Zavřít

Ostravská univerzita – Fakulta umění

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Obory Intermediální umění bakalářský prezenční 3 roky
Animovaná tvorba bakalářský prezenční 3 roky
Fotografie bakalářský prezenční 3 roky
Knižní design bakalářský prezenční 3 roky
Koncept - objekt - instalace bakalářský prezenční 3 roky
Video- multimédia - performance bakalářský prezenční 3 roky
Obory Instrumentální hra bakalářský prezenční 3 roky
Cembalo bakalářský prezenční 3 roky
Fagot bakalářský prezenční 3 roky
Flétna bakalářský prezenční 3 roky
Hoboj bakalářský prezenční 3 roky
Housle bakalářský prezenční 3 roky
Klarinet bakalářský prezenční 3 roky
Klavír bakalářský prezenční 3 roky
Kontrabas bakalářský prezenční 3 roky
Lesní roh bakalářský prezenční 3 roky
Pozoun bakalářský prezenční 3 roky
Saxofon bakalářský prezenční 3 roky
Trubka bakalářský prezenční 3 roky
Viola bakalářský prezenční 3 roky
Violoncello bakalářský prezenční 3 roky
Grafický design a vizuální komunikace bakalářský prezenční 3 roky
Obory Grafika a kresba bakalářský prezenční 3 roky
Grafika bakalářský prezenční 3 roky
Kresba bakalářský prezenční 3 roky
Obory Malba bakalářský prezenční 3 roky
Malba I bakalářský prezenční 3 roky
Malba II bakalářský prezenční 3 roky
Sochařství - volná tvorba bakalářský prezenční 3 roky
Zpěv bakalářský prezenční 3 roky
Obory Instrumentální hra navazující magisterský prezenční 2 roky
Cembalo navazující magisterský prezenční 2 roky
Fagot navazující magisterský prezenční 2 roky
Flétna navazující magisterský prezenční 2 roky
Hoboj navazující magisterský prezenční 2 roky
Housle navazující magisterský prezenční 2 roky
Klarinet navazující magisterský prezenční 2 roky
Klavír navazující magisterský prezenční 2 roky
Kontrabas navazující magisterský prezenční 2 roky
Lesní roh navazující magisterský prezenční 2 roky
Pozoun navazující magisterský prezenční 2 roky
Saxofon navazující magisterský prezenční 2 roky
Trubka navazující magisterský prezenční 2 roky
Viola navazující magisterský prezenční 2 roky
Violoncello navazující magisterský prezenční 2 roky
Chamber music navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Grafika a kresba navazující magisterský prezenční 2 roky
Digitální grafika ve virtuálním prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Intermediální umění navazující magisterský prezenční 2 roky
Fotografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Knižní design a animace navazující magisterský prezenční 2 roky
Koncept - objekt - instalace navazující magisterský prezenční 2 roky
Video - multimédia - performance navazující magisterský prezenční 2 roky
Grafický design a vizuální komunikace navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Grafika a kresba navazující magisterský prezenční 2 roky
Grafika navazující magisterský prezenční 2 roky
Kresba navazující magisterský prezenční 2 roky
Komorní hra navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Malba navazující magisterský 2 roky
Malba I navazující magisterský prezenční 2 roky
Malba II navazující magisterský prezenční 2 roky
Produkce v kulturních a kreativních odvětvích navazující magisterský prezenční 2 roky
Sochařství - volná tvorba navazující magisterský prezenční 2 roky
Zpěv navazující magisterský prezenční 2 roky
Hudební umění doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky