Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Slezská univerzita v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Dentální hygiena bakalářský prezenční 3 roky
Edukační péče o seniory bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pediatrické ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Sociální patologie a prevence bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Veřejná správa a sociální politika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky

Podrobné informace o škole

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě nabízí profesně zaměřené studijní programy s vysokou uplatnitelností na trhu práce. Studium probíhá v moderně zrekonstruované budově, jejíž odborné učebny a materiální zázemí vytváří velmi dobré předpoklady pro kvalitní a příjemné studium. Naši absolventi jsou v praxi výborně hodnoceni a žádáni ze strany zaměstnavatelů, s nimiž mnohdy navážou kontakt již během studia.

Kromě prezenční formy studia, umožňující pravidelnou účast na přednáškách, seminářích či konzultacích, má většina studijních programů také kombinovanou formu studia. Ta je vhodná zejména pro zaměstnané studenty zvyšující si kvalifikaci při výkonu svého povolání.

Studium probíhá kreditovým systémem na bázi Evropského systému přenosu kreditů (ECTS), který umožňuje zájemcům absolvovat část studia na partnerských univerzitách v zahraničí. Fakulta nabízí také celoživotní vzdělávání a řadu specializačních kurzů.

Více na webových stránkách školy: www.fvp.slu.cz.

Bakalářské studijní programy

  • Dentální hygiena (prezenční studium)
  • Porodní asistence (prezenční studium)
  • Pediatrické ošetřovatelství (prezenční i kombinované studium)
  • Všeobecná sestra (prezenční i kombinované studium)
  • Speciální pedagogika (prezenční i kombinované studium)
  • Sociální patologie a prevence (prezenční i kombinované studium)
  • Edukační péče o seniory (prezenční i kombinované studium)

Navazující magisterské studijní programy

  • Veřejná správa a sociální politika (prezenční i kombinované studium)

Den otevřených dveří: 2. 2. 2022

Termín podání přihlášky: 31. 3. 2022 (elektronicky na is.slu.cz/prihlaska)

logo

Bezručovo náměstí 885/14, Opava
tel.: 553 684 124
studium@fvp.slu.cz
www.fvp.slu.cz

module