Zavřít

Technická univerzita v Liberci

Kontakty na školu
  • Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
  • studium@tul.cz, info@tul.cz
  • 485 351 111
  • www.tul.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Humanitní, Lékařské, Pedagogické, Přírodovědecké, Technické, Umělecké
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 46747885

Fakulty

Zobrazit programy Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
Informační technologie bakalářský prezenční 3 roky B0613A140005
Nanotechnologie bakalářský prezenční 3 roky B0719A130001
Obory Elektronika a informatika navazující magisterský prezenční 2 roky N2612
Automatické řízení a inženýrská informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Informační technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Mechatronika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Aplikované vědy v inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N3901
Aplikované vědy v inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Nanotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky N0719a270001
Obory Aplikované vědy v inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B3901
Aplikované vědy v inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Mechatronika bakalářský prezenční 3 roky B0714A270001
Mechatronics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A150003
Zobrazit programy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Univerzitní náměstí 1410/1, 460 01 Liberec 1
Obory Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B7401
Rekreologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Geografie bakalářský prezenční 3 roky B1301
Aplikovaná geografie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Vychovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B7505
Pedagogika volného času bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro 1. stupeň základních škol magisterský prezenční, kombinovaná 5 let M0113A300008
Obory Fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky N1701
Aplikovaná fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná matematika navazující magisterský prezenční 2 roky N0541A170010
Historie navazující magisterský prezenční 2 roky
Vychovatelství navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A30068
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A30072
Dějepis se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A30071
Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A30074
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A30065
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A30064
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A30067
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A30066
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A30075
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A30073
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A30069
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114A30070
Česká filologie pro praxi bakalářský prezenční 3 roky B0232A090012
Historická a muzeologická studia bakalářský prezenční 3 roky
Matematika bakalářský prezenční 3 roky B0541A170015
Sociální práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0923A240005
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství pro 2. stupeň základních škol navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta strojní Univerzitní náměstí 1410/1, 460 01 Liberec 1
Strojírenství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Materiály a technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Konstrukce strojů a zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Inovační průmyslové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Automobilové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Aplikovaná mechanika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Energetika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Materials and Technology, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Polymers and Composites Technology, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Machines and Equipment Design, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Innovation and Industrial Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Applied Mechanics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Energetics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta textilní Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
Textilní inženýrství magisterský prezenční 5 let M3106
Textile Engineering, EN magisterský prezenční 5 let M3106
Návrhářství bakalářský prezenční 3 roky B0212A270001
Design, EN bakalářský prezenční 3 roky B0212A270002
Textilní marketing bakalářský prezenční 3 roky B0414A270001
textile Marketing, EN bakalářský prezenční 3 roky B0414A270002
Textilní technologie, materiály a nanomateriály bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0723A270001
Textile Technologies, Materials and Nanomaterials, EN bakalářský prezenční 3 roky B0723A270002
Výroba oděvů a textilní konfekce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0723A270003
Production of Clothing and Technical Products, EN bakalářský prezenční 3 roky B0723A270004
Textilní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0723A270001
Textile Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0723A270002
Průmyslové inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0723A270003
Industrial Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0723A270004
Zobrazit programy Fakulta umění a architektury Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
Obory Architektura a urbanismus bakalářský prezenční 4 roky B3501
Architektura bakalářský prezenční 4 roky
Obory Výtvarná umění bakalářský prezenční 4 roky B8206
Vizuální komunikace bakalářský prezenční 4 roky
Obory Design bakalářský prezenční 4 roky B8208
Design prostředí bakalářský prezenční 4 roky
Obory Architektura a urbanismus navazující magisterský prezenční 2 roky N3501
Architektura navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Architecture and Urban Design, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N3501
Architecture, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Design navazující magisterský prezenční 2 roky N8208
Design prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Ekonomická fakulta Voroněžská 1329/13, 460 01 Liberec 1
Obory Podniková ekonomika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management výroby bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management služeb bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Bussines Adminstration, EN bakalářský prezenční 3 roky
Production Management, EN bakalářský prezenční 3 roky
Economics Management of Services, EN bakalářský prezenční 3 roky
Obory Mezinárodní ekonomické vztahy bakalářský prezenční 3 roky
Mezinárodní obchod bakalářský prezenční 3 roky
Cestovní ruch bakalářský prezenční 3 roky
Informační management bakalářský prezenční 3 roky
Obory Podniková ekonomika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Management podnikových procesů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Marketing a mezinárodní obchod navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Bussines Adminstration, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Management of Bussiness Processes, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Marketing and International Trade, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Hospodářská politika v globálním prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Systémové inženýrství a informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta zdravotnických studií Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
Obory Ošetřovatelství bakalářský prezenční 3 roky B5341
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční 3 roky
Biomedicínská technika bakalářský prezenční 3 roky B0914P360007
Biomedicínské inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0914P360003
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční 3 roky B0913P360016
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky B0914P360009