Zavřít

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Přírodovědecká fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Aplikovaná geoinformatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Aplikované nanotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Biologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Geografie bakalářský prezenční 3 roky
Chemie a toxikologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika ve firmách a veřejné správě bakalářský prezenční 3 roky
Počítačové modelování ve vědě a technice bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Biologie pro vzdělávání (dvouoborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Geografie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Chemie pro vzdělávání (dvouoborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informatika pro vzdělávání (dvouoborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika pro vzdělávání (dvouoborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Aplikovaná chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Syntéza, technologie a analýza chemických látek a materiálů navazující magisterský prezenční 2 roky
Modelování chemických procesů a zařízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Aplikované nanotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikované plazmové technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná biologie a ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální a buněčná biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačové modelování ve vědě a technice (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové) navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikované iontové technologie doktorský prezenční 4 roky
Aplikované nanotechnologie doktorský prezenční 4 roky
Geografie transformací doktorský prezenční 4 roky
Geographies of Transformations doktorský prezenční 4 roky
Počítačové modelování ve vědě a technice doktorský prezenční 4 roky
Computer Modelling in Science and Technology doktorský prezenční 4 roky