Zavřít

Univerzita Hradec Králové

Kontakty na školu
  • Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové
  • epodatelna@uhk.cz
  • 493 331 111
  • www.uhk.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Filozofické, Humanitní, Pedagogické, Přírodovědecké, Technické, Umělecké
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 62690094

Doplňkové informace

Fakulty

Zobrazit programy Filozofická fakulta Víta Nejedlého 573/4, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Obory Technická podpora humanitních věd bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B3928
Počítačová podpora v archivnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Filozofie bakalářský prezenční 3 roky B6101
Filozofie a společenské vědy bakalářský prezenční 3 roky 6101R029
Obory Politologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6701
Politologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociologie bakalářský prezenční 3 roky B0314A250008
Obory Historické vědy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B7105
Prezentace a ochrana kulturního dědictví bakalářský prezenční 3 roky
Obory Politologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N6701
Politologie - africká studia navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 6701T021
Politologie - latinskoamerická studia navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 6701T022
Obory Archeologie bakalářský prezenční 3 roky B0222A0120009
Archeologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Archeologie navazující magisterský prezenční 2 roky N7109
Archeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Historické vědy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0222A120001
Archivnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Sociální práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0923P240001
Sociální práce v preventivních službách bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální práce ve veřejné správě bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností bakalářský kombinovaná 3 roky
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A100001
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A120001
Historie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0222A120001
Filozofie navazující magisterský prezenční 2 roky N0223A100001
Zobrazit programy Fakulta informatiky a managementu Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové
Obory Aplikovaná informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B1802
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6208
Management cestovního ruchu bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informační management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0688A140001
Obory Aplikovaná informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N1802
Aplikovaná informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informační management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0688A140001
Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0413A050021
Zobrazit programy Pedagogická fakulta náměstí Svobody 301/1, 500 02 Hradec Králové
Obory Humanitní studia bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Transkulturní komunikace bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Filologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Jazyková a literární kultura bakalářský kombinovaná 3 roky
Obory Specializace v pedagogice bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální patologie a prevence bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Sociální komunikace v neziskovém sektoru bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařázeních bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Etická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Jazyková a literární kultura bakalářský prezenční 3 roky
Náboženská výchova bakalářský kombinovaná 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Sbormistrovství chrámové hudby bakalářský prezenční 3 roky
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Textilní tvorba bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství praktického vyučování bakalářský kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Základy techniky se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Základy techniky se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Grafická a intermediální tvorba bakalářský prezenční 3 roky
Textilní design bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství pro 1. stupeň základních škol magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Obory Specializace v pedagogice navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Učitelství pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční 2 roky
anglický jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
dějepis navazující magisterský prezenční 2 roky
etická výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
francouzský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
německý jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
občanská nauka navazující magisterský prezenční 2 roky
ruský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
výtvarná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
základy techniky navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
anglický jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
dějepis navazující magisterský prezenční 2 roky
francouzský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
hra na nástroj a sólový zpěv navazující magisterský prezenční 2 roky
hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
německý jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
ruský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
sbormistrovství navazující magisterský prezenční 2 roky
tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
výtvarná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
základy techniky navazující magisterský prezenční 2 roky
Transkulturní komunikace navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro ZUŠ – hra na nástroj a sólový zpěv navazující magisterský prezenční 2 roky
Hudební teorie a pedagogika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Přírodovědecká fakulta Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové
Obory Chemie bakalářský prezenční 3 roky B0531A130003
Bioorganická chemie bakalářský prezenční 3 roky
Toxikologie a analýza škodlivin bakalářský prezenční 3 roky
Obory Chemie navazující magisterský prezenční 2 roky N0531A130003
Toxikologie a analýza škodlivin navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioorganická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Biologie a ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky N0588A030001
Biologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Biologie živočichů navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Fyzika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N1701
Fyzikální měření a modelování navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A170006
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A130004
Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A030004
Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A110004
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A140003
Biologie a ekologie bakalářský prezenční 3 roky B0511A030001
Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0533A110005

Podrobné informace o škole