Zavřít

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta sociálně ekonomická

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Ekonomika a management navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální politika a sociální práce navazující magisterský prezenční 2 roky
Regionální rozvoj a veřejná správa bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Regionální rozvoj a veřejná správa navazující magisterský prezenční 2 roky