Zavřít

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta strojního inženýrství

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Řízení výroby bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715A270018
Materiály a technologie v dopravě bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715A270019
Energetika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0713A070004
Konstrukce strojů a zařízení bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715A270010
Řízení jakosti bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0788P270001
Materiálové inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0710A279999
Produktové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270029
Materiály a technologie v dopravě navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270030
Energetika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A070007
Inženýrská mechanika a automatizace navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270036
Materiálové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0710A279999
Strojírenská technologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0715A270023