objednat tištěnou publikaci

Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě
Poštovní adresa: Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava
Telefon: 553 684 241
Fax: 553 716 948
Email: studium@fpf.slu.cz
WWW: www.fpf.slu.cz
Zaměření školy: Filozofické, Humanitní, Pedagogické, Přírodovědecké, Umělecké
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 47813059

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Slezská univerzita v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě nabízí v akademickém roce 2020/2021 možnosti studia v oblastech přírodních a humanitních věd, uměleckých oborů a cestovního ruchu. Studium se realizuje jako bakalářské, navazující magisterské a doktorské, probíhá v prezenční, případně kombinované formě.

Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě studuje kolem tří tisíc studentů. Studium probíhá kreditovým systémem na bázi evropského systému přenosu kreditů (ECTS), který umožňuje absolvovat část studia na partnerských univerzitách v zahraničí. Vybrané obory jsou do přijímacího řízení vypsány bez přijímacích zkoušek. Podrobné informace lze najít na webových stránkách fakulty.

Pro akademický rok 2020/2021 nabízí fakulta studium v následujících studijních oblastech:

  • Fyzika a Aplikovaná fyzika
  • Informatika a Aplikovaná informatika
  • Archeologie a Historické vědy
  • Dramatická umění a Audiovizuální tvorba
  • Český jazyk a literatura
  • Anglická, Německá a Italská filologie
  • Tvůrčí fotografie

Den otevřených dveří: 29. 1. 2020 a 7. 3. 2020

Termín podání přihlášky pro bakalářské, navazující magisterské studium je 31. 3. 2020 a pro doktorské studium je 31. 5. 2020. Informace k přijímacím zkouškám budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.

Přijímací řízení pro bakalářské a navazující magisterské studium proběhne v květnu/červnu 2020. Přijímací zkouška pro doktorské studium proběhne v červnu 2020. Přesný termín pro jednotlivé obory bude stanoven.

logo
Masarykova třída 343/37, Opava
tel.: 553 684 246
prijimacky@fpf.slu.cz
www.fpf.slu.cz
module
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Informatika a druhý obor bakalářský  prezenční  3 roky B1803 
Informatika (dvouoborové) + Angličtina  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryAplikovaná fyzika bakalářský  prezenční  3 roky B1702 
Monitorování životního prostředí  bakalářský  prezenční  3 roky  
Multimediální techniky  bakalářský  prezenční  3 roky  
Počítačová technika a její aplikace  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryAplikovaná informatika bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B1802 
Aplikovaná informatika  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryArcheologie bakalářský  prezenční  3 roky B7109 
Archeologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Středověká archeologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryDramatická umění bakalářský  prezenční  3 roky B8203 
Audiovizuální tvorba  bakalářský  prezenční  3 roky  
Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryFilmové, televizní a fotografické umění a nová média bakalářský  kombinovaná  3 roky B8204 
Tvůrčí fotografie  bakalářský  kombinovaná  3 roky  
OboryFilologie bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B7310 
Angličtina + Český jazyk a literatura  bakalářský  prezenční  3 roky  
Angličtina + Italština  bakalářský  prezenční  3 roky  
Angličtina + Němčina  bakalářský  prezenční  3 roky  
Angličtina pro školskou praxi  bakalářský  kombinovaná  3 roky  
Česká literatura   bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Český jazyk a literatura (dvouoborové) + Italština  bakalářský  prezenční  3 roky  
Český jazyk a literatura (dvouoborové) + Němčina  bakalářský  prezenční  3 roky  
Italština (jednooborové)  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Němčina + Italština  bakalářský  prezenční  3 roky  
Němčina pro školskou praxi  bakalářský  kombinovaná  3 roky  
OboryFyzika bakalářský  prezenční  3 roky B1701 
Astrofyzika  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryGastronomie, hotelnictví a turismus bakalářský  prezenční  3 roky B6503 
Lázeňství a turismus  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryHistorické vědy bakalářský  prezenční  3 roky B7105 
Historie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Historie - muzeologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Historie - památková péče  bakalářský  prezenční  3 roky  
Kulturní dějiny  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryHumanitní studia bakalářský  prezenční  3 roky B6107 
Angličtina + Historie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Angličtina + Knihovnictví  bakalářský  prezenční  3 roky  
Archeologie (dvouoborové) + Historie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Archeologie (dvouoborové) + Muzeologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Český jazyk a literatura + Historie  bakalářský  prezenční  3 roky  
Historie + Němčina  bakalářský  prezenční  3 roky  
Knihovnictví + Muzeologie  bakalářský  prezenční  3 roky  
OboryInformační studia a knihovnictví bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B7201 
Knihovnictví  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryInformatika bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B1801 
Informatika a výpočetní technika  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
OboryArcheologie navazující magisterský  prezenční  2 roky N7109 
Archeologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryFilologie navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N7310 
Angličtina (dvouoborová) + Němčina  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Angličtina (jednooborová)  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Bohemistika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Němčina (jednooborová)  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryFyzika navazující magisterský  prezenční  2 roky N1701 
Počítačová fyzika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Teoretická fyzika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryHistorická studia navazující magisterský  prezenční  2 roky N7106 
Kulturní dědictví v regionální praxi  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryHistorické vědy navazující magisterský  prezenční  2 roky N7105 
Historie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Historie – muzeologie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Ochrana kulturního dědictví  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryInformační studia a knihovnictví navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N7201 
Informační a knihovnická studia  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky  
OboryInformatika navazující magisterský  prezenční  2 roky N1801 
Informatika výpočetní technika  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryPhysics navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Computational Physics (přednášeno anglicky)  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Theoretical Physics (přednášeno anglicky)  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
OboryUčitelství pro střední školy navazující magisterský  prezenční  2 roky N7504 
Učitelství němčiny pro střední školy (jednooborová)  navazující magisterský  prezenční  2 roky