Zavřít

Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví

Kontakty na fakultu
Videa

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Zdravotnické záchranářství (vojenské studium) bakalářský prezenční 3 roky
Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství magisterský prezenční 6 let M5133
Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství magisterský prezenční 5 let M5134
Vojenského zdravotnictví pro oblast farmacie magisterský prezenční 5 let M5209

Podrobné informace o škole

Univerzita obrany – Fakulta vojenského zdravotnictví

Fakulta vojenského zdravotnictví se sídlem v Hradci Králové připravuje vojenské lékaře, zubaře, farmaceuty a zdravotnické záchranáře pro Armádu ČR. Studium je vhodné pro všechny, které zajímá studium biologie, chemie, fyziky a chtějí pomáhat lidem. Studenti jsou zároveň vojáci z povolání s řadou benefitů.

Fakulta se opakovaně umísťuje na prvních příčkách žebříčku nejlepších zdravotnických fakult v ČR. Vzdělávání probíhá ve spolupráci s Lékařskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy a Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Vojenští lékaři, zubaři a farmaceuti získávají dva tituly – z Univerzity obrany a Univerzity Karlovy.

Profesní zaměření odborné výuky na fakultě

  • Urgentní medicína
  • Medicína katastrof
  • Ochrana proti biologickým, chemickým a nukleárním hrozbám

Studenti jsou vedeni zkušenými odborníky z praxe především z Ústřední vojenské nemocnice. Během studia mají vysokou hodinovou dotaci praktické výuky na specializovaných odděleních vojenských i civilních nemocnic. Po ukončení studia je pro vojenské lékaře zabezpečena další odborná specializační příprava, během které mají, na rozdíl od absolventů civilní medicíny, nadstandardní plat.

Fakulta nabízí tyto studijní programy

Šestileté magisterské studium:

  • Vojenský lékař

Pětileté magisterské studium:

  • Vojenský zubař
  • Vojenský farmaceut

Tříleté bakalářské studium:

  • Zdravotnické záchranářství

Přijímací zkoušky

Oborové testy, test z anglického jazyka a test fyzické zdatnosti (12 min. běh, leh-sed za minutu / u záchranáře shyby). Současně je potřeba splnit zákonné podmínky pro vstup do služebního poměru vojáka (občanství ČR, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, …)

Dny otevřených dveří

3. 12. 2022 a 21. 1. 2023. Veškeré termíny si vždy ověřte na našich webových stránkách.

logo
Třebešská 1575, Hradec Králové
tel.: 973 253 022, 973 253 125
jdunaunob@unob.cz
www.unob.cz