Zavřít

Slezská univerzita v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Všeobecná sestra bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Sociální politika a sociální práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Veřejná správa a sociální politika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Specializace v pedagogice bakalářský kombinovaná 3 roky
Edukační péče o seniory bakalářský kombinovaná 3 roky
Obory Sociální politika a sociální práce navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Veřejná správa a sociální politika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální patologie a prevence bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky

Podrobné informace o škole

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě nabízí profesně zaměřené studijní programy. Studium probíhá v moderní nově zrekonstruované budově, jejíž odborné učebny a materiální zázemí vytváří velmi dobré předpoklady pro kvalitní a zajímavé studium.

Absolventi studijních programů jsou praxí výborně hodnoceni a nacházejí široké uplatnění v odborném i veřejném životě. Kromě prezenční formy studia, umožňující pravidelnou účast na přednáškách, seminářích či konzultacích, mají studijní programy také kombinovanou formu studia, která je vhodná pro zaměstnané studenty zvyšující si kvalifikaci. Studium probíhá kreditovým systémem na bázi Evropského systému přenosu kreditů (ECTS), který umožňuje zájemcům absolvovat část studia na partnerských univerzitách v zahraničí.

Bakalářské studijní programy

  • Dentální hygiena (prezenční studium)
  • Porodní asistence (prezenční studium)
  • Všeobecná sestra (prezenční i kombinované studium)
  • Speciální pedagogika (prezenční i kombinované studium)
  • Sociální patologie a prevence (prezenční i kombinované studium)
  • Edukační péče o seniory (prezenční i kombinované studium)

Navazující magisterské studijní programy

  • Veřejná správa a sociální politika (prezenční i kombinované studium)

Den otevřených dveří: 2. 2. 2021

Termín podání přihlášky: 31. 3. 2021

Přijímací zkoušky: Během přijímacího řízení můžete podávat přihlášky na is.slu.cz/prihlaska.

Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, nabízí i kurzy celoživotního vzdělávání.

Bližší informace naleznete na webových stránkách fakulty www.slu.cz/fvp/cz/celozivotni-vzdelavani.

logo
Bezručovo náměstí 885/14, Opava
tel.: 553 684 124
studium@fvp.slu.cz
www.slu.cz
module