Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Ostravská univerzita - Lékařská fakulta

Kontakty na fakultu
Videa

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Všeobecné lékařství magisterský prezenční 6 let
Ergoterapie bakalářský prezenční 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bakalářský prezenční 3 roky
Nutriční terapie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ochrana a podpora zdraví bakalářský prezenční 3 roky
Pediatrické ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Aplikovaná fyzioterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Intenzivní péče navazující magisterský prezenční 2 roky
Komunitní péče v porodní asistenci navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ochrana a podpora veřejného zdraví navazující magisterský prezenční 2 roky
Ošetřovatelská péče v geriatrii navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ošetřovatelská péče v psychiatrii navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky

Podrobné informace o škole

Ostravská univerzita – Lékařská fakulta

Lékařská fakulta Ostravské univerzity se zaměřuje na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výkon lékařských a nelékařských profesí ve zdravotnictví v souladu s požadavky EU.

Proč jít studovat k nám na fakultu

 • Jsme mladí, dynamičtí a progresivní, jsme fakultou příležitostí a jsme otevření světu
 • Nabízíme širokou nabídku profesně a prakticky orientovaných studijních programů s vysokou uplatnitelností na trhu práce
 • Kapacita každého ročníku je přizpůsobena individuálnímu přístupu ze strany pedagogů nejen v rámci praktické výuky
 • Praktická výuka je vedena v malých skupinách pro zachování kontaktní výuky studenta s pacientem, vyučujícím
 • Výuka je vedena na moderně vybavených pracovištích fakulty (multimediální technika, simulátory pro nácvik praktických dovedností, experimentální pracoviště) a od září 2022 budeme vzdělávat v novém simulačním centru – cvičné nemocnici
 • Spolupráce s hlavním partnerem Fakultní nemocnice Ostrava přináší možnost výuky na vysoce specializovaných a erudovaných pracovištích
 • Široká nabídka studijních pobytů v zahraničí v rámci Evropy, ale i dalších zemí
 • Možnost zapojení se do vědeckovýzkumných a rozvojových aktivit pracovišť fakulty
 • Nabídka programu zaměstnaneckých stipendií

Pro akademický rok 2023/2024 nabídne fakulta studium v následujících programech

Bakalářské studijní programy

 • Všeobecné ošetřovatelství (P, K)
 • Pediatrické ošetřovatelství (P, K*)
 • Porodní asistence (P)
 • Zdravotnické záchranářství (P, K*)
 • Fyzioterapie (P)
 • Ergoterapie (P)
 • Nutriční terapie (P, K)
 • Ochrana a podpora zdraví (P)
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (P)
 • Radiologická asistence (P)

Magisterský studijní program

 • Všeobecné lékařství (P)

Navazující magisterské studijní programy (po ukončení Bc.)

 • Ochrana a podpora veřejného zdraví (P)
 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii (P, K**)
 • Komunitní péče v porodní asistenci (P, K**)
 • Aplikovaná fyzioterapie (P)
 • Intenzívní péče (K**)

Doktorské studijní programy

 • Klinické neurovědy (P, K)
 • Ošetřovatelství (P, K)
 • Chirurgické obory (P, K)
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (P, K)
 • Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii (P, K)

(P – prezenční studium, K – kombinované studium, K* kombinované studium zdrav. profese, k této formě studia je nutnou podmínkou výkon příslušného zdrav. povolání, tzv. přiznání požadované profese a z ní plynoucí kompetence. Pokud tato podmínka není splněna, může se uchazeč na tuto formu studia přihlásit, ale bude praktickou výuku absolvovat v plné šíři prezenční formy studia v rozsahu, jež určuje Vyhláška č. 470/2017 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 39/2005 Sb., K** kombinované studium zdrav. profese, k této formě studia je nutnou podmínkou výkon příslušného zdrav. povolání, tzv. přiznání požadované profese a z ní plynoucí kompetence).

Upřesněné informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024 budou od listopadu 2022 a během dalších týdnů zveřejněny na webových stránkách fakulty.

Přijímací zkoušky

Talentové zkoušky: duben, květen, červen 2023

Písemné testy: květen, červen 2023 v organizaci fakulty

Den otevřených dveří

Leden, únor 2023, bližší informace na webových stránkách fakulty.

logo
Syllabova 1264/19, Ostrava
tel.: 597 091 710–713
lenka.kubinova@osu.cz
www.lf.osu.cz
Zobrazit více