Zavřít

Slezská univerzita v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Kontakty na fakultu
Videa

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Specializace Angličtina bakalářský prezenční 3 roky B0231A090087
Angličtina + Český jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina + Historie bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina + Italština bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina + Němčina bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina pro odbornou praxi bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0231P090008
Specializace Archeologie bakalářský prezenční 3 roky B0222P120004
Archeologie středověku a novověku bakalářský prezenční 3 roky
Krajinná archeologie bakalářský prezenční 3 roky
Audiovizuální tvorba bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0211P310007
Specializace Český jazyk a literatura bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0232A090016
Český jazyk a literatura + Angličtina bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura + Historie bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura + Italština bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura + Němčina bakalářský prezenční 3 roky
Historická dokumentaristika a mediální prezentace dějin bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Historie bakalářský prezenční 3 roky B0222A120001
Historie + Angličtina bakalářský prezenční 3 roky
Historie + Český jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Historie + Němčina bakalářský prezenční 3 roky
Památková péče bakalářský prezenční 3 roky B0222P120002
Historie a kulturní dědictví v regionální praxi bakalářský prezenční 3 roky B0222P120001
Historie-muzeologie bakalářský prezenční 3 roky B0222P120003
Informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0613A140017
Informatika a angličtina bakalářský prezenční 3 roky B0688P140001
Specializace Moderní informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0613P140004
Informační a komunikační technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Italština bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0231A090073
Italština + Angličtina bakalářský prezenční 3 roky
Italština + Český jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Italština + Historie bakalářský prezenční 3 roky
Italština + Němčina bakalářský prezenční 3 roky
Italština pro odbornou praxi bakalářský prezenční 3 roky B0231P090009
Knihovnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0311P140001
Kulturní dramaturgie v divadelní praxi bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0215P310001
Multimediální techniky bakalářský prezenční 3 roky B0211P310003
Specializace Němčina bakalářský prezenční 3 roky
Němčina + Angličtina bakalářský prezenční 3 roky
Němčina + Český jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Němčina + Historie bakalářský prezenční 3 roky
Němčina + Italština bakalářský prezenční 3 roky
Němčina pro odbornou praxi bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0231P090007
Tvůrčí fotografie bakalářský kombinovaná 3 roky B0211A310004
Specializace Anglický jazyk maior + Historie minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk + Historie navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk + Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Audiovizuální tvorba navazující magisterský prezenční 2 roky N0211P310003
Computer Science, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0613A140031
Specializace Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky N232A090015
Český jazyk a literatura + Anglický jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura + Historie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Historie navazující magisterský prezenční 2 roky N0222A120032
Historie + Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie + Anglický jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie a kulturní dědictví v regionální praxi navazující magisterský prezenční 2 roky N0222P120001
Informatika navazující magisterský prezenční 2 roky N0613A140030
Specializace Knihovnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0311P140001
Informační studia navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Veřejné knihovny komunitního typu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Německý jazyk navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0231A090056
Tvůrčí fotografie navazující magisterský kombinovaná 2 roky N0213A310016
Historie se zaměřením na české a československé dějiny doktorský prezenční, kombinovaná 3 roky P0222D120048