Zavřít

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Ergoterapie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Radiologická asistence navazující magisterský prezenční 2 roky
Zdravotnické záchranářství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Pediatrické ošetřovatelství navazující magisterský prezenční 2 roky