Zavřít

Slezská univerzita v Opavě

Kontakty na školu
  • Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
  • rektorat@slu.cz
  • 553 684 111
  • www.slu.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Filozofické, Humanitní, Lékařské, Pedagogické, Přírodovědecké, Umělecké
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 47813059

Fakulty

Zobrazit programy Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná
Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0412A050004
Cestovní ruch a turismus bakalářský prezenční 3 roky B1015P050001
Digitální business bakalářský prezenční 3 roky
Economics and Management bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6208
Obchod a marketing bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Podnikání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Finance a účetnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0488P050001
Inovativní podnikání bakalářský prezenční 3 roky
Management v sociálních službách bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Manažerská informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Marketing bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Mezinárodní obchod bakalářský prezenční 3 roky
Veřejná ekonomika a správa bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0412A050004
Specializace Economics and Management navazující magisterský prezenční 2 roky N6208
Business Economics and Management with specialisation Marketing and Trade (přednášeno anglicky) navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Ekonomika a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N6208
Finance, účetnictví a daně navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obchod a marketing navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Podnikání navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Manažerská informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Veřejná ekonomika a správa navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta veřejných politik v Opavě Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Dentální hygiena bakalářský prezenční 3 roky
Edukační péče o seniory bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pediatrické ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Sociální patologie a prevence bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Veřejná správa a sociální politika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava
Informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0613A140017
Informatika a angličtina bakalářský prezenční 3 roky B0688P140001
Specializace Moderní informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0613P140004
Informační a komunikační technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Historie a kulturní dědictví v regionální praxi bakalářský prezenční 3 roky B0222P120001
Historie-muzeologie bakalářský prezenční 3 roky B0222P120003
Specializace Historie bakalářský prezenční 3 roky B0222A120001
Památková péče bakalářský prezenční 3 roky B0222P120002
Český jazyk a literatura bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0232A090016
Český jazyk a literatura maior + Historie minor bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura maior + Angličtina minor bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura maior + Němčina minor bakalářský prezenční 3 roky
Knihovnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0311P140001
Kulturní dramaturgie v divadelní praxi bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0215P310001
Angličtina pro odbornou praxi bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0231P090008
Angličtina bakalářský prezenční 3 roky B0231A090087
Angličtina maior + Němčina minor bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina maior + Historie minor bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina maior + Italština minor bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina maior + Český jazyk a literatura minor bakalářský prezenční 3 roky
Italština pro odbornou praxi bakalářský prezenční 3 roky B0231P090009
Italština bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0231A090073
Němčina pro odbornou praxi bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0231P090007
Němčina maior + Italština minor bakalářský prezenční 3 roky
Němčina maior + Angličtina minor bakalářský prezenční 3 roky
Němčina maior + Český jazyk a literatura minor bakalářský prezenční 3 roky
Němčina maior + Historie minor bakalářský prezenční 3 roky
Tvůrčí fotografie bakalářský kombinovaná 3 roky B0211A310004
Audiovizuální tvorba bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0211P310007
Český jazyk a literatura maior + Italština minor bakalářský prezenční 3 roky
Multimediální techniky bakalářský prezenční 3 roky B0211P310003
Italština maior + Český jazyk a literatura minor bakalářský prezenční 3 roky
Italština maior + Historie minor bakalářský prezenční 3 roky
Italština maior + Angličtina minor bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Archeologie bakalářský prezenční 3 roky B0222P120004
Archeologie středověku a novověku bakalářský prezenční 3 roky
Krajinná archeologie bakalářský prezenční 3 roky
Italština maior + Němčina minor bakalářský prezenční 3 roky
Historická dokumentaristika a mediální prezentace dějin bakalářský prezenční 3 roky
Informatika navazující magisterský prezenční 2 roky N0613A140030
Computer Science, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0613A140031
Historie navazující magisterský prezenční 2 roky N0222A120032
Historie a kulturní dědictví v regionální praxi navazující magisterský prezenční 2 roky N0222P120001
Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky N232A090015
Specializace Knihovnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0311P140001
Veřejné knihovny komunitního typu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informační studia navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Německý jazyk navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0231A090056
Tvůrčí fotografie navazující magisterský kombinovaná 2 roky N0213A310016
Audiovizuální tvorba navazující magisterský prezenční 2 roky N0211P310003
Český jazyk a literatura maior + Anglický jazyk minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura maior + Historie minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie maior + Anglický jazyk minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie maior + Český jazyk a literatura minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk maior + Historie minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk maior + Český jazyk a literatura minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie se zaměřením na české a československé dějiny doktorský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zobrazit programy Matematický ústav v Opavě Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Specializace Matematika bakalářský prezenční 3 roky B0541A170016
Matematické metody a modelování bakalářský prezenční 3 roky
Matematické metody v ekonomii bakalářský prezenční 3 roky
Matematické metody v krizovém řízení bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Matematika navazující magisterský prezenční 2 roky N0541A170025
Geometrie a globální analýza navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematická analýza navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematické modelování navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fyzikální ústav v Opavě Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava
Specializace Aplikovaná fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Fyzikální diagnostické metody bakalářský prezenční 3 roky
Monitorování životního prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Astrofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Astronomie a popularizace bakalářský prezenční 3 roky
Multimediální techniky bakalářský prezenční ¨3 let
Multimediální techniky navazující magisterský prezenční 2 roky
Observační astrofyzika vysokých energií navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Teoretická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Částicová fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačová fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Relativistická astrofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky