Zavřít

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu

Kontakty na školu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Výtvarná umění bakalářský prezenční 4 roky B8206
Design se specializací design interiéru bakalářský prezenční 4 roky
Design se specializací design keramiky bakalářský prezenční 4 roky
Design se specializací oděvní a textilní design bakalářský prezenční 4 roky
Design se specializací produktový design bakalářský prezenční 4 roky
Design se specializací přírodní materiály bakalářský prezenční 4 roky
Design se specializací sklo bakalářský prezenční 4 roky
Fotografie a intermediální tvorba se specializací Time-Based Media bakalářský prezenční 4 roky
Grafický design se specializací grafický design I bakalářský prezenční 4 roky
Grafický design se specializací grafický design II bakalářský prezenční 4 roky
Grafický design se specializací vizuální design bakalářský prezenční 4 roky
Fotografie a intermediální tvorba se specializací performance bakalářský prezenční 3 roky
Fotografie a intermediální tvorba se specializací interaktivní média bakalářský prezenční 3 roky
Fotografie a intermediální tvorba se specializací fotografie bakalářský prezenční 3 roky
Fotografie a intermediální tvorba se specializací digitální média bakalářský prezenční 3 roky
Fotografie a intermediální tvorba se specializací aplikovaná a reklamní fotografie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Design navazující magisterský prezenční 2 roky N212A10004
Design interiéru navazující magisterský prezenční 2 roky
Design keramiky navazující magisterský prezenční 2 roky
Oděvní a textilní design navazující magisterský prezenční 2 roky
Produktový design navazující magisterský prezenční 2 roky
Přírodní materiály navazující magisterský prezenční 2 roky
Sklo navazující magisterský prezenční 2 roky
Grafický design I navazující magisterský prezenční 2 roky
Vizuální design navazující magisterský prezenční 2 roky
Kurátorská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Grafický design II navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Výtvarná umění navazující magisterský prezenční 2 roky N8206
Kurátorská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Výtvarná umění navazující magisterský prezenční 2 roky N0213A310001
Aplikovaná reklamní fotografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fotografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Digitální média navazující magisterský prezenční 2 roky
Interaktivní média navazující magisterský prezenční 2 roky
Time-Based Media navazující magisterský prezenční 2 roky
Fine Arts navazující magisterský prezenční 2 roky N0213A310002