Zavřít

Univerzita Hradec Králové

Kontakty na školu
  • Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové
  • pr@uhk.cz
  • 493 331 111
  • www.uhk.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Filozofické, Humanitní, Pedagogické, Přírodovědecké, Technické, Umělecké
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 62690094

Fakulty

Zobrazit programy Filozofická fakulta náměstí Svobody 331/2, 500 02 Hradec Králové
Archeologie bakalářský prezenční 3 roky
Archivnictví bakalářský kombinovaná 3 roky
Digitální historické vědy bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie a společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky
Historické vědy bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Politologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Prezentace historického a kulturního dědictví bakalářský prezenční 3 roky
Sociální práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociologie bakalářský prezenční 3 roky
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Archeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Filozofie navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Politologie - africká studia navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Politologie - latinskoamerická studia navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Pomocné vědy historické a archivnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta informatiky a managementu Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové
Aplikovaná informatika - Softwarové inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informační management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management cestovního ruchu - anglický jazyk bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management cestovního ruchu - německý jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Datová věda navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekonomika a management navazující magisterský prezenční 2 roky
Informační management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Pedagogická fakulta Víta Nejedlého 573/4, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Učitelství pro 1. stupeň základních škol magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Etická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání - jednoobor bakalářský prezenční 3 roky
Grafická a intermediální tvorba bakalářský prezenční 3 roky
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání - jednoobor bakalářský prezenční 3 roky
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Jazyková a literární kultura bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Náboženský výchova bakalářský kombinovaná 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání - jednoobor bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání - jednoobor bakalářský prezenční 3 roky
Sbormistrovství chrámové hudby bakalářský prezenční 3 roky
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Sociální patologie a edukace v neziskovém sektoru bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální patologie a prevence bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání - jednoobor bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - jednoobor bakalářský prezenční 3 roky
Textilní design bakalářský prezenční 3 roky
Textilní tvorba bakalářský prezenční 3 roky
Transkulturní komunikace bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství praktického vyučování bakalářský kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - jednoobor bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - jednoobor - double degree bakalářský prezenční 3 roky
Základy techniky se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Transkulturní komunikace navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - anglický jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - dějepis navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - francouzský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - hra na nástroj a sólový zpěv navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - německý jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - sbormistrovství navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy - základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy – základy techniky navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – anglický jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - dějepis navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - občanská nauka navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy techniky navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro ZUŠ – hra na nástroj a sólový zpěv navazující magisterský prezenční 2 roky
Digitální technologie v primárním a preprimárním vzdělávání doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Hudební teorie a pedagogika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Kulturní a duchovní studia doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Přírodovědecká fakulta Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové
Biologie a ekologie bakalářský prezenční 3 roky B0511A030001
Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A030004
Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A110004
Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0533A110005
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A130004
Specializace Chemie bakalářský prezenční 3 roky B0531A130003
Bioorganická chemie bakalářský prezenční 3 roky
Toxikologie a analýza škodlivin bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A140003
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A170006
Specializace Biologie a ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky N0588A030001
Biologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Biologie živočichů navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální měření a modelování navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Chemie navazující magisterský prezenční 2 roky N0531A130003
Analýza biomolekul navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioorganická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Toxikologie a analýza škodlivin navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie a biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky a fyziky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky a chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Biologie a ekologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Didaktika fyziky doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Toxikologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky