Zavřít

Slezská univerzita v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Kontakty na fakultu
Videa

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0613A140017
Informatika a angličtina bakalářský prezenční 3 roky B0688P140001
Specializace Moderní informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0613P140004
Informační a komunikační technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Historie a kulturní dědictví v regionální praxi bakalářský prezenční 3 roky B0222P120001
Historie-muzeologie bakalářský prezenční 3 roky B0222P120003
Specializace Historie bakalářský prezenční 3 roky B0222A120001
Památková péče bakalářský prezenční 3 roky B0222P120002
Český jazyk a literatura bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0232A090016
Český jazyk a literatura maior + Historie minor bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura maior + Angličtina minor bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura maior + Němčina minor bakalářský prezenční 3 roky
Knihovnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0311P140001
Kulturní dramaturgie v divadelní praxi bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0215P310001
Angličtina pro odbornou praxi bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0231P090008
Angličtina bakalářský prezenční 3 roky B0231A090087
Angličtina maior + Němčina minor bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina maior + Historie minor bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina maior + Italština minor bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina maior + Český jazyk a literatura minor bakalářský prezenční 3 roky
Italština pro odbornou praxi bakalářský prezenční 3 roky B0231P090009
Italština bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0231A090073
Němčina pro odbornou praxi bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0231P090007
Němčina maior + Italština minor bakalářský prezenční 3 roky
Němčina maior + Angličtina minor bakalářský prezenční 3 roky
Němčina maior + Český jazyk a literatura minor bakalářský prezenční 3 roky
Němčina maior + Historie minor bakalářský prezenční 3 roky
Tvůrčí fotografie bakalářský kombinovaná 3 roky B0211A310004
Audiovizuální tvorba bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0211P310007
Český jazyk a literatura maior + Italština minor bakalářský prezenční 3 roky
Multimediální techniky bakalářský prezenční 3 roky B0211P310003
Italština maior + Český jazyk a literatura minor bakalářský prezenční 3 roky
Italština maior + Historie minor bakalářský prezenční 3 roky
Italština maior + Angličtina minor bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Archeologie bakalářský prezenční 3 roky B0222P120004
Archeologie středověku a novověku bakalářský prezenční 3 roky
Krajinná archeologie bakalářský prezenční 3 roky
Italština maior + Němčina minor bakalářský prezenční 3 roky
Historická dokumentaristika a mediální prezentace dějin bakalářský prezenční 3 roky
Informatika navazující magisterský prezenční 2 roky N0613A140030
Computer Science, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0613A140031
Historie navazující magisterský prezenční 2 roky N0222A120032
Historie a kulturní dědictví v regionální praxi navazující magisterský prezenční 2 roky N0222P120001
Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky N232A090015
Specializace Knihovnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0311P140001
Veřejné knihovny komunitního typu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informační studia navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Německý jazyk navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0231A090056
Tvůrčí fotografie navazující magisterský kombinovaná 2 roky N0213A310016
Audiovizuální tvorba navazující magisterský prezenční 2 roky N0211P310003
Český jazyk a literatura maior + Anglický jazyk minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura maior + Historie minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie maior + Anglický jazyk minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie maior + Český jazyk a literatura minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk maior + Historie minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk maior + Český jazyk a literatura minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie se zaměřením na české a československé dějiny doktorský prezenční, kombinovaná 3 roky