Zavřít

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Kontakty na školu
  • Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
  • studium.rek@ujep.cz
  • 475 286 222
  • www.ujep.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Filozofické, Humanitní, Lékařské, Pedagogické, Přírodovědecké, Technické, Umělecké
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 44555601

Fakulty

Zobrazit programy Fakulta sociálně ekonomická Moskevská 1533/54, 400 96 Ústí nad Labem
Ekonomika a management navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální politika a sociální práce navazující magisterský prezenční 2 roky
Regionální rozvoj a veřejná správa bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Regionální rozvoj a veřejná správa navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta umění a designu Pasteurova 1500/9, 400 96 Ústí nad Labem
Obory Výtvarná umění bakalářský prezenční 4 roky B8206
Design se specializací design interiéru bakalářský prezenční 4 roky
Design se specializací design keramiky bakalářský prezenční 4 roky
Design se specializací oděvní a textilní design bakalářský prezenční 4 roky
Design se specializací produktový design bakalářský prezenční 4 roky
Design se specializací přírodní materiály bakalářský prezenční 4 roky
Design se specializací sklo bakalářský prezenční 4 roky
Fotografie a intermediální tvorba se specializací Time-Based Media bakalářský prezenční 4 roky
Grafický design se specializací grafický design I bakalářský prezenční 4 roky
Grafický design se specializací grafický design II bakalářský prezenční 4 roky
Grafický design se specializací vizuální design bakalářský prezenční 4 roky
Fotografie a intermediální tvorba se specializací performance bakalářský prezenční 3 roky
Fotografie a intermediální tvorba se specializací interaktivní média bakalářský prezenční 3 roky
Fotografie a intermediální tvorba se specializací fotografie bakalářský prezenční 3 roky
Fotografie a intermediální tvorba se specializací digitální média bakalářský prezenční 3 roky
Fotografie a intermediální tvorba se specializací aplikovaná a reklamní fotografie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Design navazující magisterský prezenční 2 roky N212A10004
Design interiéru navazující magisterský prezenční 2 roky
Design keramiky navazující magisterský prezenční 2 roky
Oděvní a textilní design navazující magisterský prezenční 2 roky
Produktový design navazující magisterský prezenční 2 roky
Přírodní materiály navazující magisterský prezenční 2 roky
Sklo navazující magisterský prezenční 2 roky
Grafický design I navazující magisterský prezenční 2 roky
Vizuální design navazující magisterský prezenční 2 roky
Kurátorská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Grafický design II navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Výtvarná umění navazující magisterský prezenční 2 roky N8206
Kurátorská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Výtvarná umění navazující magisterský prezenční 2 roky N0213A310001
Aplikovaná reklamní fotografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fotografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Digitální média navazující magisterský prezenční 2 roky
Interaktivní média navazující magisterský prezenční 2 roky
Time-Based Media navazující magisterský prezenční 2 roky
Fine Arts navazující magisterský prezenční 2 roky N0213A310002
Zobrazit programy Fakulta strojního inženýrství Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem
Obory Strojírenská technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Řízení výroby bakalářský prezenční 3 roky
Řízení výroby (otevírá se v Ústí nad Labem a v Chomutově) bakalářský kombinovaná 3 roky
Obory Strojírenství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Materiály a technologie v dopravě bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Materiálové vědy bakalářský prezenční 3 roky
Materiály bakalářský prezenční 3 roky
Obory Strojírenská technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Příprava a řízení výroby navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Strojírenství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Materiály a technologie v dopravě navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Materiálové vědy navazující magisterský prezenční 2 roky
Materiálové vědy a analýza materiálů navazující magisterský prezenční 2 roky
Konstrukce strojů a zařízení bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Materiály a technologie v dopravě bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Energetika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Procesní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Materiály a technologie v dopravě navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Energetika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Inženýrská mechanika a automatizace navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Řízení jakosti bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zobrazit programy Fakulta životního prostředí Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem
Obory Technologie pro ochranu životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Odpadové a oběhové hospodářství navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologie ochrany životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná geoinformatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Ochrana životního prostředí bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ochrana přírody a krajiny bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technologie ochrany ŽP bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zobrazit programy Filozofická fakulta Pasteurova 3571/13, 400 96 Ústí nad Labem
Obory Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie (dvouoborové) + Historie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie (dvouoborové) + Německý jazyk a literatura (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie (dvouoborové) + Politologie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie (dvouoborové) + Společenské vědy (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Humanitní studia bakalářský prezenční 3 roky
Společenské vědy (dvouoborové) + Filozofie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Společenské vědy (dvouoborové) + Historie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Společenské vědy (dvouoborové) + Německý jazyk a literatura (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Společenské vědy (dvouoborové) + Politologie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Politologie bakalářský prezenční 3 roky
Politologie (dvouoborové) + Filozofie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Politologie (dvouoborové) + Historie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Politologie (dvouoborové) + Německý jazyk a literatura (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Politologie (dvouoborové) + Společenské vědy (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Historické vědy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Dokumentace památek bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Historie (jednooborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Historie (dvouoborové) + Filozofie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Historie (dvouoborové) + Německý jazyk a literatura (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Historie (dvouoborové) + Politologie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Historie (dvouoborové) + Společenské vědy (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Kulturní historie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Filologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Interkulturní germanistika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Německý jazyk a literatura (dvouoborové) + Filozofie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura (dvouoborové) + Historie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura (dvouoborové) + Německý jazyk a literatura (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura (dvouoborové) + Společenské vědy (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura (dvouoborové) + Politologie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Humanitní studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství společenských věd pro SŠ (dvouoborové) + Učitelství historie pro SŠ (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství společenských věd pro SŠ (dvouoborové) + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Společenské vědy (dvouoborové) + Historie (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Politologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Politická filozofie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Historické vědy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Historie (dvouoborové) + Společenské vědy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie (jednooborové) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kulturní historie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství historie pro SŠ (dvouoborové) + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství historie pro SŠ (dvouoborové) + Učitelství společenských věd pro SŠ (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství historie pro SŠ (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Filologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové) + Učitelství historie pro SŠ (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové) + Učitelství společenských věd pro SŠ (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu navazující magisterský prezenční 2 roky
Archivní a spisová služba bakalářský kombinovaná 3 roky
Základy humanitních studií bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zobrazit programy Pedagogická fakulta České mládeže 360/8, 400 96 Ústí nad Labem
Obory Filologie bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky 7310R033
Český jazyk a literatura + Anglický jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura + Hudební výchova bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura + Výtvarná výchova bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura + Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura + Historie bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk pro média a veřejnou sféru bakalářský prezenční 3 roky
Obchodní ruština bakalářský prezenční 3 roky
Obory Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7401R005
Tělesná výchova a sport + Anglický jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport + Český jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport + Německý jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport + Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Obory Specializace v pedagogice bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7531R001
Sociální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7502R011
Hudební výchova (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky 7504R238
Hudební výchova pro pomáhající profese bakalářský prezenční 3 roky
Popularizace hudby a organizace hudebního života bakalářský prezenční 3 roky 7507R053
Výtvarná výchova (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky 7507R054
Anglický jazyk a literatura (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky 7310R009
Výtvarná výchova pro pomáhající profese bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Historie bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova + Sbormistrovství bakalářský prezenční 3 roky
Obory Tělesná výchova a sport navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sport a zdraví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Anglický jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství hudební výchovy pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T038
Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T297
Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství hudební výchovy pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Sbormistrovství pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství pro základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základních škol magisterský prezenční, kombinovaná 5 let 7503T047
Obory Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika - intervence bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Učitelství pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (jednooborové) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Speciální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Speciální pedagogika - poradenství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Specializace v pedagogice navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Speciální pedagogika magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Zobrazit programy Přírodovědecká fakulta Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem
Aplikovaná nanotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Aplikované počítačové modelování bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Biologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Fyzika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Geografie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie střední Evropy bakalářský prezenční 3 roky
Informační systémy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika ve firmách a veřejné správě bakalářský prezenční 3 roky
Chemie a toxikologie bakalářský prezenční 3 roky
Matematika (dvouoborové) + Anglický jazyk a literatura (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika (dvouoborové) + Český jazyk a literatura (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika (dvouoborové) + Biologie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika (dvouoborové) + Filozofie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika (dvouoborové) + Geografie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika (dvouoborové) + Historie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika (dvouoborové) + Hudební výchova (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika (dvouoborové) + Informatika (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika (dvouoborové) + Německý jazyk a literatura (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika (dvouoborové) + Společenské vědy (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika (dvouoborové) + Tělesná výchova (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika (dvouoborové) + Výtvarná výchova (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (dvouoborové) + Anglický jazyk a literatura (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (dvouoborové) + Historie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (dvouoborové) + Informatika (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (dvouoborové) + Německý jazyk a literatura (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (dvouoborové) + Politologie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (dvouoborové) + Společenské vědy (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (dvouoborové) + Tělesná výchova (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Chemie (dvouoborové) + Anglický jazyk a literatura (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Chemie (dvouoborové) + Biologie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Chemie (dvouoborové) + Geografie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Chemie (dvouoborové) + Informatika (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Chemie (dvouoborové) + Matematika (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Chemie (dvouoborové) + Tělesná výchova (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Biologie (dvouoborové) + Anglický jazyk a literatura (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Biologie (dvouoborové) + Geografie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Biologie (dvouoborové) + Informatika (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Biologie (dvouoborové) + Německý jazyk a literatura (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Biologie (dvouoborové) + Tělesná výchova (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Biologie (dvouoborové) + Výtvarná výchova (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika (dvouoborové) + Anglický jazyk a literatura (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika (dvouoborové) + Biologie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika (dvouoborové) + Geografie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika (dvouoborové) + Chemie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika (dvouoborové) + Informatika (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika (dvouoborové) + Matematika (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika (dvouoborové) + Tělesná výchova (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika (dvouoborové) + Anglický jazyk a literatura (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika (dvouoborové) + Český jazyk a literatura (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika (dvouoborové) + Historie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika (dvouoborové) + Hudební výchova (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika (dvouoborové) + Německý jazyk a literatura (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika (dvouoborové) + Společenské vědy (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika (dvouoborové) + Tělesná výchova (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika (dvouoborové) + Výtvarná výchova (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Analytická chemie životního prostředí a toxikologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná nanotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačové modelování ve vědě a technice navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství hudební výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství anglického jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství občanské nauky pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ + Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy + Učitelství historie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy + Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy + Učitelství společenských věd pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy + Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové) + Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové) + Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy + Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy + Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy + Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy + Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové) + Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové) + Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy + Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy + Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy + Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy + Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy + Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ + Občanská nauka pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy + Učitelství společenských věd pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná nanotechnologie doktorský prezenční 4 roky
Počítačové modelování ve vědě a technice navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačové modelování ve vědě a technice doktorský kombinovaná 4 roky
Computer Modelling in Science and Technology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Fakulta zdravotnických studií Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
Ergoterapie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Radiologická asistence navazující magisterský prezenční 2 roky
Zdravotnické záchranářství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Pediatrické ošetřovatelství navazující magisterský prezenční 2 roky