Zavřít

Ostravská univerzita - Přírodovědecká fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Matematika bakalářský prezenční 3 roky
Matematika - maior se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika bakalářský prezenční 3 roky
Matematika - minor bakalářský prezenční 3 roky
Matematika - maior bakalářský prezenční 3 roky
Obory Geografie bakalářský prezenční 3 roky
Politická a kulturní geografie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie - maior se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie maior bakalářský prezenční 3 roky
Geografie minor bakalářský prezenční 3 roky
Obory Biologie bakalářský prezenční 3 roky
Systematická biologie a ekologie bakalářský prezenční 3 roky
Experimentální biologie bakalářský prezenční 3 roky
Biologie maior bakalářský prezenční 3 roky
Biologie minor bakalářský prezenční 3 roky
Obory Informatika bakalářský prezenční 3 roky
Informatika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Aplikovaná informatika bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční, kombinovaná, distanční 3 roky
Softwarové systémy bakalářský prezenční 3 roky
Obory Matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fuzzy matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Geografie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Politická a kulturní geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Aplikovaná fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzika nanostruktur navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Informatika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informační systémy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Mathematics bakalářský prezenční 3 roky
Mathematics bakalářský prezenční 3 roky
Obory Ekonomická geografie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomická geografie a regionální rozvoj bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Environmentální geografie bakalářský prezenční 3 roky
Fyzická geografie bakalářský prezenční 3 roky
Kartografie a geoinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Ochrana a tvorba krajiny bakalářský prezenční 3 roky
Obory Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Chemie bakalářský prezenční 2 roky
Obory Fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Biofyzika bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika nanostruktur bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika maior se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika maior bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika minor bakalářský prezenční 3 roky
Obory Mathematics navazující magisterský prezenční 2 roky
Mathematics navazující magisterský prezenční 2 roky
Fuzzy mathematics navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Ekonomická geografie a regionální rozvoj navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekonomická geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Environmentální geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzická geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana a tvorba krajiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky