Zavřít

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Filozofická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Archivnictví a spisová služba bakalářský kombinovaná 3 roky
Kombinace Archivnictví a spisová služba maior bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Dokumentace památek bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Filozofie maior bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Politologie bakalářský prezenční 3 roky
Základy humanitních studií bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský kombinovaná 3 roky
Kombinace Historie maior bakalářský prezenční 3 roky
Archivnictví a spisová služba bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Politologie bakalářský prezenční 3 roky
Základy humanitních studií bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Historie pro vzdělávání maior bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Společenské vědy pro vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Německý jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Kulturní historie bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Kombinace Německý jazyk a literatura pro vzdělávání maior bakalářský prezenční 3 roky
Historie pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Společenské vědy pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Biologie pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Politologie bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Politologie maior bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Základy humanitních studií bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Společenské vědy pro vzdělávání maior bakalářský prezenční 3 roky
Historie pro vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Německý jazyk a literatura pro vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Informatika pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro vzdělávání (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova pro vzdělávání (PF) bakalářský prezenční 3 roky
Základy humanitních studií bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Kombinace Základy humanitních studií maior bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Politologie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie (PřF) bakalářský prezenční 3 roky
Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie: Archivnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Historie: Historie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kombinace Historie maior navazující magisterský prezenční 2 roky
Politologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Humanitní studia krize lidství navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie: Péče o kulturní dědictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Humanitní studia krize lidství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kombinace Humanitní studia krize lidství maior navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie navazující magisterský prezenční 2 roky
Politologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Politologie maior navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie navazující magisterský prezenční 2 roky
Humanitní studia krize lidství navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství historie pro střední školy maior navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství společenských věd pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Kombinace Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy maior navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství historie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství společenských věd pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství společenských věd pro střední školy maior navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství historie pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (PF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy (PřF) navazující magisterský prezenční 2 roky
Historické vědy: České dějiny doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Německá filologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Tschechische Geschichte doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky