Zavřít

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Aplikovaná geoinformatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Ochrana životního prostředí bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ochrana přírody a krajiny bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technologie ochrany ŽP bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Analytická chemie ŽP a toxikologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Technologie pro ochranu životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Odpadové a oběhové hospodářství navazující magisterský prezenční 2 roky
Environmentální technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Environmentální chemie a technologie doktorský prezenční 4 roky