Zavřít

Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Andragogika bakalářský kombinovaná 3 roky
Obecné předměty se zaměřením na vzdělávání bakalářský kombinovaná 3 roky
Sociální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Rekreologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Psychologie se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Pedagogika (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (sdruženné) bakalářský prezenční 3 roky
Pedagogika předškolního věku navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Speciální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Speciální pedagogika pro učitele navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. st ZŠ navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství odborných předmětů navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Učitelství pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let