Zavřít

Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Kontakty na fakultu
Videa

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0613A140017
Informatika a angličtina bakalářský prezenční 3 roky B0688P140001
Moderní informatika, specializace: Informační a komunikační technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0613P140004
Knihovnictví bakalářský prezenční 3 roky B0311P140001
Kulturní dramaturgie v divadelní praxi bakalářský prezenční 3 roky B0215P310001
Český jazyk a literatura bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0232A090016
Historie a kulturní dědictví v regionální praxi bakalářský prezenční 3 roky B0222P120001
Historie-muzeologie bakalářský prezenční 3 roky B0222P120003
Historie, specializace: Památková péče bakalářský prezenční 3 roky B0222P120002
Historie bakalářský prezenční 3 roky B0222A120001
Angličtina pro odbornou praxi bakalářský prezenční 3 roky B0231P090008
Angličtina bakalářský prezenční 3 roky B0231A090087
Italština pro odbornou praxi bakalářský prezenční 3 roky B0231P090009
Italština bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0231A090073
Němčina pro odbornou praxi bakalářský prezenční 3 roky B0231P090007
Tvůrčí fotografie bakalářský kombinovaná 3 roky B0211A310004
Multimediální techniky bakalářský prezenční 3 roky B0211P310003
Obory Aplikovaná fyzika bakalářský prezenční 3 roky B1702
Monitorování životního prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Obory Dramatická umění bakalářský prezenční 3 roky B8203
Audiovizuální tvorba bakalářský prezenční 3 roky
Informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Computer Science navazující magisterský prezenční 2 roky
Knihovnictví navazující magisterský prezenční 2 roky N0311P140001
Knihovnictví, specializace: Veřejné knihovny navazující magisterský prezenční 2 roky
Knihovnictví, specializace: Informační studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Německý jazyk navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0231A090056
Audiovizuální tvorba navazující magisterský prezenční 2 roky N0211P310003
Historie navazující magisterský prezenční 2 roky N0222A120032
Historie a kulturní dědictví v regionální praxi navazující magisterský prezenční 2 roky N0222P120001
Obory Informační studia a knihovnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N7201
Informační a knihovnická studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Informační a knihovnická studia navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Obory Filmové, televizní a fotografické umění a nová média navazující magisterský kombinovaná 2 roky N8204
Tvůrčí fotografie navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Anglický jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky

Podrobné informace o škole

Slezská univerzita v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě nabízí v akademickém roce 2021/2022 možnosti studia v oblastech humanitních a přírodních věd a uměleckých oborů. Studium se realizuje jako bakalářské, navazující magisterské a doktorské, probíhá v prezenční, případně kombinované formě.

Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě studuje kolem tří tisíc studentů. Studium probíhá kreditovým systémem na bázi evropského systému přenosu kreditů (ECTS), který umožňuje absolvovat část studia na partnerských univerzitách v zahraničí. Vybrané obory jsou do přijímacího řízení vypsány bez přijímacích zkoušek. Podrobné informace lze najít na webových stránkách fakulty.

Pro akademický rok 2020/2021 nabízí fakulta studium v následujících studijních oblastech:

  • Historické vědy
  • Informatika
  • Umění & Média
  • Cizí jazyky
  • Knihovnictví & Český jazyk

Den otevřených dveří: 2. 2. 2021 a 6. 3. 2021

Termín podání přihlášky

Termín podání přihlášky pro bakalářské, navazující magisterské studium je 16. 7. 2021 a pro doktorské studium je 31. 5. 2021. Informace k přijímacím zkouškám budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.

Přijímací řízení pro bakalářské a navazující magisterské studium proběhne v květnu/červnu 2021. Přijímací zkouška pro doktorské studium proběhne v červnu 2021. Přesný termín pro jednotlivé obory bude stanoven.

Manuál pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium je vytvořený přehledný Manuál. Interaktivní dokument si můžete stáhnout přímo do vašeho mobilu nebo počítače a pohodlně si prostudovat nabízené studijní programy, zjistit více o přijímacím řízení, na koho se obrátit v dané záležitosti,... a přitom vám bude stačit jedno kliknutí. Manuál dále představuje prostory fakulty, studentský život, dostupné možnosti stipendií, studia v zahraničí, ubytování a mnoho dalšího. Zároveň nechybí tipy na kulturní, společenské či gastronomické zážitky v Opavě. Manuál je k dispozici zde

logo

Masarykova třída 343/37, Opava
tel.: 553 684 246
prijimacky@fpf.slu.cz
www.fpf.slu.cz