Zavřít

Univerzita obrany – Vojenská lékařská fakulta

Kontakty na fakultu
Videa

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Zdravotnické záchranářství (vojenské studium) bakalářský prezenční 3 roky
Organizace a řízení ve zdravotnictví (vojenské i civilní studium) navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství (vojenské studium) magisterský prezenční 6 let
Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství (vojenské studium) magisterský prezenční 5 let
Vojenského zdravotnictví pro oblast farmacie (vojenské studium) magisterský prezenční 5 let
Epidemiologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Infekční biologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Lékařská mikrobiologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Toxikologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Vojenská chirurgie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Vojenská radiobiologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Vojenské vnitřní lékařství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky