Zavřít

Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Arboristika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Design nábytku bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Krajinářství bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Lesnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Lesnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Lesnictví tropů a subtropů bakalářský prezenční 3 roky
Myslivost bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Stavby na bázi dřeva bakalářský prezenční 3 roky
Technologie a management zpracování dřeva bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Tvorba a výroba nábytku bakalářský prezenční 3 roky
Navrhování nábytku bakalářský prezenční 3 roky
Výroba nábytku bakalářský prezenční 3 roky
European Forestry navazující magisterský prezenční 2 roky
Krajinné inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Lesní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Lesní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Lesní inženýrství tropů a subtropů navazující magisterský prezenční 2 roky
Nábytkové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Školkařství a šlechtění dřevin navazující magisterský prezenční 2 roky
Stavby na bázi dřeva navazující magisterský prezenční 2 roky
Technická biologie dřevin navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologie a management zpracování dřeva navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ekologie lesa doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Forest Ecology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Forest Management doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Forest Pathology and Mycology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Forest Phytology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Fytologie lesa doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Hospodářská úprava lesa doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Landscape Management and Engineering doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Lesnická fytopatologie a mykologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Materiálové inženýrství dřeva doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Ochrana lesa a myslivost doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Myslivost doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Ochrana lesa a myslivost doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Pěstování lesa doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Procesy tvorby nábytku doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Silviculture doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Technika a technologie lesnických procesů doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Tvorba a ochrana krajiny, inženýrské stavby v krajině doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Wood Material Engineering doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky