osob bakalářský prezenční 3 roky
Letecká technika bakalářský prezenční 3 roky
Zbraně a munice bakalářský prezenční 3 roky
Letecké a radiotechnické obranné technologie (civilní studium) bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní (civilní studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologie pro ochranu majetku a osob navazující magisterský prezenční 2 roky
Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost (civilní studium) navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Vojenské technologie elektrotechnické (vojenské studium) magisterský prezenční 5 let
Elektronický průzkum magisterský prezenční 5 let
Informační technologie magisterský prezenční 5 let
Komunikační technologie magisterský prezenční 5 let
Letecká technika - avionika a výzbroj magisterský prezenční 5 let
Letecká radionavigační služba magisterský prezenční 5 let
Radiolokace a elektronický boj magisterský prezenční 5 let
Technologie protivzdušné obrany magisterský prezenční 5 let
Vojenská robotika magisterský prezenční 5 let
Specializace Vojenské technologie strojní (vojenské studium) magisterský prezenční 5 let
Bojová a speciální vozidla magisterský prezenční 5 let
Letecká technika – draky a motory magisterský prezenční 5 let
Letištní technické zabezpečení magisterský prezenční 5 let
Zbraně a munice magisterský prezenční 5 let
Ženijní technologie magisterský prezenční 5 let
Zbraňové systémy protivzdušné obrany magisterský prezenční 5 let
Kybernetická bezpečnost (vojenské studium) magisterský prezenční 5 let
Vojenské technologie – strojní (civilní i vojenské studium) doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Vojenské technologie – elektrotechnické (civilní i vojenské studium) doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Vojenská geografie a meteorologie (civilní i vojenské studium) doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Vojenská lékařská fakulta Třebešská 1575, Nový Hradec Králové, 500 01 Hradec Králové
Zdravotnické záchranářství (vojenské studium) bakalářský prezenční 3 roky
Organizace a řízení ve zdravotnictví (vojenské i civilní studium) navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství (vojenské studium) magisterský prezenční 6 let
Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství (vojenské studium) magisterský prezenční 5 let
Vojenského zdravotnictví pro oblast farmacie (vojenské studium) magisterský prezenční 5 let
Epidemiologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Infekční biologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Lékařská mikrobiologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Toxikologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Vojenská chirurgie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Vojenská radiobiologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Vojenské vnitřní lékařství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky