Zavřít

Technická univerzita v Liberci

Kontakty na školu
  • Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
  • studium@tul.cz, info@tul.cz
  • 485 351 111
  • www.tul.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Humanitní, Lékařské, Pedagogické, Přírodovědecké, Technické, Umělecké
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 46747885

Doplňující informace

Fakulty

Zobrazit programy Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
Aplikované vědy v inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0588A110003
Informační technologie bakalářský prezenční 3 roky B0613A140005
Mechatronika bakalářský prezenční 3 roky B0714A270001
Nanotechnologie bakalářský prezenční 3 roky B0719A130001
Aplikované vědy v inženýrstv navazující magisterský prezenční 2 roky N0588A110001
Informační technologie navazující magisterský prezenční 2 roky N0613A140028
Mechatronics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A150003
Mechatronika navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A270010
Nanotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky N0719A270001
Zobrazit programy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Univerzitní náměstí 1410/1, 460 01 Liberec 1
Učitelství pro 1. stupeň základních škol magisterský prezenční, kombinovaná 5 let M0113A300008
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A300068
Aplikovaná geografi bakalářský prezenční 3 roky B0532A330022
Bioinženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0519A270001
Česká filologie pro praxi bakalářský prezenční 3 roky B0232A090012
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A300072
Dějepis se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A300071
Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A300074
Historická a muzeologická studia bakalářský prezenční 3 roky B0222A120021
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A300112
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A300065
Matematika bakalářský prezenční 3 roky B0541A170015
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A300064
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A300067
Pedagogická studia bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0111A190021
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A300075
Sociální práce bakalářský kombinovaná 3 roky B0923P240005
Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0111A190016
Sport se zaměřením na zdravý životní styl bakalářský prezenční 3 roky B1014P280012
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A300066
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky B0114A300073
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční 3 roky B0112A300007
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A300069
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A300070
Aplikovaná matematika navazující magisterský prezenční 2 roky N0541A170010
Bioinženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0519A270001
Historie navazující magisterský prezenční 2 roky N0222A120026
Učitelství pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0114A300076
Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0114A300106
Vychovatelství navazující magisterský prezenční 2 roky N0922A190002
Zobrazit programy Fakulta strojní Univerzitní náměstí 1410/1, 460 01 Liberec 1
Strojírenství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0715A270008
Aplikovaná mechanika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270020
Automobilové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0716A270006
Innovation and Industrial Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0788A270005
Inovační a průmyslové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0788A270004
Konstrukce strojů a zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270019
Machines and Equipment Design, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0715A270018
Materiály a technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270015
Technologie plastů a kompozitů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0722A270001
Zobrazit programy Fakulta textilní Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
Návrhářství bakalářský prezenční 3 roky B0212A270001
Textilní marketing bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0414A270001
Textilní technologie, materiály a nanomateriály bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0723A270001
Výroba oděvů a technické konfekce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0723A270003
Design – textil, oděv, sklo, šperk navazující magisterský prezenční 2 roky N0212A310012
Průmyslové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0723A270003
Textilní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0723A270001
Zobrazit programy Fakulta umění a architektury Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
Architektura a urbanismus bakalářský prezenční 4 roky B0731A010009
Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru bakalářský prezenční 4 roky B0213A310007
Architecture and Urbanism, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0731A010014
Architektura a urbanismus navazující magisterský prezenční 2 roky N0731A010013
Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru navazující magisterský prezenční 2 roky N0213A310009
Zobrazit programy Ekonomická fakulta Voroněžská 1329/13, 460 01 Liberec 1
Informační management bakalářský prezenční 3 roky B0688P140002
Mezinárodní ekonomické vztahy bakalářský prezenční 3 roky B0488A050006
Podniková ekonomika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0413A050006
Business Administration, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0413A050008
Hospodářská politika v globálním prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky N0311A050009
International Management, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0413A050030
Podniková ekonomika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0413A050007
Systémové inženýrství a informatika navazující magisterský prezenční 2 roky N0688A140016
Zobrazit programy Fakulta zdravotnických studií Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
Biomedicínská technika bakalářský prezenční 3 roky B0914P360007
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky B0914P360009
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční 3 roky B0913P360030
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční 3 roky B0913P360016
Biomedicínské inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0914P360003