Zavřít

Univerzita Karlova – Katolická teologická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Dějiny evropské kultury bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny křesťanského umění bakalářský prezenční 3 roky
Filosofie a etika bakalářský prezenční 3 roky
Teologické nauky bakalářský distanční 4 roky
Dějiny evropské kultury navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějiny křesťanského umění navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Filosofie a etika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Aplikovaná etika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Teologické nauky navazující magisterský distanční 4 roky
Katolická teologie magisterský prezenční 5 let
Specializace Církevní a obecné dějiny doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Církevní a obecné dějiny starověku doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Církevní a obecné dějiny středověku doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Církevní a obecné dějiny raného novověku doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Církevní a obecné dějiny 19. a 20. století doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Dějiny křesťanského umění doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Křesťanské umění středověku doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Křesťanské umění novověku doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Umění 19. a 20. století doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Ikonografie křesťanského umění doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Muzeologie, památková péče doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Katolická teologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Biblické vědy prezenční, kombinovaná  let
Fundamentální a dogmatická teologie prezenční, kombinovaná  let
Teologická etika a spirituální teologie prezenční, kombinovaná  let
Liturgika, katechetika a pastorální teologie prezenční, kombinovaná  let
Kanonické a konfesní právo prezenční, kombinovaná  let
Patristika a dějiny dogmatu prezenční, kombinovaná  let