Poštovní adresa: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
Telefon: 485 351 111
Fax: 485 353 082
Email: studium@tul.cz, info@tul.cz
WWW: www.tul.cz
Zaměření školy: Ekonomické, Humanitní, Lékařské, Pedagogické, Přírodovědecké, Technické, Umělecké
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 46747885

Fakulty:

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryAplikované vědy v inženýrství bakalářský  prezenční  3 roky B3901 
Aplikované vědy v inženýrství  bakalářský  prezenční  3 roky  
Informační technologie bakalářský  prezenční  3 roky B0613A140005 
Mechatronika bakalářský  prezenční  3 roky B0714A270001 
Nanotechnologie bakalářský  prezenční  3 roky B0719A130001 
OboryAplikované vědy v inženýrství navazující magisterský  prezenční  2 roky N3901 
Aplikované vědy v inženýrství  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryElektronika a informatika navazující magisterský  prezenční  2 roky N2612 
Automatické řízení a inženýrská informatika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Informační technologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Mechatronika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Mechatronics, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky N0714A150003 
Nanotechnologie navazující magisterský  prezenční  2 roky N0719a270001 
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Univerzitní náměstí 1410/1, 460 01 Liberec 1

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0114A30068 
Česká filologie pro praxi bakalářský  prezenční  3 roky B0232A090012 
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0114A30072 
Dějepis se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0114A30071 
Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0114A30074 
OboryGeografie bakalářský  prezenční  3 roky B1301 
Aplikovaná geografie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Historická a muzeologická studia bakalářský  prezenční  3 roky  
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0114A30065 
Matematika bakalářský  prezenční  3 roky B0541A170015 
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0114A30064 
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0114A30067 
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0114A30075 
Sociální práce bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0923A240005 
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0114A30066 
OboryTělesná výchova a sport bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B7401 
Rekreologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0114A30073 
Učitelství pro mateřské školy bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryVychovatelství bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B7505 
Pedagogika volného času  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0114A30069 
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0114A30070 
Aplikovaná matematika navazující magisterský  prezenční  2 roky N0541A170010 
OboryFyzika navazující magisterský  prezenční  2 roky N1701 
Aplikovaná fyzika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Historie navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Vychovatelství navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Učitelství pro 1. stupeň základních škol magisterský  prezenční, kombinovaná  5 let M0113A300008 
Fakulta strojní
Univerzitní náměstí 1410/1, 460 01 Liberec 1

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
Strojírenství bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Aplikovaná mechanika navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Applied Mechanics, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Automobilové inženýrství navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Energetics, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Energetika navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Innovation and Industrial Engineering, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Inovační průmyslové inženýrství navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Konstrukce strojů a zařízení navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Machines and Equipment Design, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Materials and Technology, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Materiály a technologie navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Polymers and Composites Technology, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Fakulta textilní
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
Design, EN bakalářský  prezenční  3 roky B0212A270002 
Návrhářství bakalářský  prezenční  3 roky B0212A270001 
Production of Clothing and Technical Products, EN bakalářský  prezenční  3 roky B0723A270004 
textile Marketing, EN bakalářský  prezenční  3 roky B0414A270002 
Textile Technologies, Materials and Nanomaterials, EN bakalářský  prezenční  3 roky B0723A270002 
Textilní marketing bakalářský  prezenční  3 roky B0414A270001 
Textilní technologie, materiály a nanomateriály bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0723A270001 
Výroba oděvů a textilní konfekce bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B0723A270003 
Industrial Engineering, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky N0723A270004 
Průmyslové inženýrství navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N0723A270003 
Textile Engineering, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky N0723A270002 
Textilní inženýrství navazující magisterský  prezenční  2 roky N0723A270001 
Textile Engineering, EN magisterský  prezenční  5 let M3106 
Textilní inženýrství magisterský  prezenční  5 let M3106 
Fakulta umění a architektury
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryArchitektura a urbanismus bakalářský  prezenční  4 roky B3501 
Architektura  bakalářský  prezenční  4 roky  
OboryDesign bakalářský  prezenční  4 roky B8208 
Design prostředí  bakalářský  prezenční  4 roky  
OboryVýtvarná umění bakalářský  prezenční  4 roky B8206 
Vizuální komunikace  bakalářský  prezenční  4 roky  
OboryArchitecture and Urban Design, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky N3501 
Architecture, EN  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryArchitektura a urbanismus navazující magisterský  prezenční  2 roky N3501 
Architektura  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryDesign navazující magisterský  prezenční  2 roky N8208 
Design prostředí  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Ekonomická fakulta
Voroněžská 1329/13, 460 01 Liberec 1

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
SpecializaceBussines Adminstration, EN bakalářský  prezenční  3 roky  
Economics Management of Services, EN  bakalářský  prezenční  3 roky  
Production Management, EN  bakalářský  prezenční  3 roky  
Informační management bakalářský  prezenční  3 roky  
SpecializaceMezinárodní ekonomické vztahy bakalářský  prezenční  3 roky  
Cestovní ruch  bakalářský  prezenční  3 roky  
Mezinárodní obchod  bakalářský  prezenční  3 roky  
SpecializacePodniková ekonomika bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Management služeb  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Management výroby  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
SpecializaceBussines Adminstration, EN navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Management of Bussiness Processes, EN  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Marketing and International Trade, EN  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Hospodářská politika v globálním prostředí navazující magisterský  prezenční  2 roky  
SpecializacePodniková ekonomika navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Management podnikových procesů  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Marketing a mezinárodní obchod  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Systémové inženýrství a informatika navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Fakulta zdravotnických studií
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
Biomedicínská technika bakalářský  prezenční  3 roky B0914P360007 
OboryOšetřovatelství bakalářský  prezenční  3 roky B5341 
Všeobecné ošetřovatelství  bakalářský  prezenční  3 roky  
Radiologická asistence bakalářský  prezenční  3 roky B0914P360009 
Zdravotnické záchranářství bakalářský  prezenční  3 roky B0913P360016 
Biomedicínské inženýrství navazující magisterský  prezenční  2 roky N0914P360003 
nahoru