Zavřít

Ostravská univerzita

Kontakty na školu
  • Dvořákova 138/7, Moravská Ostrava, 701 03 Ostrava
  • studium@osu.cz
  • 597 091 111, 553 461 111
  • www.osu.cz
  • Zaměření: Filozofické, Humanitní, Lékařské, Pedagogické, Přírodovědecké, Umělecké
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 61988987

Fakulty

Zobrazit programy Fakulta sociálních studií Českobratrská 1182/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Obory Sociální práce navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální práce s rodinou navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Rozvoj a řízení v sociální práci navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zdravotně-sociální péče a rehabilitace navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Sociální práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotně-sociální péče bakalářský prezenční 3 roky
Zobrazit programy Fakulta umění Podlahova 382/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Obory Instrumentální hra bakalářský prezenční 3 roky B0215A310002
Cembalo bakalářský prezenční 3 roky
Fagot bakalářský prezenční 3 roky
Flétna bakalářský prezenční 3 roky
Hoboj bakalářský prezenční 3 roky
Housle bakalářský prezenční 3 roky
Klarinet bakalářský prezenční 3 roky
Klavír bakalářský prezenční 3 roky
Kontrabas bakalářský prezenční 3 roky
Lesní roh bakalářský prezenční 3 roky
Pozoun bakalářský prezenční 3 roky
Saxofon bakalářský prezenční 3 roky
Trubka bakalářský prezenční 3 roky
Viola bakalářský prezenční 3 roky
Violoncello bakalářský prezenční 3 roky
Obory Grafika a kresba bakalářský prezenční 3 roky B0213A310002
Grafika bakalářský prezenční 3 roky
Kresba bakalářský prezenční 3 roky
Obory Instrumentální hra navazující magisterský prezenční 2 roky N0215A310002
Fagot navazující magisterský prezenční 2 roky
Flétna navazující magisterský prezenční 2 roky
Hoboj navazující magisterský prezenční 2 roky
Housle navazující magisterský prezenční 2 roky
Klarinet navazující magisterský prezenční 2 roky
Klavír navazující magisterský prezenční 2 roky
Kontrabas navazující magisterský prezenční 2 roky
Lesní roh navazující magisterský prezenční 2 roky
Pozoun navazující magisterský prezenční 2 roky
Saxofon navazující magisterský prezenční 2 roky
Trubka navazující magisterský prezenční 2 roky
Violoncello navazující magisterský prezenční 2 roky
Viola navazující magisterský prezenční 2 roky
Cembalo navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Grafika a kresba navazující magisterský prezenční 2 roky N0213A310003
Grafika navazující magisterský prezenční 2 roky
Kresba navazující magisterský prezenční 2 roky
Digitální grafika a virtuální prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Zpěv bakalářský prezenční 3 roky B0215A310001
Obory Intermediální umění bakalářský prezenční 3 roky B0211A310001
Animovaná tvorba bakalářský prezenční 3 roky
Fotografie bakalářský prezenční 3 roky
Koncept - objekt - instalace bakalářský prezenční 3 roky
Knižní design bakalářský prezenční 3 roky
Video - multimédia - performance bakalářský prezenční 3 roky
Obory Malba bakalářský prezenční 3 roky B0213A310003
Malba I bakalářský prezenční 3 roky
Malba II bakalářský prezenční 3 roky
Sochařství - volná tvorba bakalářský prezenční 3 roky B0213A310003
Obory Výtvarná umění bakalářský prezenční 3 roky
Grafika - ateliér grafického designu bakalářský prezenční 3 roky
Zpěv navazující magisterský prezenční 2 roky N0215A310001
Obory Intermediální umění navazující magisterský prezenční 2 roky N0211A310002
Fotografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Koncept - objekt - instalace navazující magisterský prezenční 2 roky
Video - multimédia - performance navazující magisterský prezenční 2 roky
Knižní design a animace navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Malba navazující magisterský prezenční 2 roky N0213A310004
Malba I navazující magisterský prezenční 2 roky
Malba II navazující magisterský prezenční 2 roky
Sochařství - volná tvorba navazující magisterský prezenční 2 roky N0213A310005
Obory Výtvarná umění navazující magisterský prezenční 2 roky
Grafika - ateliér grafického designu navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Filozofická fakulta Reální 1476/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Filozofie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Základy společenských věd bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Anglická filologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Německá filologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Polská filologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Francouzská filologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ruská filologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Španělská filologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Český jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Latinský jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny umění bakalářský prezenční 3 roky
Sociologie bakalářský prezenční 3 roky
Psychologie bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie navazující magisterský prezenční 2 roky
Filozofická studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Středoevropská historická studia se zaměřením české, polské a slovenské dějiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglická filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Německá filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Čeština pro cizince navazující magisterský prezenční 2 roky
Francouzská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Polská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Španělská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ruská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Latinský jazyk a kultura středověku navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějiny umění navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Pedagogická fakulta Fráni Šrámka 1121/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Andragogika bakalářský kombinovaná 3 roky
Obecné předměty se zaměřením na vzdělávání bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Rekreologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Psychologie se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Pedagogika (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Pedagogika předškolního věku navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Speciální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Speciální pedagogika pro učitele navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. st ZŠ navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství odborných předmětů navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Učitelství pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Zobrazit programy Přírodovědecká fakulta 30. dubna 1404/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Obory Matematika bakalářský prezenční 3 roky
Matematika - maior se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika bakalářský prezenční 3 roky
Matematika - minor bakalářský prezenční 3 roky
Matematika - maior bakalářský prezenční 3 roky
Obory Geografie bakalářský prezenční 3 roky
Politická a kulturní geografie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie - maior se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie maior bakalářský prezenční 3 roky
Geografie minor bakalářský prezenční 3 roky
Obory Biologie bakalářský prezenční 3 roky
Systematická biologie a ekologie bakalářský prezenční 3 roky
Experimentální biologie bakalářský prezenční 3 roky
Biologie maior bakalářský prezenční 3 roky
Biologie minor bakalářský prezenční 3 roky
Obory Informatika bakalářský prezenční 3 roky
Informatika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Aplikovaná informatika bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Softwarové systémy bakalářský prezenční 3 roky
Obory Matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fuzzy matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Geografie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Politická a kulturní geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Aplikovaná fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzika nanostruktur navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informační systémy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Mathematics bakalářský prezenční 3 roky
Mathematics bakalářský prezenční 3 roky
Obory Ekonomická geografie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomická geografie a regionální rozvoj bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Environmentální geografie bakalářský prezenční 3 roky
Fyzická geografie bakalářský prezenční 3 roky
Kartografie a geoinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Ochrana a tvorba krajiny bakalářský prezenční 3 roky
Obory Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Chemie bakalářský prezenční 2 roky
Obory Fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika nanostruktur bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika maior se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika maior bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika minor bakalářský prezenční 3 roky
Obory Mathematics navazující magisterský prezenční 2 roky
Mathematics navazující magisterský prezenční 2 roky
Fuzzy mathematics navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Ekonomická geografie a regionální rozvoj navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekonomická geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Environmentální geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzická geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana a tvorba krajiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Lékařská fakulta Syllabova 2879/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Všeobecné lékařství, EN magisterský prezenční 6 let
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pediatrické ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotní laborant bakalářský prezenční 3 roky
Radiologický asistent bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Ergoterapie bakalářský prezenční 3 roky
Nutriční terapie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ochrana a podpora zdraví bakalářský prezenční 3 roky
Ochrana a podpora veřejného zdraví navazující magisterský prezenční 2 roky
Geriatrické ošetřovatelství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Psychiatrické ošetřovatelství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Komunitní porodní asistence navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Fyzioterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Intenzivní péče navazující magisterský kombinovaná 2 roky