Zavřít

Univerzita Karlova – 3. lékařská fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Dentální hygiena bakalářský prezenční 3 roky
Nutriční terapie bakalářský prezenční 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční 3 roky
Intenzivní péče navazující magisterský prezenční 2 roky
Všeobecné lékařství magisterský prezenční 6 let
Anatomie, histologie a embryologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Biochemie a patobiochemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Biologie a patologie buňky doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Experimentální chirurgie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Farmakologie a toxikologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Fyziologie a patofyziologie člověka doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Imunologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Kardiovaskulární vědy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Lékařská biofyzika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Neurovědy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Preventivní medicína a epidemiologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Vývojová a buněčná biologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky