Zavřít

Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Studium humanitní vzdělanosti bakalářský prezenční, distanční 3 roky
Liberal Arts and Humanities bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny moderní evropské kultury navazující magisterský prezenční 2 roky
Oral History - Comtemporary History navazující magisterský distanční 2 roky
Orální historie - soudobé dějiny navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Filosofie v kontextu humanitních věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Deutsche und Französische Philosophie navazující magisterský prezenční 2 roky
Historická sociologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Historical Sociology navazující magisterský prezenční 2 roky
Antropologická studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Gender Studies navazující magisterský prezenční 2 roky
Genderová studia navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Studia občanské společnosti navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální a kulturní ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Elektronická kultura a sémiotika navazující magisterský prezenční 2 roky
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky