Zavřít

Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Religionistika bakalářský prezenční 3 roky
Sociologie bakalářský prezenční 3 roky
Sociální práce bakalářský prezenční 3 roky
Psychologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Historické vědy navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie - české dějiny v evropském kontextu navazující magisterský prezenční 2 roky
Klasická archeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Komparatistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Středoevropská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Německý jazyk a literatura ve střední Evropě navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Překladatelství a tlumočnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství: čeština – angličtina navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství: čeština – francouzština navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství: čeština – němčina navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství: čeština – ruština navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství: čeština – španělština navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočnictví: čeština – angličtina navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočnictví: čeština – francouzština navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočnictví: čeština – němčina navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočnictví: čeština – španělština navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočnictví: čeština – ruština navazující magisterský prezenční 2 roky
Andragogika a personální řízení bakalářský prezenční 3 roky
Pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Estetika bakalářský prezenční 3 roky
Egypt a Přední východ ve starověku bakalářský prezenční 3 roky
Historie - evropská studia bakalářský prezenční 3 roky
Archeologie pravěku a středověku bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Logika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Germánská a severoevropská studia bakalářský prezenční 3 roky
Germanistika bakalářský prezenční 3 roky
Skandinavistika bakalářský prezenční 3 roky
Finština bakalářský prezenční 3 roky
Nizozemština bakalářský prezenční 3 roky
Italianistika bakalářský prezenční 3 roky
Portugalistika bakalářský prezenční 3 roky
Bohemistika pro cizince bakalářský prezenční 3 roky
Obory Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Ruština pro překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Španělština pro překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina pro překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Francouzština pro překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Němčina pro překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Východoevropská studia bakalářský prezenční 3 roky
Blízkovýchodní studia bakalářský prezenční 3 roky
Obory Řecká a latinská studia bakalářský prezenční 3 roky
Řecká a latinská studia bakalářský prezenční 3 roky
Novořecký jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 3 roky
Obory Středoevropská studia bakalářský prezenční 3 roky
Romanistika bakalářský prezenční 3 roky
Maďarská studia bakalářský prezenční 3 roky
Slovakistika bakalářský prezenční 3 roky
Polonistika bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Obory Asijská studia bakalářský prezenční 3 roky
Japanologie bakalářský prezenční 3 roky
Indologie bakalářský prezenční 3 roky
Koreanistika bakalářský prezenční 3 roky
Vietnamistika bakalářský prezenční 3 roky
Sinologie bakalářský prezenční 3 roky
Jihovýchodoevropská studia bakalářský prezenční 3 roky
Jazyk a komunikaci neslyšících bakalářský prezenční 3 roky
Fonetika bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Obecná lingvistika bakalářský prezenční 3 roky
Etnologie a kulturní antropologie bakalářský prezenční 3 roky
Archivnictví a pomocné vědy historické bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informační studia a knihovnictví bakalářský prezenční 3 roky
Veřejná správa a spisová služba bakalářský prezenční 3 roky
Obory Historické vědy bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Anglistika - amerikanistika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Obecná teorie a dějiny umění a kultury bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny umění bakalářský prezenční 3 roky
Andragogika a personální řízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství historie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějiny umění navazující magisterský prezenční 2 roky
Divadelní věda navazující magisterský prezenční 2 roky
Religionistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Iberoamerikanistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Archeologie pravěku a středověku navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie - obecné dějiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie - hospodářské a sociální dějiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Logic navazující magisterský prezenční 2 roky
Logika navazující magisterský prezenční 2 roky
Ruský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Bohemistika pro cizince navazující magisterský prezenční 2 roky
Čeština v komunikaci neslyšících navazující magisterský prezenční 2 roky
Východoevropská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Řecká a latinská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Italianistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Asijská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Indologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Japanologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Koreanistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Sinologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura - specializační studium navazující magisterský prezenční 2 roky
Obecná lingvistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fonetika navazující magisterský prezenční 2 roky
Hebraistika a židovská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Blízkovýchodní studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Psychologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Etnologie a kulturní antropologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Studia nových medií navazující magisterský prezenční 2 roky
Archivnictví a pomocné vědy historické navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informace, média a knižní kultura navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Veřejná správa a spisová služba navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální práce navazující magisterský prezenční 2 roky
Filozofie navazující magisterský prezenční 2 roky
Čínská studia (jednooborové, sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny starověku (jednooborové, sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky