Zavřít

Univerzita obrany v Brně - Fakulta vojenského zdravotnictví

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Univerzita obrany v Brně – Fakulta vojenského zdravotnictví

Fakulta vojenského zdravotnictví se sídlem v Hradci Králové připravuje vojenské lékaře, zubaře, farmaceuty a zdravotnické záchranáře pro Armádu ČR. Studium je vhodné pro všechny, které baví studium biologie, chemie, jsou cílevědomí a rádi pomáhají lidem. Studenti Fakulty vojenského zdravotnictví jsou zároveň vojáci z povolání s řadou benefitů.

Kromě pravidelného měsíčního platu mají např. ubytování zdarma. Fakulta se opakovaně umísťuje na prvních příčkách žebříčku nejlepších zdravotnických fakult v ČR. Vzdělávání probíhá ve spolupráci s Lékařskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy a Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Vojenští lékaři, zubaři a farmaceuti získávají diplom Univerzity obrany v Brně a Univerzity Karlovy.

Profesní zaměření odborné výuky na fakultě

  • Urgentní medicína
  • Medicína katastrof
  • Ochrana proti biologickým, chemickým a nukleárním hrozbám

Studenti jsou vedeni zkušenými odborníky z praxe především z Ústřední vojenské nemocnice. Během studia mají vysokou hodinovou dotaci praktické výuky na specializovaných odděleních vojenských i civilních nemocnic. Po ukončení studia je pro vojenské lékaře zabezpečena další odborná specializační příprava, během které mají, na rozdíl od absolventů civilní medicíny, nadstandardní plat.

Fakulta nabízí studijní obory *

Šestileté magisterské studium:

  • Vojenský lékař

Pětileté magisterské studium:

  • Vojenský zubař
  • Vojenský farmaceut

Tříleté bakalářské studium:

  • Zdravotnický záchranář

*) v současné době probíhá akreditační řízení, bližší informace najdete na www.unob.cz

Přijímací zkoušky

Oborové testy, test anglického jazyka a test fyzické zdatnosti (12 min. běh, leh-sed za minutu).

logo
Třebešská 1575, Hradec Králové
tel.: 973 253 022
tel.: 973 253 125
jdunaunob@unob.cz
www.unob.cz

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Zdravotnický záchranář (vojenské studium) bakalářský prezenční 3 roky B5345
Zdravotnický záchranář bakalářský prezenční 3 roky
Vojenské a všeobecné lékařství (vojenské studium) magisterský prezenční 6 let M5133
Vojenské zubní lékařství (vojenské studium) magisterský prezenční 5 let M5134
Vojenská farmacie (vojenské studium) magisterský prezenční 5 let M5209