Poštovní adresa: Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 493 331 111
Fax: Neuvedeno 
Email: epodatelna@uhk.cz
WWW: www.uhk.cz
Zaměření školy: Ekonomické, Filozofické, Humanitní, Pedagogické, Přírodovědecké, Technické, Umělecké
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 62690094

Podrobné informace o škole:

Univerzita Hradec Králové

module
nahoru

Fakulty:

Filozofická fakulta
náměstí Svobody 331/2, 500 02 Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu
Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové
Pedagogická fakulta
náměstí Svobody 301/1, 500 02 Hradec Králové

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryFilologie bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B7310 
Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk  bakalářský  prezenční  3 roky  
Cizí jazyky pro cestovní ruch – francouzský jazyk  bakalářský  prezenční  3 roky  
Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk  bakalářský  prezenční  3 roky  
Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk  bakalářský  prezenční  3 roky  
Jazyková a literární kultura  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryHumanitní studia bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B6107 
Transkulturní komunikace  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OborySpecializace v pedagogice bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B7507 
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání  bakalářský  prezenční  3 roky  
Grafická tvorba – multimédia  bakalářský  prezenční  3 roky  
Historie se zaměřením na vzdělávání  bakalářský  prezenční  3 roky  
Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání  bakalářský  prezenční  3 roky  
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání  bakalářský  prezenční  3 roky  
Náboženská výchova  bakalářský  kombinovaná  3 roky  
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání  bakalářský  prezenční  3 roky  
Řízení sboru  bakalářský  prezenční  3 roky  
Sbormistrovství chrámové hudby  bakalářský  prezenční  3 roky  
Sociální komunikace v neziskovém sektoru  bakalářský  kombinovaná  3 roky  
Sociální patologie a prevence  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařázeních  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání  bakalářský  prezenční  3 roky  
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání  bakalářský  prezenční  3 roky  
Textilní tvorba  bakalářský  prezenční  3 roky  
Učitelství praktického vyučování  bakalářský  kombinovaná  3 roky  
Učitelství pro mateřské školy  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání  bakalářský  prezenční  3 roky  
Základy techniky se zaměřením na vzdělávání  bakalářský  prezenční  3 roky  
OborySpeciální pedagogika bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B7506 
Speciální pedagogika – intervence  bakalářský  prezenční  3 roky  
Výchovná práce ve speciálních zařízeních  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryPředškolní a mimoškolní pedagogika navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N7531 
Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OborySpecializace v pedagogice navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N7507 
Sociální pedagogika  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryUčitelství pro střední školy navazující magisterský  prezenční  2 roky N7504 
Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na učitelství základních uměleckých škol  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Sbormistrovství  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro střední školy – český jazyk a literatura  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro střední školy – dějepis  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro střední školy – hudební výchova  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro střední školy – informatika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro střední školy – ruský jazyk a literatura  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro střední školy – tělesná výchova  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro střední školy – výtvarná výchova  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro střední školy – základy společenských věd  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro střední školy – základy techniky  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryUčitelství pro základní školy navazující magisterský  prezenční  2 roky N7503 
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – anglický jazyk a literatura  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – biologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – český jazyk a literatura  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – dějepis  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – etická výchova  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – fyzika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – hudební výchova  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – chemie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – informatika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – matematika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – německý jazyk a literatura  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – občanská výchova  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – ruský jazyk a literatura  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – tělesná výchova  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – výtvarná výchova  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro 2. stupeň základních škol – základy techniky  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryUčitelství pro základní školy magisterský  prezenční, kombinovaná  5 let M7503 
Učitelství pro 1. stupeň základní školy  magisterský  prezenční, kombinovaná  5 let  
Učitelství pro 2. stupeň základní školy – anglický jazyka a literatura  magisterský  prezenční  5 let  
Učitelství pro 2. stupeň základní školy - biologie  magisterský  prezenční  5 let  
Učitelství pro 2. stupeň základní školy – český jazyk a literatura  magisterský  prezenční  5 let  
Učitelství pro 2. stupeň základní školy – dějepis  magisterský  prezenční  5 let  
Učitelství pro 2. stupeň základní školy – etická výchova  magisterský  prezenční  5 let  
Učitelství pro 2. stupeň základní školy – francouzský jazyka a literatura  magisterský  prezenční  5 let  
Učitelství pro 2. stupeň základní školy – fyzika  magisterský  prezenční  5 let  
Učitelství pro 2. stupeň základní školy – hudební výchova  magisterský  prezenční  5 let  
Učitelství pro 2. stupeň základní školy – chemie  magisterský  prezenční  5 let  
Učitelství pro 2. stupeň základní školy – informatika  magisterský  prezenční  5 let  
Učitelství pro 2. stupeň základní školy – matematika  magisterský  prezenční  5 let  
Učitelství pro 2. stupeň základní školy – německý jazyka a literatura  magisterský  prezenční  5 let  
Učitelství pro 2. stupeň základní školy – ruský jazyka a literatura  magisterský  prezenční  5 let  
Učitelství pro 2. stupeň základní školy – tělesná výchova  magisterský  prezenční  5 let  
Učitelství pro 2. stupeň základní školy – výchova k občanství  magisterský  prezenční  5 let  
Učitelství pro 2. stupeň základní školy – výtvarná výchova  magisterský  prezenční  5 let  
Učitelství pro 2. stupeň základní školy – základy techniky  magisterský  prezenční  5 let  
Přírodovědecká fakulta
Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové
nahoru

Doplňkové informace:

DOD: 10.–11. ledna 2020.nahoru