Zavřít

Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Geologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Obory Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Obory Demografie bakalářský prezenční 3 roky
Demografie se sociální geografií bakalářský prezenční 3 roky
Demografie se sociologií bakalářský prezenční 3 roky
Demografie s historií bakalářský prezenční 3 roky
Demografie s veřejnou a sociální politikou bakalářský prezenční 3 roky
Demografie s ekonomií bakalářský prezenční 3 roky
Biochemie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Klinická a toxikologická analýza bakalářský prezenční 3 roky
Obory Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Obory Speciální chemicko-biologické obory bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární biologie a biochemie organismů bakalářský prezenční 3 roky
Obory Geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzická geografie a geoekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Kartografie a geoinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Regionální a politická geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální geografie a regionální rozvoj navazující magisterský prezenční 2 roky
Krajina a společnost navazující magisterský prezenční 2 roky
Demografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Klinická a toxikologická analýza navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Hydrologie a hydrogeologie bakalářský prezenční 3 roky
Povrchová a podzemní voda bakalářský prezenční 3 roky
Vědy o Zemi bakalářský prezenční 3 roky
Obory Aplikovaná geografie bakalářský prezenční 3 roky
Fyzická geografie a geoinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Sociální geografie a geoinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Biologie bakalářský prezenční 3 roky
Biologie bakalářský prezenční 3 roky
Ekologická a evoluční biologie bakalářský prezenční 3 roky
Ochrana životního prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Medicinální chemie bakalářský prezenční 3 roky
Chemie a fyzika materiálů bakalářský prezenční 3 roky
Geotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Geologie bakalářský prezenční 3 roky
Geologie bakalářský prezenční 3 roky
Praktická geobiologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Geografie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie a kartografie bakalářský prezenční 3 roky
Hospodaření s přírodními zdroji bakalářský prezenční 3 roky
Obory Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství geologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Genetika, molekulární biologie a virologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Protistologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Teoretická a evoluční biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Reprodukční a vývojová biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Evoluční biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Antropologie a genetika člověka navazující magisterský prezenční 2 roky
Botanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Buněčná biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální biologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyziologie živočichů navazující magisterský prezenční 2 roky
Imunologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Mikrobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Parazitologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ecology navazující magisterský prezenční 2 roky
Biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Medicinální chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemie a fyzika materiálů navazující magisterský prezenční 2 roky
Analytická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Anorganická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Makromolekulární chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Organická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná geologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Geobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Hydrologie a hydrogeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Geologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Globální migrační a rozvojová studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální epidemiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky