Zavřít

Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Vychovatelství bakalářský kombinovaná 3 roky
Obory Specializace v pedagogice bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Dějepis se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika bakalářský kombinovaná 3 roky
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Dějepis se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pedagogika - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku bakalářský kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika bakalářský kombinovaná 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání, EN bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání, EN bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský kombinovaná 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský kombinovaná 3 roky
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský kombinovaná 3 roky
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Obory Psychologie bakalářský prezenční 3 roky
Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku bakalářský prezenční 3 roky
Obory Pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Pedagogika předškolního věku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova – základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – český jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – ruský jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – informační a komunikační technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – německý jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – francouzský jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie – chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie – tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie – výchova ke zdraví navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk – ruský jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk – francouzský jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk – německý jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk – hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk – základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk – speciální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk – dějepis navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis – francouzský jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis – německý jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis – základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy francouzský jazyk – pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy francouzský jazyk – základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova – sbormistrovství navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova – hra na nástroj navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova – hra na nástroj, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika – tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika – pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy německý jazyk – základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy chemie – výchova ke zdraví navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova – výchova ke zdraví navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova – sbormistrovství, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika - výchova ke zdraví navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie – matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie – pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie - dějepis navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – výtvarná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie – pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk – pedagogika navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis – hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie – tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika - výchova ke zdraví navazující magisterský prezenční 2 roky
Psychologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství pro základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Školský management bakalářský kombinovaná 3 roky
Andragogika a management vzdělávání navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Edukace a intrepretace v oblasti kulturního dědictví navazující magisterský prezenční 2 roky