Zavřít

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta umění a designu

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Výtvarná umění bakalářský prezenční 4 roky B0213A310012
Specializace Design bakalářský prezenční 4 roky B0212A310007
Design bakalářský prezenční 4 roky
Grafický design bakalářský prezenční 4 roky
Výtvarná umění navazující magisterský prezenční 2 roky N0213A310001
Design navazující magisterský prezenční 2 roky N0212A310004
Fine Art navazující magisterský prezenční 2 roky N0213A310002
Vizuální komunikace doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky P0213D310001