Zavřít

Slezská univerzita v Opavě – Matematický ústav v Opavě

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Specializace Matematika bakalářský prezenční 3 roky B0541A170016
Matematické metody a modelování bakalářský prezenční 3 roky
Matematické metody v ekonomii bakalářský prezenční 3 roky
Matematické metody v krizovém řízení bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Matematika navazující magisterský prezenční 2 roky N0541A170025
Geometrie a globální analýza navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematická analýza navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematické modelování navazující magisterský prezenční 2 roky