Zavřít

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta životního prostředí

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Aplikovaná geoinformatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0532A330020
Ekologie a ochrana prostředí bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Ochrana životního prostředí bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0521A030007
Ochrana přírody a krajiny bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technologie ochrany životního prostředí bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Analytická chemie životního prostředí a toxikologie navazující magisterský prezenční 2 roky N0531A130012
Ekologie a ochrana prostředí navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Environmentální geoinformatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0532P330002
Obnova krajiny navazující magisterský prezenční 2 roky N0588A030005
Specializace Technologie pro ochranu životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky N0712A130007
Odpadové a oběhové hospodářství navazující magisterský prezenční 2 roky
Environmentální technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekologie a ochrana prostředí doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Environmentální chemie a technologie doktorský prezenční 4 roky P0588D130001