Zavřít

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Kontakty na školu
  • Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
  • studium.rek@ujep.cz
  • 475 286 222
  • www.ujep.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Filozofické, Humanitní, Lékařské, Pedagogické, Přírodovědecké, Technické, Umělecké
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 44555601

Fakulty

Zobrazit programy Fakulta sociálně ekonomická Moskevská 1533/54, 400 96 Ústí nad Labem
Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Regionální rozvoj a veřejná správa bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální politika a sociální práce bakalářský prezenční 3 roky
Ekonomika a management veřejného sektoru navazující magisterský prezenční 2 roky
Regionální rozvoj a veřejná správa navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná ekonomie a správa doktorský prezenční 4 roky
Regulace a behaviorální studia doktorský prezenční 4 roky
Regulation and Behavioural Studies doktorský prezenční 4 roky
Zobrazit programy Fakulta umění a designu Pasteurova 1500/9, 400 96 Ústí nad Labem
Výtvarná umění bakalářský prezenční 4 roky B0213A310012
Specializace Design bakalářský prezenční 4 roky B0212A310007
Design bakalářský prezenční 4 roky
Grafický design bakalářský prezenční 4 roky
Výtvarná umění navazující magisterský prezenční 2 roky N0213A310001
Design navazující magisterský prezenční 2 roky N0212A310004
Fine Art navazující magisterský prezenční 2 roky N0213A310002
Kurátorská studia navazující magisterský prezenční 2 roky N0213A310017
Vizuální komunikace doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0213D310001
Zobrazit programy Fakulta strojního inženýrství Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem
Energetika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0713A070004
Konstrukce strojů a zařízení bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715A270010
Materiály a technologie v dopravě bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715A270019
Řízení jakosti bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0788P270001
Řízení výroby bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715A270018
Materiálové inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0710A279999
Energetika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A070007
Inženýrská mechanika a automatizace navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270036
Materiály a technologie v dopravě navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270030
Materiálové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0710A279999
Produktové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270029
Strojírenská technologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Fakulta životního prostředí Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem
Aplikovaná geoinformatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0532A330020
Ekologie a ochrana prostředí bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Ochrana životního prostředí bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0521A030007
Ochrana přírody a krajiny bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technologie ochrany životního prostředí bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Analytická chemie životního prostředí a toxikologie navazující magisterský prezenční 2 roky N0531A130012
Ekologie a ochrana prostředí navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Environmentální geoinformatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0532P330002
Obnova krajiny navazující magisterský prezenční 2 roky N0588A030005
Specializace Technologie pro ochranu životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky N0712A130007
Odpadové a oběhové hospodářství navazující magisterský prezenční 2 roky
Environmentální technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekologie a ochrana prostředí doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Environmentální chemie a technologie doktorský prezenční 4 roky P0588D130001
Zobrazit programy Filozofická fakulta Pasteurova 3571/13, 400 96 Ústí nad Labem
Archivnictví a spisová služba bakalářský kombinovaná 3 roky
Dokumentace památek bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Kombinace Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Politologie bakalářský prezenční 3 roky
Základy humanitních studií bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Historie bakalářský prezenční 3 roky
Archivnictví a spisová služba bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Politologie bakalářský prezenční 3 roky
Základy humanitních studií bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Historie pro vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Společenské vědy pro vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Německý jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Kulturní historie bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Německý jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Historie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Společenské vědy pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Biologie pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Politologie bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Základy humanitních studií bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Společenské vědy pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie pro vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Německý jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Základy humanitních studií bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Politologie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Historie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Archivnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie navazující magisterský prezenční 2 roky
Péče o kulturní dědictví prezenční, kombinovaná  let
Kombinace Humanitní studia krize lidství navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie navazující magisterský prezenční 2 roky
Politologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Politologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie navazující magisterský prezenční 2 roky
Humanitní studia krize lidství navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství historie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství společenských věd pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství historie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství společenských věd pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství společenských věd pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství historie pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
České dějiny doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Německá filologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Tschechische Geschichte doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Pedagogická fakulta České mládeže 360/8, 400 96 Ústí nad Labem
Andragogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0111A190024
Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A300124
Český jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A300125
Specializace Filologie bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk pro média a veřejnou sféru bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Společný základ bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova pro pomáhající profese bakalářský prezenční 3 roky B0114A300130
Hudební výchova pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A300126
Sociální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0111A190027
Specializace Specializace v pedagogice bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Anglický jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Historie bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova pro pomáhající profese bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Popularizace hudby a organizace hudebního života bakalářský prezenční 3 roky
Sociální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Společný základ bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výtvarná výchova bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika – intervence bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A300132
SpeciaIIzace Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B1014A280013
Aktivity v přírodě bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Tělesná výchova pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A300128
Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Společenské vědy pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0112A300009
Výtvarná výchova pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A300129
Výtvarná výchova pro pomáhající profese bakalářský prezenční 3 roky B0114A300131
Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0111A190021
Specializace Specializace v pedagogice navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Speciální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Speciální pedagogika – poradenství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sport a zdraví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N1014A280010
Specializace Tělesná výchova a sport navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sport a zdraví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Anglický jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství hudební výchovy pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T038
Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T297
Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0114A300129
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství hudební výchovy pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Sbormistrovství pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (jednooborové) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Speciální pedagogika magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Specializace Učitelství pro základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základních škol magisterský prezenční, kombinovaná 5 let 7503T047
Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání doktorský prezenční, kombinovaná 5 let P0111D300014
Hudební teorie a pedagogika doktorský prezenční, kombinovaná 5 let P0111D300018
Specializace v pedagogice doktorský prezenční, kombinovaná 5 let
Teorie výtvarné výchovy doktorský prezenční, kombinovaná 5 let P0111D300019
Teorie vzdělávání v bohemistice doktorský prezenční, kombinovaná 5 let P0111D300013
Zobrazit programy Přírodovědecká fakulta Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem
Aplikovaná geoinformatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Aplikované nanotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Biologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Geografie bakalářský prezenční 3 roky
Chemie a toxikologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika ve firmách a veřejné správě bakalářský prezenční 3 roky
Počítačové modelování ve vědě a technice bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Biologie pro vzdělávání (dvouoborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Geografie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Chemie pro vzdělávání (dvouoborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informatika pro vzdělávání (dvouoborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika pro vzdělávání (dvouoborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Aplikovaná chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Syntéza, technologie a analýza chemických látek a materiálů navazující magisterský prezenční 2 roky
Modelování chemických procesů a zařízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Aplikované nanotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikované plazmové technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná biologie a ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální a buněčná biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačové modelování ve vědě a technice (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikované iontové technologie doktorský prezenční 4 roky
Aplikované nanotechnologie doktorský prezenční 4 roky
Geografie transformací doktorský prezenční 4 roky
Geographies of Transformations doktorský prezenční 4 roky
Počítačové modelování ve vědě a technice doktorský prezenční 4 roky
Computer Modelling in Science and Technology doktorský prezenční 4 roky
Zobrazit programy Fakulta zdravotnických studií Sociální péče 3652/13, 400 96 Ústí nad Labem
Biomedicínská technika bakalářský prezenční 3 roky B0914P360021
Ergoterapie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0915P360010
Fyzioterapie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0915P360011
Ochrana a podpora zdraví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B1021P999999
Pediatrické ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0913P360029
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky B0913P360007
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky B0914P360017
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0913P360018
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0913P360033
Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0413P050003
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0114A300084