Zavřít

Slezská univerzita v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě

Kontakty na školu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Všeobecná sestra bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Sociální politika a sociální práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Veřejná správa a sociální politika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Specializace v pedagogice bakalářský kombinovaná 3 roky
Edukační péče o seniory bakalářský kombinovaná 3 roky
Obory Sociální politika a sociální práce navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Veřejná správa a sociální politika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální patologie a prevence bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky

Podrobné informace o škole

Slezská univerzita v Opavě – Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě nabízí profesně zaměřené studijní obory. Studium probíhá v moderní, rekonstruované budově, jejíž odborné učebny a materiální zázemí vytváří velmi dobré předpoklady pro kvalitní a zajímavé studium.

Absolventi studijních oborů jsou praxí výborně hodnoceni a nacházejí široké uplatnění v odborném i veřejném životě. Kromě prezenční formy studia umožňující pravidelnou účast na přednáškách, seminářích či konzultacích mají studijní obory také kombinovanou formu studia, která je vhodná pro zaměstnané studenty zvyšující si kvalifikaci. Studium probíhá kreditovým systémem na bázi Evropského systému přenosu kreditů (ECTS), který umožňuje zájemcům absolvovat část studia na partnerských univerzitách v zahraničí.

Pro akademický rok 2020/2021 nabízí fakulta studium v následujících studijních programech a oborech: *

  • Ošetřovatelství
  • Všeobecná sestra (Bc., P, K)
  • Sociální politika a sociální práce
  • Veřejná správa a sociální politika (Bc., nav. Mgr., P, K)
  • Specializace v pedagogice
  • Sociální patologie a prevence (Bc., P, K)
  • Edukační péče o seniory (Bc., K)

* Bc. – bakalářské studium, nav. Mgr. – navazující magisterské studium, P – prezenční studium, K – kombinované studium

Den otevřených dveří: 14. 2. 2020

Termín podání přihlášky: 31. 3. 2020

Přijímací zkoušky: Podrobné informace k přijímacím zkouškám budou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni.

Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, nabízí i kurzy celoživotního vzdělávání typu A v akreditovaných studijních programech.

Bližší informace naleznete na webových stránkách fakulty www.slu.cz/fvp/cz/celozivotni-vzdelavani.

logo
Bezručovo náměstí 885/14, Opava
tel.: 553 684 124
studium@fvp.slu.cz
www.fvp.slu.cz
module
Zobrazit více