Zavřít

Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Kontakty na fakultu
Videa

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0613A140017
Informatika a angličtina bakalářský prezenční 3 roky B0688P140001
Specializace Moderní informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0613P140004
Informační a komunikační technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Historie a kulturní dědictví v regionální praxi bakalářský prezenční 3 roky B0222P120001
Historie-muzeologie bakalářský prezenční 3 roky B0222P120003
Specializace Historie bakalářský prezenční 3 roky B0222A120001
Památková péče bakalářský prezenční 3 roky B0222P120002
Český jazyk a literatura bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0232A090016
Český jazyk a literatura maior + Historie minor bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura maior + Angličtina minor bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura maior + Němčina minor bakalářský prezenční 3 roky
Knihovnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0311P140001
Kulturní dramaturgie v divadelní praxi bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0215P310001
Angličtina pro odbornou praxi bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0231P090008
Angličtina bakalářský prezenční 3 roky B0231A090087
Angličtina maior + Němčina minor bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina maior + Historie minor bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina maior + Italština minor bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina maior + Český jazyk a literatura minor bakalářský prezenční 3 roky
Italština pro odbornou praxi bakalářský prezenční 3 roky B0231P090009
Italština bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0231A090073
Němčina pro odbornou praxi bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0231P090007
Němčina maior + Italština minor bakalářský prezenční 3 roky
Němčina maior + Angličtina minor bakalářský prezenční 3 roky
Němčina maior + Český jazyk a literatura minor bakalářský prezenční 3 roky
Němčina maior + Historie minor bakalářský prezenční 3 roky
Tvůrčí fotografie bakalářský kombinovaná 3 roky B0211A310004
Audiovizuální tvorba bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0211P310007
Český jazyk a literatura maior + Italština minor bakalářský prezenční 3 roky
Multimediální techniky bakalářský prezenční 3 roky B0211P310003
Italština maior + Český jazyk a literatura minor bakalářský prezenční 3 roky
Italština maior + Historie minor bakalářský prezenční 3 roky
Italština maior + Angličtina minor bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Archeologie bakalářský prezenční 3 roky B0222P120004
Archeologie středověku a novověku bakalářský prezenční 3 roky
Krajinná archeologie bakalářský prezenční 3 roky
Italština maior + Němčina minor bakalářský prezenční 3 roky
Historická dokumentaristika a mediální prezentace dějin bakalářský prezenční 3 roky
Informatika navazující magisterský prezenční 2 roky N0613A140030
Computer Science, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0613A140031
Historie navazující magisterský prezenční 2 roky N0222A120032
Historie a kulturní dědictví v regionální praxi navazující magisterský prezenční 2 roky N0222P120001
Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky N232A090015
Specializace Knihovnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0311P140001
Veřejné knihovny komunitního typu navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informační studia navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Německý jazyk navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0231A090056
Tvůrčí fotografie navazující magisterský kombinovaná 2 roky N0213A310016
Audiovizuální tvorba navazující magisterský prezenční 2 roky N0211P310003
Český jazyk a literatura maior + Anglický jazyk minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura maior + Historie minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie maior + Anglický jazyk minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie maior + Český jazyk a literatura minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk maior + Historie minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk maior + Český jazyk a literatura minor navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie se zaměřením na české a československé dějiny doktorský prezenční, kombinovaná 3 roky

Podrobné informace o škole

Slezská univerzita v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě nabízí v akademickém roce 2023/2024 možnosti studia v oblastech humanitních a přírodních věd a uměleckých oborů. Studium se realizuje jako bakalářské, navazující magisterské a doktorské, probíhá v prezenční, případně kombinované formě.

Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě studuje více než 1240 studentů. Studium probíhá kreditovým systémem na bázi evropského systému přenosu kreditů (ECTS), který umožňuje absolvovat část studia na partnerských univerzitách v zahraničí. Vybrané obory jsou do přijímacího řízení vypsány bez přijímacích zkoušek. Podrobné informace lze najít na webových stránkách fakulty.

Pro akademický rok 2023/2024 nabízí fakulta studium v následujících studijních oblastech:

  • Historické vědy & Archeologie
  • Informatika
  • Umění & Média
  • Cizí jazyky
  • Knihovnictví & Český jazyk

Den otevřených dveří: 9. 2. 2023 a 11. 3. 2023 (prezenčně)
Letos jsme to pojali trošku jinak a připravili pro Vás online Den otevřených dveří. Prostřednictvím série podcastů Vám naši ambasadoři přiblíží studijní programy a vše, co fakulta nabízí. Slovo dostanou také pedagogové a děkanka fakulty prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Podcasty jsou spuštěny od čtvrtku 9. února na webových stránkách, Facebooku, Spotify a YouTube. Pokud se za námi budete chtít přece jen zastavit, budeme se na Vás těšit na prezenčním Dni otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 11. března od 10 do 13 hodin ve foyer fakultní budovy na Masarykově třídě 37 v Opavě. Pro návštěvníky zde budou k dispozici zástupci jednotlivých studijních programů a studijní oddělení. Své dotazy můžete směřovat také na možnosti ubytování, stipendií, nebo zahraniční výjezdy.

Termín podání přihlášky

Termín podání přihlášky pro bakalářské a navazující magisterské studium je v případě většiny studijních programů do 30. 4. 2023. Pouze na bakalářský program Tvůrčí fotografie je nutné podat přihlášku již do 31. 3. 2023 a na navazující program Tvůrčí fotografie až do 31. 7. 2023 (elektronicky na is.slu.cz/prihlaska). Informace k přijímacím zkouškám budou zveřejněny na webových stránkách fakulty. …

Přijímací řízení pro bakalářské a navazující magisterské studium proběhne v květnu/červnu 2023. Přijímací zkouška pro doktorské studium proběhne v červnu 2023. Přesný termín pro studijní programy bude stanoven.

Manuál pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium je vytvořený přehledný Manuál. Interaktivní dokument si můžete stáhnout přímo do vašeho mobilu nebo počítače a pohodlně si prostudovat nabízené studijní programy, zjistit více o přijímacím řízení, na koho se obrátit v dané záležitosti,... a přitom vám bude stačit jedno kliknutí. Manuál dále představuje prostory fakulty, studentský život, dostupné možnosti stipendií, studia v zahraničí, ubytování a mnoho dalšího. Zároveň nechybí tipy na kulturní, společenské či gastronomické zážitky v Opavě. Manuál je k dispozici zde

Zajímá Vás, jak to u nás vypadá? Koukněte na virtuální prohlídku.

logo

Masarykova třída 343/37, Opava
tel.: 553 684 246
prijimacky@fpf.slu.cz
www.fpf.slu.cz