objednat tištěnou publikaci

Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě
Poštovní adresa: Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava
Telefon: 553 684 241
Fax: 553 716 948
Email: studium@fpf.slu.cz
WWW: www.fpf.slu.cz
Zaměření školy: Filozofické, Humanitní, Pedagogické, Přírodovědecké, Umělecké
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 47813059

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě nabízí v akademickém roce 2019/2020 obory z oblasti přírodních a humanitních věd, uměleckých oborů a cestovního ruchu. Studium se realizuje jako bakalářské, navazující magisterské a doktorské, probíhá v prezenční, případně kombinované formě.

Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě studuje kolem tří tisíc studentů. Studium probíhá kreditovým systémem na bázi evropského systému přenosu kreditů (ECTS), který umožňuje absolvovat část studia na partnerských univerzitách v zahraničí. Vybrané obory jsou do přijímacího řízení vypsány bez přijímacích zkoušek. Podrobné informace lze najít na webových stránkách fakulty.

Pro akademický rok 2019/2020 nabízí fakulta studium v následujících studijních oblastech: *

 • Aplikovaná fyzika (Bc./P)
 • Aplikovaná informatika (Bc./P+K)
 • Archeologie (Bc./P, Nav. Mgr./P, Ph.D./P+K)
 • Computer Science (Nav. Mgr./P, Ph.D./P+K)
 • Dramatická umění (Bc./P, Nav. Mgr./P)
 • Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (Bc./K, Nav. Mgr./K, Ph.D./K)
 • Filologie (Bc./P+K, Nav. Mgr./P+K, Ph.D./P+K)
 • Fyzika (Bc./P, Nav. Mgr./P, Ph.D./P+K)
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus (Bc./P)
 • Historická studia (Nav. Mgr./P)
 • Historické vědy (Bc./P, Nav. Mgr./P, Ph.D./P+K)
 • Humanitní studia (Bc./P)
 • Informační studia a knihovnictví (Bc./P+K, Nav. Mgr./P+K)
 • Informatika (Bc./P+K, Nav. Mgr./P, Ph.D./P+K)
 • Informatika a druhý obor (Bc./P)
 • Physics (Nav. Mgr./P, Ph.D./P+K)
 • Učitelství pro střední školy (Nav. Mgr./K)

* Bc. – bakalářské studium, Nav. Mgr. – navazující magisterské studium, Ph.D. – doktorské studium, P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia

Den otevřených dveří: 16. 1. 2019

Termín podání přihlášky pro bakalářské, navazující magisterské studium je 28. 2. 2019 a pro doktorské studium je 31. 5. 2019. Informace k přijímacím zkouškám budou zveřejněny na webových stránkách Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.

U bakalářských oborů, u nichž bude pro přijímací řízení přihlédnuto k výsledkům národních srovnávacích zkoušek (NSZ), jsou termíny stanoveny dle harmonogramu SCIO, u ostatních oborů, včetně oborů navazujícího magisterského studia, je termín přijímacího řízení stanoven na květen/červen 2019. Přijímací zkouška pro doktorské studium proběhne v červnu 2019.

logo
Bezručovo náměstí 1150/13, Opava
tel.: 553 684 246
prijimacky@fpf.slu.cz
www.fpf.slu.cz
module
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Informatika a druhý obor bakalářský  prezenční  3 roky B1803 
Informatika (dvouoborové) + Angličtina  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryAplikovaná fyzika bakalářský  prezenční  3 roky B1702 
Monitorování životního prostředí  bakalářský  prezenční  3 roky  
Multimediální techniky  bakalářský  prezenční  3 roky  
Počítačová technika a její aplikace  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryAplikovaná informatika bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B1802 
Aplikovaná informatika  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryArcheologie bakalářský  prezenční  3 roky B7109 
Archeologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Středověká archeologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryDramatická umění bakalářský  prezenční  3 roky B8203 
Audiovizuální tvorba  bakalářský  prezenční  3 roky  
Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryFilmové, televizní a fotografické umění a nová média bakalářský  kombinovaná  3 roky B8204 
Tvůrčí fotografie  bakalářský  kombinovaná  3 roky  
OboryFilologie bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B7310 
Angličtina + Český jazyk a literatura  bakalářský  prezenční  3 roky  
Angličtina + Italština  bakalářský  prezenční  3 roky  
Angličtina + Němčina  bakalářský  prezenční  3 roky  
Angličtina pro školskou praxi  bakalářský  kombinovaná  3 roky  
Česká literatura   bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Český jazyk a literatura (dvouoborové) + Italština  bakalářský  prezenční  3 roky  
Český jazyk a literatura (dvouoborové) + Němčina  bakalářský  prezenční  3 roky  
Italština (jednooborové)  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Němčina + Italština  bakalářský  prezenční  3 roky  
Němčina pro školskou praxi  bakalářský  kombinovaná  3 roky  
OboryFyzika bakalářský  prezenční  3 roky B1701 
Astrofyzika  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryGastronomie, hotelnictví a turismus bakalářský  prezenční  3 roky B6503 
Lázeňství a turismus  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryHistorické vědy bakalářský  prezenční  3 roky B7105 
Historie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Historie - muzeologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Historie - památková péče  bakalářský  prezenční  3 roky  
Kulturní dějiny  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryHumanitní studia bakalářský  prezenční  3 roky B6107 
Angličtina + Historie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Angličtina + Knihovnictví  bakalářský  prezenční  3 roky  
Archeologie (dvouoborové) + Historie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Archeologie (dvouoborové) + Muzeologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Český jazyk a literatura + Historie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Historie + Němčina  bakalářský  prezenční  3 roky  
Knihovnictví + Muzeologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryInformační studia a knihovnictví bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B7201 
Knihovnictví  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryInformatika bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B1801 
Informatika a výpočetní technika  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryArcheologie navazující magisterský  prezenční  2 roky N7109 
Archeologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryFilologie navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N7310 
Angličtina (dvouoborová) + Němčina  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Angličtina (jednooborová)  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Bohemistika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Němčina (jednooborová)  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryFyzika navazující magisterský  prezenční  2 roky N1701 
Počítačová fyzika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Teoretická fyzika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryHistorická studia navazující magisterský  prezenční  2 roky N7106 
Kulturní dědictví v regionální praxi  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryHistorické vědy navazující magisterský  prezenční  2 roky N7105 
Historie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Historie – muzeologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Ochrana kulturního dědictví  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryInformační studia a knihovnictví navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N7201 
Informační a knihovnická studia  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryInformatika navazující magisterský  prezenční  2 roky N1801 
Informatika výpočetní technika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryPhysics navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Computational Physics (přednášeno anglicky)  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Theoretical Physics (přednášeno anglicky)  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryUčitelství pro střední školy navazující magisterský  prezenční  2 roky N7504 
Učitelství němčiny pro střední školy (jednooborová)  navazující magisterský  prezenční  2 roky