Zavřít

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Filologie bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky 7310R033
Český jazyk a literatura + Anglický jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura + Hudební výchova bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura + Výtvarná výchova bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura + Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura + Historie bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk pro média a veřejnou sféru bakalářský prezenční 3 roky
Obchodní ruština bakalářský prezenční 3 roky
Obory Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7401R005
Tělesná výchova a sport + Anglický jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport + Český jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport + Německý jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport + Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Obory Specializace v pedagogice bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7531R001
Sociální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7502R011
Hudební výchova (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky 7504R238
Hudební výchova pro pomáhající profese bakalářský prezenční 3 roky
Popularizace hudby a organizace hudebního života bakalářský prezenční 3 roky 7507R053
Výtvarná výchova (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky 7507R054
Anglický jazyk a literatura (jednooborové) bakalářský prezenční 3 roky 7310R009
Výtvarná výchova pro pomáhající profese bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Hudební výchova bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Německý jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura + Historie bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova + Sbormistrovství bakalářský prezenční 3 roky
Obory Tělesná výchova a sport navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sport a zdraví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Anglický jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství hudební výchovy pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T038
Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T297
Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství hudební výchovy pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Sbormistrovství pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství pro základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základních škol magisterský prezenční, kombinovaná 5 let 7503T047
Obory Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika - intervence bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Učitelství pro základní školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (jednooborové) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ + Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Speciální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Speciální pedagogika - poradenství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Specializace v pedagogice navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Speciální pedagogika magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika magisterský prezenční, kombinovaná 5 let