Zavřít

Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Adiktologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ergoterapie bakalářský prezenční 3 roky
Nutriční terapie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční 3 roky
Adiktologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná fyzioterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Výživa dospělých a dětí navazující magisterský prezenční 2 roky
Ergoterapie pro dospělé navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Všeobecné lékařství magisterský prezenční 6 let
Zubní lékařství magisterský prezenční 5 let
Biochemie a patobiochemie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Biologie a patologie buňky doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Biomedicínská informatika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Experimentální chirurgie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Farmakologie a toxikologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Fyziologie a patofyziologie člověka doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Imunologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Lékařská biofyzika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Mikrobiologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Neurovědy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Preventivní medicína a epidemiologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Vývojová a buněčná biologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazovací metody v lékařství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Bioetika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Dějiny lékařství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Experimentální a klinická onkologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Kardiovaskulární vědy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Lékařská psychologie a psychopatologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Nutriční a metabolické vědy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Parazitologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky