Zavřít

Ostravská univerzita – Lékařská fakulta

Kontakty na fakultu
Videa

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Ergoterapie bakalářský prezenční 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bakalářský prezenční 3 roky
Nutriční terapie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ochrana a podpora zdraví bakalářský prezenční 3 roky
Pediatrické ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Aplikovaná fyzioterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Intenzivní péče navazující magisterský prezenční 2 roky
Komunitní péče v porodní asistenci navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ochrana a podpora veřejného zdraví navazující magisterský prezenční 2 roky
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech navazující magisterský prezenční 2 roky
Ošetřovatelská péče v interních oborech navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ošetřovatelská péče v psychiatrii navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
General Medicine magisterský prezenční 6 let
Všeobecné lékařství magisterský prezenční 6 let
Zubní lékařství magisterský prezenční 5 let
Chirurgické obory doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Klinická biochemie, patobiochemie a laboratorní medicína doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Klinické neurovědy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Ošetřovatelství doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Vnitřní nemoci doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky

Podrobné informace o škole

Ostravská univerzita – Lékařská fakulta

Lékařská fakulta Ostravské univerzity se zaměřuje na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výkon lékařských a nelékařských profesí ve zdravotnictví v souladu s požadavky EU.

Proč jít studovat k nám na fakultu

 • Jsme mladí, dynamičtí a progresivní, jsme fakultou příležitostí a jsme otevření světu
 • Nabízíme širokou nabídku profesně a prakticky orientovaných studijních programů s vysokou uplatnitelností na trhu práce
 • Kapacita každého ročníku je přizpůsobena individuálnímu přístupu ze strany pedagogů nejen v rámci praktické výuky
 • Praktická výuka je vedena v malých skupinách pro zachování kontaktní výuky studenta s pacientem, vyučujícím
 • Výuka je vedena na moderně vybavených pracovištích fakulty (multimediální technika, simulátory pro nácvik praktických dovedností, experimentální pracoviště) a od října 2022 využíváme ve výuce nové simulační centrum – cvičnou nemocnici pro nácvik individuálních dovedností, ale i multioborové spolupráce
 • Spolupráce s hlavním partnerem Fakultní nemocnice Ostrava přináší možnost výuky na vysoce specializovaných a erudovaných pracovištích
 • Široká nabídka studijních pobytů v zahraničí v rámci Evropy, ale i dalších zemí
 • Možnost zapojení se do vědeckovýzkumných a rozvojových aktivit pracovišť fakulty
 • Nabídka programu zaměstnaneckých stipendií

Pro akademický rok 2024/2025 nabídne fakulta studium v následujících programech

Bakalářské studijní programy

 • Všeobecné ošetřovatelství (P, K)
 • Pediatrické ošetřovatelství (P, K*)
 • Porodní asistence (P)
 • Zdravotnické záchranářství (P, K*)
 • Fyzioterapie (P)
 • Ergoterapie (P)
 • Nutriční terapie (P, K)
 • Ochrana a podpora zdraví (P)
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (P)
 • Radiologická asistence (P)

Magisterské studijní programy

 • Všeobecné lékařství (P)
 • General Medicine (P)
 • Zubní lékařství (P)

Navazující magisterské studijní programy (po ukončení Bc.)

 • Ochrana a podpora veřejného zdraví (P, K)
 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii (P, K**)
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech (P, K**)
 • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (P, K**)
 • Komunitní péče v porodní asistenci (P, K**)
 • Aplikovaná fyzioterapie (P)
 • Intenzívní péče (K**)

Doktorské studijní programy

 • Klinické neurovědy (P, K)
 • Ošetřovatelství (P, K)
 • Chirurgické obory (P, K)
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (P, K)
 • Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii (P, K)
 • Vnitřní nemoci (P, K)
 • Klinická biochemie, patobiochemie a laboratorní medicína (P, K)

(P – prezenční studium, K – kombinované studium, K* kombinované studium zdrav. profese, k této formě studia je nutnou podmínkou výkon příslušného zdrav. povolání, tzv. přiznání požadované profese a z ní plynoucí kompetence. Pokud tato podmínka není splněna, může se uchazeč na tuto formu studia přihlásit, ale bude praktickou výuku absolvovat v plné šíři prezenční formy studia v rozsahu, jež určuje Vyhláška č. 470/2017 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 39/2005 Sb., K** kombinované studium zdrav. profese, k této formě studia je nutnou podmínkou výkon příslušného zdrav. povolání, tzv. přiznání požadované profese a z ní plynoucí kompetence).

Upřesněné informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025 budou od listopadu 2023 a během dalších týdnů zveřejněny na webových stránkách fakulty.

Přijímací zkoušky

Talentové zkoušky: duben, květen, červen 2024

Písemné testy: květen, červen 2024 v organizaci fakulty

Den otevřených dveří

leden, únor 2024, aktuální informace na webových stránkách fakulty

logo
Syllabova 1264/19, Ostrava
tel.: 597 091 710–713
lenka.kubinova@osu.cz
www.lf.osu.cz
Zobrazit více