Poštovní adresa: Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 493 331 111
Fax: Neuvedeno 
Email: epodatelna@uhk.cz
WWW: www.uhk.cz
Zaměření školy: Ekonomické, Filozofické, Humanitní, Pedagogické, Přírodovědecké, Technické, Umělecké
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 62690094

Podrobné informace o škole:

Univerzita Hradec Králové

module
nahoru

Fakulty:

Filozofická fakulta
náměstí Svobody 331/2, 500 02 Hradec Králové

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryArcheologie bakalářský  prezenční  3 roky B0222A0120009 
Archeologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryFilozofie bakalářský  prezenční  3 roky B6101 
Filozofie a společenské vědy  bakalářský  prezenční  3 roky 6101R029 
SpecializaceHistorické vědy bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0222A120001 
Archivnictví  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Historie  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryHistorické vědy bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B7105 
Prezentace a ochrana kulturního dědictví  bakalářský  prezenční  3 roky  
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky B0114A120001 
OboryPolitologie bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B6701 
Politologie  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
SpecializaceSociální práce bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0923P240001 
Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností  bakalářský  kombinovaná  3 roky  
Sociální práce v preventivních službách  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Sociální práce ve veřejné správě  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Sociologie bakalářský  prezenční  3 roky B0314A250008 
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky B0114A100001 
OboryTechnická podpora humanitních věd bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B3928 
Počítačová podpora v archivnictví  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryArcheologie navazující magisterský  prezenční  2 roky N7109 
Archeologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Filozofie navazující magisterský  prezenční  2 roky N0223A100001 
Historie navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N0222A120001 
OboryPolitologie navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N6701 
Politologie - africká studia  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky 6701T021 
Politologie - latinskoamerická studia  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky 6701T022 
Fakulta informatiky a managementu
Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryAplikovaná informatika bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B1802 
Aplikovaná informatika  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryEkonomika a management bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B6208 
Management cestovního ruchu  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Ekonomika a management bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0413A050021 
Informační management bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0688A140001 
OboryAplikovaná informatika navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N1802 
Aplikovaná informatika  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Informační management navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N0688A140001 
Pedagogická fakulta
náměstí Svobody 301/1, 500 02 Hradec Králové

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky  
Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk bakalářský  prezenční  3 roky  
Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk bakalářský  prezenční  3 roky  
Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk bakalářský  prezenční  3 roky  
Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk bakalářský  prezenční  3 roky  
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky  
Etická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryFilologie bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Jazyková a literární kultura  bakalářský  kombinovaná  3 roky  
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky  
Grafická a intermediální tvorba bakalářský  prezenční  3 roky  
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky  
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryHumanitní studia bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Transkulturní komunikace  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Jazyková a literární kultura bakalářský  prezenční  3 roky  
Náboženská výchova bakalářský  kombinovaná  3 roky  
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky  
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky  
Sbormistrovství chrámové hudby bakalářský  prezenční  3 roky  
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky  
Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky  
OborySpecializace v pedagogice bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Sociální komunikace v neziskovém sektoru  bakalářský  kombinovaná  3 roky  
Sociální patologie a prevence  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařázeních  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Speciální pedagogika bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky  
Textilní tvorba bakalářský  prezenční  3 roky  
Učitelství praktického vyučování bakalářský  kombinovaná  3 roky  
Učitelství pro mateřské školy bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky  
Základy techniky se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky  
Základy techniky se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky  
Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OborySpecializace v pedagogice navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Sociální pedagogika  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Transkulturní komunikace navazující magisterský  prezenční  2 roky  
SpecializaceUčitelství pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský  prezenční  2 roky  
anglický jazyk a literatura  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
biologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
český jazyk a literatura  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
dějepis  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
etická výchova  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
francouzský jazyk a literatura   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
fyzika   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
hudební výchova  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
chemie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
informatika   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
matematika   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
německý jazyk a literatura   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
občanská nauka  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
ruský jazyk a literatura   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
tělesná výchova   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
výtvarná výchova  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
základy techniky  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
SpecializaceUčitelství pro střední školy navazující magisterský  prezenční  2 roky  
anglický jazyk a literatura  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
biologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
český jazyk a literatura  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
dějepis   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
francouzský jazyk a literatura   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
fyzika   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
hra na nástroj a sólový zpěv   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
hudební výchova  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
chemie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
informatika   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
matematika   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
německý jazyk a literatura   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
ruský jazyk a literatura   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
sbormistrovství   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
tělesná výchova   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
výtvarná výchova  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
základy společenských věd   navazující magisterský  prezenční  2 roky  
základy techniky  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro ZUŠ – hra na nástroj a sólový zpěv navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro 1. stupeň základních škol magisterský  prezenční, kombinovaná  5 let  
Hudební teorie a pedagogika doktorský  prezenční, kombinovaná  4 roky  
Přírodovědecká fakulta
Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryAplikovaná matematika bakalářský  prezenční  3 roky B1103 
Finanční a pojistná matematika  bakalářský  prezenční  3 roky  
Biologie a ekologie bakalářský  prezenční  3 roky B0511A030001 
Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky B0114A030004 
Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky B0114A110004 
Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0533A110005 
SpecializaceChemie bakalářský  prezenční  3 roky B0531A130003 
Bioorganická chemie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Toxikologie a analýza škodlivin  bakalářský  prezenční  3 roky  
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky B0114A130004 
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky B0114A140003 
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční  3 roky B0114A170006 
SpecializaceBiologie a ekologie navazující magisterský  prezenční  2 roky N0588A030001 
Biologie rostlin  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Biologie živočichů  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Experimentální biologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryFyzika navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N1701 
Fyzikální měření a modelování  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
SpecializaceChemie navazující magisterský  prezenční  2 roky N0531A130003 
Bioorganická chemie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Toxikologie a analýza škodlivin  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
nahoru

Doplňkové informace:

DOD: 10.–11. ledna 2020.nahoru