Zavřít

Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Kontakty na školu
 • Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava
 • studium@fpf.slu.cz
 • 553 684 241
 • www.fpf.slu.cz
 • Zaměření: Filozofické, Humanitní, Pedagogické, Přírodovědecké, Umělecké
  Typ školy: Veřejná
  Bezbariérový přístup: Ano
  IČO: 47813059

Podrobné informace o škole

Slezská univerzita v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě nabízí v akademickém roce 2021/2022 možnosti studia v oblastech humanitních a přírodních věd a uměleckých oborů. Studium se realizuje jako bakalářské, navazující magisterské a doktorské, probíhá v prezenční, případně kombinované formě.

Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě studuje kolem tří tisíc studentů. Studium probíhá kreditovým systémem na bázi evropského systému přenosu kreditů (ECTS), který umožňuje absolvovat část studia na partnerských univerzitách v zahraničí. Vybrané obory jsou do přijímacího řízení vypsány bez přijímacích zkoušek. Podrobné informace lze najít na webových stránkách fakulty.

Pro akademický rok 2020/2021 nabízí fakulta studium v následujících studijních oblastech:

 • Historické vědy
 • Informatika
 • Umění & Média
 • Cizí jazyky
 • Knihovnictví & Český jazyk

Den otevřených dveří: 2. 2. 2021 a 6. 3. 2021

Termín podání přihlášky

Termín podání přihlášky pro bakalářské, navazující magisterské studium je 31. 3. 2021 a pro doktorské studium je 31. 5. 2021. Informace k přijímacím zkouškám budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.

Přijímací řízení pro bakalářské a navazující magisterské studium proběhne v květnu/červnu 2021. Přijímací zkouška pro doktorské studium proběhne v červnu 2021. Přesný termín pro jednotlivé obory bude stanoven.

logo

Masarykova třída 343/37, Opava
tel.: 553 684 246
prijimacky@fpf.slu.cz
www.fpf.slu.cz

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Fyzika bakalářský prezenční 3 roky B1701
Astrofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Aplikovaná fyzika bakalářský prezenční 3 roky B1702
Monitorování životního prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Obory Aplikovaná informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B1802
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Informatika a druhý obor bakalářský prezenční 3 roky B1803
Informatika (dvouoborové) + Angličtina bakalářský prezenční 3 roky
Obory Humanitní studia bakalářský prezenční 3 roky B6107
Angličtina (dvouoborové) + Historie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura (dvouoborové) + Historie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Historie (dvouoborové) + Němčina (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Archeologie (dvouoborové) + Historie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Archeologie (dvouoborové) + Muzeologie (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Gastronomie, hotelnictví a turismus bakalářský prezenční 3 roky B6503
Lázeňství a turismus bakalářský prezenční 3 roky
Obory Historické vědy bakalářský prezenční 3 roky B7105
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Historie - muzeologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Archeologie bakalářský prezenční 3 roky B7109
Archeologie bakalářský prezenční 3 roky
Středověká archeologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Filologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B7310
Angličtina (dvouoborové) + Český jazyk a literatura (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina (dvouoborové) + Italština (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina (dvouoborové) + Němčina (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Česká literatura bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Český jazyk a literatura (dvouoborové) + Italština (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura (dvouoborové) + Němčina (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Italština (jednooborové) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Němčina (dvouoborové) + Italština (dvouoborové) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Dramatická umění bakalářský prezenční 3 roky B8203
Audiovizuální tvorba bakalářský prezenční 3 roky
Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo bakalářský prezenční 3 roky
Obory Filmové, televizní a fotografické umění a nová média bakalářský kombinovaná 3 roky B8204
Tvůrčí fotografie bakalářský kombinovaná 3 roky
Obory Fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky N1701
Teoretická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Informatika navazující magisterský prezenční 2 roky N1801
Informatika výpočetní technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Historické vědy navazující magisterský prezenční 2 roky N7105
Historie navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie – muzeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana kulturního dědictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Archeologie navazující magisterský prezenční 2 roky N7109
Archeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Informační studia a knihovnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N7201
Informační a knihovnická studia navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Filologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N7310
Bohemistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství pro střední školy navazující magisterský kombinovaná 2 roky N7504
Učitelství němčiny pro střední školy (jednooborové) navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Obory Historická studia navazující magisterský prezenční 2 roky N7106
Kulturní dědictví v regionální praxi navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Physics navazující magisterský prezenční 2 roky
Theoretical Physics (přednášeno anglicky) navazující magisterský prezenční 2 roky
Computational Physics (přednášeno anglicky) navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0613A140017
Tvůrčí fotografie bakalářský kombinovaná 3 roky
Knihovnictví bakalářský prezenční 3 roky
Obory Computer Science navazující magisterský prezenční 2 roky
Computer Science and Technology (přednášeno anglicky) navazující magisterský prezenční 2 roky
Knihovnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Německý jazyk navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky