Zavřít

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Andragogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0111A190024
Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A300124
Český jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A300125
Specializace Filologie bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk pro média a veřejnou sféru bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Společný základ bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova pro pomáhající profese bakalářský prezenční 3 roky B0114A300130
Hudební výchova pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A300126
Sociální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0111A190027
Specializace Specializace v pedagogice bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Anglický jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Historie bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova pro pomáhající profese bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Popularizace hudby a organizace hudebního života bakalářský prezenční 3 roky
Sociální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Společný základ bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výtvarná výchova bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika – intervence bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A300132
SpeciaIIzace Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B1014A280013
Aktivity v přírodě bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Tělesná výchova pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A300128
Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Společenské vědy pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0112A300009
Výtvarná výchova pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A300129
Výtvarná výchova pro pomáhající profese bakalářský prezenční 3 roky B0114A300131
Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0111A190021
Specializace Specializace v pedagogice navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Speciální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Speciální pedagogika – poradenství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sport a zdraví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N1014A280010
Specializace Tělesná výchova a sport navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sport a zdraví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Anglický jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství hudební výchovy pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T038
Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T297
Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0114A300129
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství hudební výchovy pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Sbormistrovství pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (jednooborové) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Speciální pedagogika magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Specializace Učitelství pro základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základních škol magisterský prezenční, kombinovaná 5 let 7503T047
Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání doktorský prezenční, kombinovaná 5 let P0111D300014
Hudební teorie a pedagogika doktorský prezenční, kombinovaná 5 let P0111D300018
Specializace v pedagogice doktorský prezenční, kombinovaná 5 let
Teorie výtvarné výchovy doktorský prezenční, kombinovaná 5 let P0111D300019
Teorie vzdělávání v bohemistice doktorský prezenční, kombinovaná 5 let P0111D300013