Zavřít

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Technologie pro ochranu životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Odpadové a oběhové hospodářství navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologie ochrany životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná geoinformatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Ochrana životního prostředí bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ochrana přírody a krajiny bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Technologie ochrany ŽP bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky