Zavřít

Technická univerzita v Liberci - Fakulta zdravotnických studií

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Ošetřovatelství bakalářský prezenční 3 roky B5341
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční 3 roky
Biomedicínská technika bakalářský prezenční 3 roky B0914P360007
Biomedicínské inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0914P360003
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční 3 roky B0913P360016
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky B0914P360009

Podrobné informace o škole

Technická univerzita v Liberci – Fakulta zdravotnických studií

Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci vzdělává odborníky v nelékařských profesích.

Bakalářské studium

  • Všeobecné ošetřovatelství (prezenční forma studia)

Absolvent oboru nachází uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, v zařízeních sociálních služeb a péče, v privátní ošetřovatelské péči v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání všeobecné sestry.

  • Zdravotnické záchranářství (prezenční forma studia)

Absolvent po ukončení studia získá na základě teoretických znalostí a praktických dovedností odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

  • Biomedicínská technika (prezenční forma studia)

Absolvent oboru najde uplatnění ve všech profesích souvisejících s vývojem, výrobou, provozem a údržbou zdravotnické techniky včetně práce s výpočetní technikou a programovým vybavením. Především se uplatní v rámci zdravotnických zařízení a ve výrobní sféře.

  • Radiologická asistence (prezenční forma studia)

Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro kvalifikaci radiologický asistent. Studium připravuje nelékařské zdravotnické pracovníky s vysokoškolským vzděláním, kteří jsou oprávněni k provádění radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů a aplikaci ionizujícího záření používaného při lékařském ozáření. Studium je rozšířeno o znalost nových postupů a moderních technologií v oboru.

Navazující magisterské studium

  • Biomedicínské inženýrství (prezenční forma studia)

Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro kvalifikaci biomedicínského inženýra v souladu s požadavky platné legislativy. Jedná se o interdisciplinární obor, který využívá a spojuje inženýrské (elektrotechnické, elektronické a kybernetické) oblasti, fyzikální, matematické i biologické zkušenosti a dovednosti pro řešení praktických otázek medicíny a různých dalších odvětví biologie. Absolventi nacházejí uplatnění v rámci zdravotnických zařízení a ve výrobní sféře.

Přijďte se k nám podívat: 23. 11. 2019 a 14. 2. 2020

logo
Studentská 1402/2, Liberec
tel.: 485 353 724, 485 353 194
marcela.malkova@tul.cz
renata.cermakova@tul.cz
www.fzs.tul.cz
Zobrazit více