Ostravská univerzita
Poštovní adresa: Syllabova 2879/19, 703 00 Ostrava
Telefon: 597 091 702
Fax: Neuvedeno 
Email: info.lf@osu.cz
WWW: lf.osu.cz
Zaměření školy: Lékařské
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: ano
IČ: 61988987

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta

Lékařská fakulta Ostravské univerzity se zaměřuje na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výkon lékařských a nelékařských profesí ve zdravotnictví v souladu s požadavky EU.

Proč jít studovat k nám na fakultu

 • Jsme mladí, dynamičtí a progresivní, jsme fakultou příležitostí a jsme otevření světu
 • Nabízíme širokou nabídku profesně a prakticky orientovaných studijních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce
 • Kapacita každého ročníku je přizpůsobena individuálnímu přístupu ze strany pedagogů nejen v rámci praktické výuky
 • Praktická výuka je vedena v malých skupinách pro zachování kontaktní výuky studenta s pacientem, vyučujícím
 • Výuka je vedena na moderně vybavených pracovištích fakulty (multimediální technika, simulátory pro nácvik praktických dovedností, experimentální pracoviště)
 • Spolupráce s hlavním partnerem Fakultní nemocnice Ostrava přináší možnost výuky na vysoce specializovaných a erudovaných pracovištích
 • Široká nabídka studijních pobytů v zahraničí v rámci Evropy, ale i dalších zemí
 • Možnost zapojení se do vědeckovýzkumných a rozvojových aktivit pracovišť fakulty
 • Nabídka programu zaměstnaneckých stipendií

Pro akademický rok 2019/2020 nabízí fakulta studium v následujících programech

Bakalářské studijní programy

 • obor Všeobecná sestra (P, K*)
 • obor Porodní asistentka (P)
 • obor Zdravotní laborant (P)
 • obor Radiologický asistent (P, K*)
 • obor Zdravotnický záchranář (P, K*)
 • obor Fyzioterapie (P)
 • obor Ergoterapie (P)
 • obor Nutriční terapeut (P)
 • obor Ochrana veřejného zdraví (P)

Magisterský studijní program

 • obor Všeobecné lékařství (P)

Navazující magisterské studijní programy (po ukončení Bc.)

 • obor Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví (P)
 • obor Ošetřovatelská péče v pediatrii (P, K**)
 • obor Ošetřovatelská péče v geriatrii (P, K**)
 • obor Komunitní péče v porodní asistenci (P, K**)
 • obor Fyzioterapie (P)
 • obor Intenzívní péče (K**)

Doktorské studijní programy

 • obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (P, K)
 • obor Chirurgické obory (P, K)
 • obor Ošetřovatelství (P, K)

(P – prezenční studium, K – kombinované studium, K* kombinované studium zdrav. profese, k této formě studia je nutnou podmínkou výkon příslušného zdrav. povolání, tzv. registrace v oboru. Pokud tato podmínka není splněna, může se uchazeč na tuto formu studia přihlásit, ale bude praktickou výuku absolvovat v plné šíři prezenční formy studia v rozsahu, jež určuje Vyhláška č. 3/2016 Sb. ve znění Vyhlášky č. 129/2010 Sb., K** kombinované studium zdrav. profese, k této formě studia je nutnou podmínkou výkon příslušného zdrav. povolání, tzv. registrace v požadovaném oboru)

Upřesněné informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/2020 budou k 1. listopadu 2018 zveřejněny na webových stránkách fakulty.

Den otevřených dveří

11. a 12. ledna 2019

Přijímací zkoušky

Talentové zkoušky: duben, květen 2019.

Písemné testy: v organizaci fakulty.

logo
Syllabova 1264/19, Ostrava
tel.: 597 091 710–713
lenka.kubinova@osu.cz
lf.osu.cz
nahoru

Programy:

Program Druh Forma Délka Kód
OboryBezpečnost společnosti bakalářský  prezenční  3 roky B3953 
Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací  bakalářský  prezenční  3 roky 6731R025 
OboryOšetřovatelství bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky B5341 
Všeobecná sestra, EN  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky 5341R009 
OboryPorodní asistence bakalářský  prezenční  3 roky B5349 
Porodní asistentka  bakalářský  prezenční  3 roky 5341R007 
OborySpecializace ve zdravotnictví bakalářský  prezenční  3 roky B5345 
Ergoterapie  bakalářský  prezenční  3 roky 5342R002 
Fyzioterapie EN, IT  bakalářský  prezenční  3 roky 5342R004 
Nutriční terapeut  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky  
Radiologický asistent  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky 5345R010 
Zdravotní laborant  bakalářský  prezenční  3 roky 5345R020 
Zdravotnický záchranář  bakalářský  prezenční, kombinovaná  3 roky 5345R021 
OboryVeřejné zdravotnictví bakalářský  prezenční  3 roky B5347 
Ochrana veřejného zdraví  bakalářský  prezenční  3 roky 5345R006 
OboryOšetřovatelství navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky N5341 
Ošetřovatelská péče v geriatrii  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky 5341T017 
Ošetřovatelská péče v pediatrii  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky 5341T018 
OborySpecializace ve zdravotnictví navazující magisterský  prezenční  2 roky N5345 
Fyzioterapie  navazující magisterský  prezenční  2 roky  
Intenzivní péče  navazující magisterský  kombinovaná  2 roky  
Komunitní péče v porodní asistenci  navazující magisterský  prezenční, kombinovaná  2 roky 5345T033 
OboryVeřejné zdravotnictví navazující magisterský  prezenční  2 roky N5347 
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví  navazující magisterský  prezenční  2 roky 5345T006 
OboryVšeobecné lékařství magisterský  prezenční  6 let M5103 
Všeobecné lékařství, EN  magisterský  prezenční  6 let 5103T065