Zavřít

Technická univerzita v Liberci - Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Informační technologie bakalářský prezenční 3 roky B0613A140005
Nanotechnologie bakalářský prezenční 3 roky B0719A130001
Obory Elektronika a informatika navazující magisterský prezenční 2 roky N2612
Automatické řízení a inženýrská informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Informační technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Mechatronika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Aplikované vědy v inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N3901
Aplikované vědy v inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Nanotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky N0719a270001
Obory Aplikované vědy v inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B3901
Aplikované vědy v inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Mechatronika bakalářský prezenční 3 roky B0714A270001
Mechatronics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A150003