Zavřít

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Kontakty na školu
  • Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
  • studium.rek@ujep.cz
  • 475 286 222
  • www.ujep.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Filozofické, Humanitní, Lékařské, Pedagogické, Přírodovědecké, Technické, Umělecké
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 44555601

Fakulty

Zobrazit programy Fakulta sociálně ekonomická Moskevská 1533/54, 400 96 Ústí nad Labem
Ekonomika a management navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální politika a sociální práce navazující magisterský prezenční 2 roky
Regionální rozvoj a veřejná správa bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Regionální rozvoj a veřejná správa navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta umění a designu Pasteurova 1500/9, 400 96 Ústí nad Labem
Výtvarná umění bakalářský prezenční 4 roky B0213A310012
Specializace Design bakalářský prezenční 4 roky B0212A310007
Design bakalářský prezenční 4 roky
Grafický design bakalářský prezenční 4 roky
Výtvarná umění navazující magisterský prezenční 2 roky N0213A310001
Design navazující magisterský prezenční 2 roky N0212A310004
Fine Art navazující magisterský prezenční 2 roky N0213A310002
Vizuální komunikace doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0213D310001
Zobrazit programy Fakulta strojního inženýrství Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem
Řízení výroby bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715A270018
Materiály a technologie v dopravě bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715A270019
Energetika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0713A070004
Konstrukce strojů a zařízení bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715A270010
Řízení jakosti bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0788P270001
Materiálové inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0710A279999
Produktové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270029
Materiály a technologie v dopravě navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270030
Energetika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A070007
Inženýrská mechanika a automatizace navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270036
Materiálové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0710A279999
Strojírenská technologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0715A270023
Zobrazit programy Fakulta životního prostředí Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem
Aplikovaná geoinformatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Ochrana životního prostředí bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ochrana přírody a krajiny bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technologie ochrany ŽP bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Analytická chemie ŽP a toxikologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Technologie pro ochranu životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Odpadové a oběhové hospodářství navazující magisterský prezenční 2 roky
Environmentální technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Environmentální chemie a technologie doktorský prezenční 4 roky
Zobrazit programy Filozofická fakulta Pasteurova 3571/13, 400 96 Ústí nad Labem
Archivnictví a spisová služba bakalářský kombinovaná 3 roky
Kombinace Archivnictví a spisová služba maior bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Dokumentace památek bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Filozofie maior bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Politologie bakalářský prezenční 3 roky
Základy humanitních studií bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský kombinovaná 3 roky
Kombinace Historie maior bakalářský prezenční 3 roky
Archivnictví a spisová služba bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Politologie bakalářský prezenční 3 roky
Základy humanitních studií bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Historie pro vzdělávání maior bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Společenské vědy pro vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Německý jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Kulturní historie bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Kombinace Německý jazyk a literatura pro vzdělávání maior bakalářský prezenční 3 roky
Historie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Společenské vědy pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Biologie pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Politologie bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Politologie maior bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Základy humanitních studií bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Společenské vědy pro vzdělávání maior bakalářský prezenční 3 roky
Historie pro vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Německý jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Základy humanitních studií bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Kombinace Základy humanitních studií maior bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Politologie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie: Archivnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Historie: Historie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kombinace Historie maior navazující magisterský prezenční 2 roky
Politologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Humanitní studia krize lidství navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie: Péče o kulturní dědictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Humanitní studia krize lidství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kombinace Humanitní studia krize lidství maior navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie navazující magisterský prezenční 2 roky
Politologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Politologie maior navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie navazující magisterský prezenční 2 roky
Humanitní studia krize lidství navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství historie pro střední školy maior navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství společenských věd pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kombinace Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy maior navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství historie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství společenských věd pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství společenských věd pro střední školy maior navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství historie pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Historické vědy: České dějiny doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Německá filologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Tschechische Geschichte doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Pedagogická fakulta České mládeže 360/8, 400 96 Ústí nad Labem
Obory Filologie bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky 7310R033
Český jazyk a literatura + Anglický jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura + Hudební výchova bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura + Výtvarná výchova bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura + Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura + Historie bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk pro média a veřejnou sféru bakalářský prezenční 3 roky
Obchodní ruština bakalářský prezenční 3 roky
Obory Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7401R005
Tělesná výchova a sport + Anglický jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport + Český jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport + Německý jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport + Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Obory Specializace v pedagogice bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7531R001
Sociální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7502R011
Hudební výchova (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky 7504R238
Hudební výchova pro pomáhající profese bakalářský prezenční 3 roky
Popularizace hudby a organizace hudebního života bakalářský prezenční 3 roky 7507R053
Výtvarná výchova (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky 7507R054
Anglický jazyk a literatura (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky 7310R009
Výtvarná výchova pro pomáhající profese bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Historie bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova + Sbormistrovství bakalářský prezenční 3 roky
Obory Tělesná výchova a sport navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sport a zdraví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Anglický jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství hudební výchovy pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T038
Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T297
Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství hudební výchovy pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Sbormistrovství pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství pro základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základních škol magisterský prezenční, kombinovaná 5 let 7503T047
Obory Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika - intervence bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Učitelství pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (jednooborové) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Speciální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Speciální pedagogika - poradenství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Specializace v pedagogice navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Speciální pedagogika magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Zobrazit programy Přírodovědecká fakulta Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem
Aplikovaná geoinformatika (společně s FŽP UJEP) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Aplikované nanotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Biologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Geografie bakalářský prezenční 3 roky
Chemie a toxikologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika ve firmách a veřejné správě bakalářský prezenční 3 roky
Počítačové modelování ve vědě a technice bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Biologie pro vzdělávání (dvouoborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Geografie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Chemie pro vzdělávání (dvouoborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informatika pro vzdělávání (dvouoborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika pro vzdělávání (dvouoborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Analytická chemie životního prostředí a toxikologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Aplikované nanotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikované plazmové technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná biologie a ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální a buněčná biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačové modelování ve vědě a technice (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta zdravotnických studií Sociální péče 3652/13, 400 96 Ústí nad Labem
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky B0913P360007
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0913P360018
Pediatrické ošetřovatelství bakalářský prezenční 3 roky B0913P360029
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0913P360033
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky B0914P360017
Ergoterapie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0915P360010
Fyzioterapie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0915P360011
Ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B5341
Specializace ve zdravotnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B5345
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky B5349
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy navazující magisterský prezenční 2 roky N0114A300084
Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0413P050003