Zavřít

Mendelova univerzita v Brně

Kontakty na školu
  • Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 613 00 Brno
  • matias@mendelu.cz
  • 545 135 101
  • www.mendelu.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Humanitní, Pedagogické, Přírodovědecké, Technické, Umělecké, Zemědělské
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 62156489

Fakulty

Zobrazit programy Agronomická fakulta Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 613 00 Brno
Obory Technologie potravin bakalářský prezenční 3 roky
Technologie potravin bakalářský prezenční 3 roky
Obory Zemědělské inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agrobyznys bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělské inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Zootechnika bakalářský prezenční 3 roky
Zootechnika bakalářský prezenční 3 roky
Rostlinolékařství bakalářský prezenční 3 roky
Obory Agroekologie bakalářský prezenční 3 roky
Agroekologie bakalářský prezenční 3 roky
Pozemkové úpravy a ochrana půdy bakalářský prezenční 3 roky
Voda v agroekosystému bakalářský prezenční 3 roky
Obory Technologie odpadů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N2826
Technologie a management odpadů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Chemie a technologie potravin navazující magisterský prezenční 2 roky N2901
Ekotrofologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Jakost a zdravotní nezávadnost potravin navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologie potravin navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Zemědělské inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N4101
Agrobyznys navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Fytotechnika navazující magisterský prezenční 2 roky N4102
Biotechnologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Fytotechnika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Zootechnika navazující magisterský prezenční 2 roky N4103
Chov koní a agroturistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Krmivářství navazující magisterský prezenční 2 roky
Rybářství a hydrobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zootechnika navazující magisterský prezenční 2 roky
Živočišné biotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Zemědělská specializace navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N4103
Agroekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Automobilová doprava navazující magisterský prezenční 2 roky
Provoz techniky navazující magisterský prezenční 2 roky
Rozvoj venkova navazující magisterský prezenční 2 roky
Všeobecné zemědělství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Rostlinolékařství navazující magisterský prezenční 2 roky N4152
Rostlinolékařství navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Agricultural Specialisation, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N4101
General Agricultural, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Fytotechnika bakalářský prezenční 3 roky
Rostlinolékařství bakalářský prezenční 3 roky
Fytotechnika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Molekulární biologie a biotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární biologie a biotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Aplikovaná technika bakalářský prezenční 3 roky
Provoz techniky bakalářský prezenční 3 roky
Odpadové hospodářství bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělské stavby a technologická zařízení bakalářský prezenční 3 roky
Technické znalectví a oceňování bakalářský prezenční 3 roky
Obory Profesní zemědělství bakalářský prezenční 3 roky
Profesní zemědělství bakalářský prezenční 3 roky
Obory General Agriculture, EN bakalářský prezenční 3 roky
General Agriculture, EN bakalářský prezenční 3 roky
Zobrazit programy Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií třída Generála Píky 2005/7, Černá Pole, 613 00 Brno
Obory Regionální rozvoj bakalářský prezenční 3 roky B6214
Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů bakalářský prezenční 3 roky
Obory International Territorial Studies, EN bakalářský prezenční 3 roky B6702
International Development Studies, EN bakalářský prezenční 3 roky
Obory Mezinárodní teritoriální studia bakalářský prezenční 3 roky B6702
Mezinárodní rozvojová studia bakalářský prezenční 3 roky
Obory Regionální rozvoj navazující magisterský prezenční 2 roky N6214
Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory International Territorial Studies, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N6702
International Development Studies, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Mezinárodní teritoriální studia navazující magisterský prezenční 2 roky N6702
Mezinárodní rozvojová studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Institut celoživotního vzdělávání Zemědělská 814/5, Černá Pole, 613 00 Brno
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114P300001
Aplikovaná pedagogická studia bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0188P190005
Zobrazit programy Lesnická a dřevařská fakulta Zemědělská 810/3, Černá Pole, 613 00 Brno
Krajinářství bakalářský prezenční 3 roky
Obory Lesnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Lesnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Lesnictví tropů a subtropů bakalářský prezenční 3 roky
Arboristika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Nábytkové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Nábytkové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Tvorba interiéru navazující magisterský prezenční 2 roky
Stavby na bázi dřeva navazující magisterský prezenční 2 roky
Krajinné inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Lesní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Lesní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Lesnictví tropů a subtropů navazující magisterský prezenční 2 roky
Design nábytku navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Tvorba a výroba nábytku bakalářský prezenční 3 roky
Tvorba nábytku bakalářský prezenční 3 roky
Navrhování nábytku bakalářský prezenční 3 roky
Stavby na bázi dřeva bakalářský prezenční 3 roky
Technologie a management zpracování dřeva bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Design nábytku bakalářský prezenční 4 roky
Technologie a management zpracování dřeva navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Provozně ekonomická fakulta Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 613 00 Brno
Obory Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Lidské zdroje bakalářský prezenční 3 roky
Marketing and Management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomická a finanční analýza bakalářský prezenční 3 roky
Obory Systémové inženýrství a ekonomika bakalářský prezenční 3 roky B6209
Ekonomická informatika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Hospodářská politika a správa navazující magisterský prezenční 2 roky N6202
Účetnictví a daně navazující magisterský prezenční 2 roky
Finance a investiční management navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Economics and Management, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N6208
Business Economics and Management, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Systémové inženýrství a ekonomika navazující magisterský prezenční 2 roky N6209
Ekonomická informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Inženýrská informatika bakalářský prezenční 3 roky B3902
Automatizace řízení a ekonomika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Ekonomika a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N6208
Manažersko-ekonomický obor navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Inženýrská informatika navazující magisterský prezenční 2 roky N3902
Automatizace řízení a ekonomika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Economics and Management, EN bakalářský prezenční 3 roky
Marketing and Management, EN bakalářský prezenční 3 roky
Obory System Engineering and Informatics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Economics Informatics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Administrace IS/ICT bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Management obchodu a služeb bakalářský prezenční 3 roky
Management obchodní činnosti bakalářský prezenční 3 roky
Management cestovního ruchu bakalářský prezenční 3 roky
Finanční služby bakalářský prezenční 3 roky
Zobrazit programy Zahradnická fakulta Valtická 337, 691 44 Lednice
Obory Zahradnické inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0812A370002
Vinohradnictví a vinařství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zahradnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Krajinářská architektura bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky B0812A010001
Obory Zahradnické inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0812A370001
Zpracovatelské technologie a kvalita potravin navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zahradnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Vinohradnictví a vinařství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Zahradní a krajinářská architektura navazující magisterský prezenční 2 roky N4109
Zahradní a krajinářská architektura navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Horticultural Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N4168
International Master of Horticulture Science, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Floristická tvorba bakalářský prezenční 3 roky B4171
Floristická tvorba bakalářský prezenční 3 roky
Obory Realizace a správa zeleně bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0812A370003
Správa zeleně bakalářský kombinovaná 3 roky
Zahradní a krajinářská realizace bakalářský prezenční 3 roky
Obory Realizace a správa zeleně navazující magisterský prezenční 2 roky N0812A370002
Realizace a správa zeleně navazující magisterský prezenční 2 roky