Zavřít

Ostravská univerzita - Lékařská fakulta

Kontakty na školu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Všeobecné lékařství, EN magisterský prezenční 6 let
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pediatrické ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotní laborant bakalářský prezenční 3 roky
Radiologický asistent bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Ergoterapie bakalářský prezenční 3 roky
Nutriční terapie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ochrana a podpora zdraví bakalářský prezenční 3 roky
Ochrana a podpora veřejného zdraví navazující magisterský prezenční 2 roky
Geriatrické ošetřovatelství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Psychiatrické ošetřovatelství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Komunitní porodní asistence navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Fyzioterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Intenzivní péče navazující magisterský kombinovaná 2 roky

Podrobné informace o škole

Ostravská univerzita – Lékařská fakulta

Lékařská fakulta Ostravské univerzity se zaměřuje na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výkon lékařských a nelékařských profesí ve zdravotnictví v souladu s požadavky EU.

Proč jít studovat k nám na fakultu

 • Jsme mladí, dynamičtí a progresivní, jsme fakultou příležitostí a jsme otevření světu
 • Nabízíme širokou nabídku profesně a prakticky orientovaných studijních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce
 • Kapacita každého ročníku je přizpůsobena individuálnímu přístupu ze strany pedagogů nejen v rámci praktické výuky
 • Praktická výuka je vedena v malých skupinách pro zachování kontaktní výuky studenta s pacientem, vyučujícím
 • Výuka je vedena na moderně vybavených pracovištích fakulty (multimediální technika, simulátory pro nácvik praktických dovedností, experimentální pracoviště) a od září 2019 budujeme nové simulační centrum – cvičnou nemocnici
 • Spolupráce s hlavním partnerem Fakultní nemocnice Ostrava přináší možnost výuky na vysoce specializovaných a erudovaných pracovištích
 • Široká nabídka studijních pobytů v zahraničí v rámci Evropy, ale i dalších zemí
 • Možnost zapojení se do vědeckovýzkumných a rozvojových aktivit pracovišť fakulty
 • Nabídka programu zaměstnaneckých stipendií

Pro akademický rok 2020/2021 v případě úspěšných akreditací nabídne fakulta studium v následujících programech:

Bakalářské studijní programy

 • Všeobecné ošetřovatelství (P, K)
 • Pediatrické ošetřovatelství (P, K*)
 • Porodní asistentce (P)
 • obor Zdravotní laborant (P)
 • obor Radiologický asistent (P, K*)
 • Zdravotnické záchranářství (P, K*)
 • Fyzioterapie (P)
 • Ergoterapie (P)
 • Nutriční terapie (P, K)
 • Ochrana a podpora zdraví (P)

Magisterský studijní program

 • program/obor Všeobecné lékařství (P)

Navazující magisterské studijní programy (po ukončení Bc.)

 • Ochrana a podpora veřejného zdraví (P)
 • Geriatrické ošetřovatelství (P, K**)
 • Psychiatrické ošetřovatelství (P, K**)
 • Komunitní porodní asistence (P, K**)
 • Fyzioterapie (P)
 • obor Intenzívní péče (K**)

Doktorské studijní programy

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (P, K)
 • Chirurgické obory (P, K)
 • Ošetřovatelství (P, K)

P – prezenční studium, K – kombinované studium, K* kombinované studium zdrav. profese, k této formě studia je nutnou podmínkou výkon příslušného zdrav. povolání, tzv. registrace v oboru. Pokud tato podmínka není splněna, může se uchazeč na tuto formu studia přihlásit, ale bude praktickou výuku absolvovat v plné šíři prezenční formy studia v rozsahu, jež určuje Vyhláška č. 470/2017 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 39/2005 Sb., K** kombinované studium zdrav. profese, k této formě studia je nutnou podmínkou výkon příslušného zdrav. povolání, tzv. registrace v požadovaném oboru

Upřesněné informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021 budou od 1. listopadu 2019 a během dalších týdnů zveřejněny na webových stránkách fakulty.

Den otevřených dveří

7. a 8. února 2020, další informace na webových stránkách fakulty

Přijímací zkoušky

Talentové zkoušky: duben, květen, červen 2020.

Písemné testy: v organizaci fakulty.

logo
Syllabova 1264/19, Ostrava
tel.: 597 091 710–713
lenka.kubinova@osu.cz
www.lf.osu.cz
Zobrazit více