objednat tištěnou publikaci

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta strojního inženýrství

Poštovní adresa: Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: 475 285 538
Fax: Neuvedeno 
Email: kontakt@fsi.ujep.cz
WWW: fsi.ujep.cz
Zaměření školy: Ekonomické, Technické
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 44555601

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
Energetika bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Konstrukce strojů a zařízení bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryMateriálové vědy bakalářský  prezenční  3 roky  
Materiály  bakalářský  prezenční  3 roky  
Materiály a technologie v dopravě bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Řízení jakosti bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryStrojírenská technologie bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Řízení výroby  bakalářský  prezenční  3 roky  
Řízení výroby (otevírá se v Ústí nad Labem a v Chomutově)  bakalářský  kombinovaná  3 roky  
OboryStrojírenství bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Materiály a technologie v dopravě  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Energetika navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Inženýrská mechanika a automatizace navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryMateriálové vědy navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Materiálové vědy a analýza materiálů  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Materiály a technologie v dopravě navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Procesní inženýrství navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryStrojírenská technologie navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Příprava a řízení výroby  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryStrojírenství navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Materiály a technologie v dopravě  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky