Zavřít

Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Učitelství pro 1. stupeň základních škol magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Etická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání - jednoobor bakalářský prezenční 3 roky
Grafická a intermediální tvorba bakalářský prezenční 3 roky
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání - jednoobor bakalářský prezenční 3 roky
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Jazyková a literární kultura bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Náboženský výchova bakalářský kombinovaná 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání - jednoobor bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání - jednoobor bakalářský prezenční 3 roky
Sbormistrovství chrámové hudby bakalářský prezenční 3 roky
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Sociální patologie a edukace v neziskovém sektoru bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální patologie a prevence bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání - jednoobor bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - jednoobor bakalářský prezenční 3 roky
Textilní design bakalářský prezenční 3 roky
Textilní tvorba bakalářský prezenční 3 roky
Transkulturní komunikace bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství praktického vyučování bakalářský kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - jednoobor bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - jednoobor - double degree bakalářský prezenční 3 roky
Základy techniky se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Transkulturní komunikace navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - anglický jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - dějepis navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - francouzský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - hra na nástroj a sólový zpěv navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - německý jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - sbormistrovství navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy – základy techniky navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – anglický jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - dějepis navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - občanská nauka navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy techniky navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro ZUŠ – hra na nástroj a sólový zpěv navazující magisterský prezenční 2 roky
Digitální technologie v primárním a preprimárním vzdělávání doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Hudební teorie a pedagogika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Kulturní a duchovní studia doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky