Univerzita obrany
Poštovní adresa: Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
Telefon: 973 253 022
Fax: 973 253 153
Email: fvz-student@unob.cz
WWW: fvz.unob.cz
Zaměření školy: Lékařské, Vojenské
Typ školy: Státní
Bezbariérový přístup: ne
IČ: 60162694

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví

Nedělá Ti biologie a chemie problém? Nevadí Ti krev? Baví Tě práce s lidmi a chceš jim pomáhat? Studuj medicínu nebo záchranářství na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Fakulta připravuje vojenské lékaře, zubaře, farmaceuty a zdravotnické záchranáře pro Armádu ČR.

V ČR si Fakulta vojenského zdravotnictví drží významné postavení díky úzkému propojení s Lékařskou fakultou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Vysokoškolské vzdělávání vojenských profesionálů realizuje ve spolupráci s těmito školami. Absolvent fakulty – vojenský lékař či farmaceut získává diplom Univerzity obrany a Univerzity Karlovy.

Profesní zaměření odborné výuky na fakultě

  • Urgentní medicína
  • Medicína katastrof
  • Ochrana proti biologickým, chemickým a nukleárním hrozbám

Spolupráce fakulty s odbornými partnery Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha a Fakultní nemocnicí Hradec Králové zase přináší možnost výuky studentů na vysoce specializovaných a erudovaných pracovištích. Po ukončení studia je pro vojenské lékaře zabezpečena další odborná příprava v rámci specializačního vzdělávání ve vojenských nemocnicích a zdravotnických zařízeních.

Fakulta nabízí studijní obory

  • Zdravotnický záchranář (tříleté bakalářské studium)
  • Vojenské všeobecné lékařství (šestileté magisterské studium)
  • Vojenské zubní lékařství (pětileté magisterské studium)
  • Vojenská farmacie (pětileté magisterské studium)

Podmínky pro přijetí ke studiu nalezneš na www.unob.cz v sekci Informace pro uchazeče o studium. Pro zájemce o studium medicíny je organizován zdarma přípravný kurz k přijímacím zkouškám.

logo
Třebešská 1575, Hradec Králové
tel.: 973 253 022, 973 253 125
fvz-student@unob.cz
www.unob.cz
 
module
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryZdravotnický záchranář (vojenské studium) bakalářský  prezenční  3 roky B5345 
Zdravotnický záchranář  bakalářský  prezenční  3 roky  
Vojenská farmacie (vojenské studium) magisterský  prezenční  5 let M5209 
Vojenské a všeobecné lékařství (vojenské studium) magisterský  prezenční  6 let M5133  
Vojenské zubní lékařství (vojenské studium) magisterský  prezenční  5 let M5134