Zavřít

Univerzita Karlova – Evangelická teologická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Evangelická teologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0221A100016
Protestant Theology bakalářský prezenční 3 roky B0221A100017
Teologie křesťanských tradic bakalářský prezenční 3 roky B0221A100018
Sociální a pastorační práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0923P240004
Evangelická teologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0221A100015
Protestant Theology navazující magisterský prezenční 2 roky N0221A100016
Teologie – spiritualita – etika navazující magisterský prezenční 2 roky N0221A100017
Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0221A100007
Biblická teologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0221D100014
Biblical Theology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0221D100015
Historická a systematická teologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0221D100016
Historical and Systematic Theology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0221D100017
Praktická a ekumenická teologie a teologická etika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0221D100018
Practical and Ecumenical Theology and Theological Ethics doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0221D100019
Filosofie náboženství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0223D100014
Philosophy of Religion doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0223D100015