objednat tištěnou publikaci

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta

Poštovní adresa: Pasteurova 3571/13, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: 475 286 466
Fax: Neuvedeno 
Email: studijni.ff@ujep.cz
WWW: ff.ujep.cz
Zaměření školy: Filozofické
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 44555601

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
Archivní a spisová služba bakalářský  kombinovaná  3 roky  
OboryFilologie bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Interkulturní germanistika  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Německý jazyk a literatura (dvouoborové) + Filozofie (dvouoborové)  bakalářský  prezenční  3 roky  
Německý jazyk a literatura (dvouoborové) + Historie (dvouoborové)  bakalářský  prezenční  3 roky  
Německý jazyk a literatura (dvouoborové) + Německý jazyk a literatura (dvouoborové)  bakalářský  prezenční  3 roky  
Německý jazyk a literatura (dvouoborové) + Politologie (dvouoborové)  bakalářský  prezenční  3 roky  
Německý jazyk a literatura (dvouoborové) + Společenské vědy (dvouoborové)  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryFilozofie bakalářský  prezenční  3 roky  
Filozofie (dvouoborové) + Historie (dvouoborové)  bakalářský  prezenční  3 roky  
Filozofie (dvouoborové) + Německý jazyk a literatura (dvouoborové)  bakalářský  prezenční  3 roky  
Filozofie (dvouoborové) + Politologie (dvouoborové)  bakalářský  prezenční  3 roky  
Filozofie (dvouoborové) + Společenské vědy (dvouoborové)  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryHistorické vědy bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Dokumentace památek  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Historie (dvouoborové) + Filozofie (dvouoborové)  bakalářský  prezenční  3 roky  
Historie (dvouoborové) + Německý jazyk a literatura (dvouoborové)  bakalářský  prezenční  3 roky  
Historie (dvouoborové) + Politologie (dvouoborové)  bakalářský  prezenční  3 roky  
Historie (dvouoborové) + Společenské vědy (dvouoborové)  bakalářský  prezenční  3 roky  
Historie (jednooborové)  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Kulturní historie  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryHumanitní studia bakalářský  prezenční  3 roky  
Společenské vědy (dvouoborové) + Filozofie (dvouoborové)   bakalářský  prezenční  3 roky  
Společenské vědy (dvouoborové) + Historie (dvouoborové)   bakalářský  prezenční  3 roky  
Společenské vědy (dvouoborové) + Německý jazyk a literatura (dvouoborové)   bakalářský  prezenční  3 roky  
Společenské vědy (dvouoborové) + Politologie (dvouoborové)   bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryPolitologie bakalářský  prezenční  3 roky  
Politologie (dvouoborové) + Filozofie (dvouoborové)  bakalářský  prezenční  3 roky  
Politologie (dvouoborové) + Historie (dvouoborové)  bakalářský  prezenční  3 roky  
Politologie (dvouoborové) + Německý jazyk a literatura (dvouoborové)  bakalářský  prezenční  3 roky  
Politologie (dvouoborové) + Společenské vědy (dvouoborové)  bakalářský  prezenční  3 roky  
Základy humanitních studií bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryFilologie navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové) + Učitelství historie pro SŠ (dvouoborové)  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové) + Učitelství společenských věd pro SŠ (dvouoborové)  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (jednooborové)  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryHistorické vědy navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Historie (dvouoborové) + Společenské vědy (dvouoborové)  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Historie (jednooborové)  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Kulturní historie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství historie pro SŠ (dvouoborové) + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové)  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství historie pro SŠ (dvouoborové) + Učitelství společenských věd pro SŠ (dvouoborové)  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství historie pro SŠ (jednooborové)  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryHumanitní studia navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Společenské vědy (dvouoborové) + Historie (dvouoborové)  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství společenských věd pro SŠ (dvouoborové) + Učitelství historie pro SŠ (dvouoborové)  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství společenských věd pro SŠ (dvouoborové) + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ (dvouoborové)  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryPolitologie navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Politická filozofie  navazující magisterský  prezenční  2 roky