Technická univerzita v Liberci
Poštovní adresa: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
Telefon: 485 353 724
Fax: Neuvedeno 
Email: marcela.malkova@tul.cz
WWW: www.fzs.tul.cz
Zaměření školy: Lékařské
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 46747885

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií

Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci vzdělává odborníky v nelékařských profesích.

Bakalářské studium

  • Všeobecná sestra (prezenční a kombinovaná forma studia)

Absolvent oboru nachází uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení, v zařízeních sociálních služeb a péče, v privátní ošetřovatelské péči v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání všeobecné sestry.

  • Zdravotnický záchranář (prezenční forma studia)

Absolvent po ukončení studia získá na základě teoretických znalostí a praktických dovedností odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

  • Biomedicínská technika (prezenční forma studia)

Absolvent oboru najde uplatnění ve všech profesích souvisejících s vývojem, výrobou, provozem a údržbou zdravotnické techniky včetně práce s výpočetní technikou a programovým vybavením. Především se uplatní v rámci zdravotnických zařízení a ve výrobní sféře.

  • Radiologický asistent (prezenční forma studia) – otevřen v případě úspěšné akreditace

Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro kvalifikaci radiologický asistent. Studium připravuje nelékařské zdravotnické pracovníky s vysokoškolským vzděláním, kteří jsou oprávněni k provádění radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů a aplikaci ionizujícího záření používaného při lékařském ozáření. Studium je rozšířeno o znalost nových postupů a moderních technologií v oboru.

Navazující magisterské studium

  • Biomedicínské inženýrství (prezenční forma studia)

Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro kvalifikaci biomedicínského inženýra v souladu s požadavky platné legislativy. Jedná se o interdisciplinární obor, který využívá a spojuje inženýrské (elektrotechnické, elektronické a kybernetické) oblasti, fyzikální, matematické i biologické zkušenosti a dovednosti pro řešení praktických otázek medicíny a různých dalších odvětví biologie. Absolventi nacházejí uplatnění v rámci zdravotnických zařízení a ve výrobní sféře.

Přijďte se k nám podívat: 24. 11. 2018 a 15. 2. 2019

logo
Studentská 1402/2, Liberec
tel.: 485 353 724, 485 353 194
marcela.malkova@tul.cz
renata.cermakova@tul.cz
www.fzs.tul.cz
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryBiomedicínská technika bakalářský  prezenční  3 roky B3944 
Biomedicínská technika  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryOšetřovatelství bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B5341 
Všeobecná sestra  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OborySpecializace ve zdravotnictví bakalářský  prezenční  3 roky B5345 
Zdravotnický záchranář  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryBiomedicínské inženýrství navazující magisterský  prezenční  2 roky N3963 
Biomedicínské inženýrství  navazující magisterský  prezenční  2 roky