Zavřít

Mendelova univerzita v Brně

Kontakty na školu

Fakulty

Zobrazit programy Agronomická fakulta Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 613 00 Brno
Specializace Agroekologie bakalářský prezenční 3 roky
Agroekologie bakalářský prezenční 3 roky
Pozemkové úpravy a ochrana půdy bakalářský prezenční 3 roky
Voda v agroekosystému bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Aplikovaná technika bakalářský prezenční 3 roky
Odpadové hospodářství bakalářský prezenční 3 roky
Provoz techniky bakalářský prezenční 3 roky
Technické znalectví a oceňování bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělské stavby a technologická zařízení bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Fytotechnika bakalářský prezenční 3 roky
Fytotechnika bakalářský prezenční 3 roky
Rostlinolékařství bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární biologie a biotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Profesní zemědělství bakalářský prezenční 3 roky
Technologie potravin bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Zemědělské inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Agrobyznys bakalářský prezenční 3 roky
Zemědělské inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Zootechnika bakalářský prezenční 3 roky
Rybářství bakalářský prezenční 3 roky
Zootechnika bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Agroekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Agroekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Pozemkové úpravy a ochrana půdy navazující magisterský prezenční 2 roky
Voda v agroekosystému navazující magisterský prezenční 2 roky
Fytotechnika navazující magisterský prezenční 2 roky
Krmivářství navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Molekulární biologie a biotechnologie navazující magisterský prezenční 2 roky
MBB rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
MBB živočichů navazující magisterský prezenční 2 roky
Odpadové hospodářství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Potravinářství a výživa člověka navazující magisterský prezenční 2 roky
Jakost a bezpečnost potravin navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologie potravin navazující magisterský prezenční 2 roky
Výživa člověka navazující magisterský prezenční 2 roky
Profesní zemědělství navazující magisterský prezenční 2 roky
Provoz techniky navazující magisterský prezenční 2 roky
Rybářství a hydrobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Technické znalectví a oceňování navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Zemědělské inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Agrobyznys navazující magisterský prezenční 2 roky
Zemědělské inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Specializace Zootechnika navazující magisterský prezenční 2 roky
Chov koní a agroturistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zootechnika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií třída Generála Píky 2005/7, Černá Pole, 613 00 Brno
Obory Mezinárodní teritoriální studia bakalářský prezenční 3 roky
Obory Regionální rozvoj bakalářský prezenční 3 roky
Obory Mezinárodní teritoriální studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Regionální rozvoj navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Institut celoživotního vzdělávání Zemědělská 814/5, Černá Pole, 613 00 Brno
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0114P300001
Aplikovaná pedagogická studia bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0188P190005
Zobrazit programy Lesnická a dřevařská fakulta Zemědělská 810/3, Černá Pole, 613 00 Brno
Arboristika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Design nábytku bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Krajinářství bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Lesnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Lesnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Lesnictví tropů a subtropů bakalářský prezenční 3 roky
Myslivost bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Stavby na bázi dřeva bakalářský prezenční 3 roky
Technologie a management zpracování dřeva bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Tvorba a výroba nábytku bakalářský prezenční 3 roky
Navrhování nábytku bakalářský prezenční 3 roky
Výroba nábytku bakalářský prezenční 3 roky
Design nábytku navazující magisterský prezenční 2 roky
European Forestry, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Krajinné inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Lesní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Lesní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Lesní inženýrství tropů a subtropů navazující magisterský prezenční 2 roky
Nábytkové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Stavby na bázi dřeva navazující magisterský prezenční 2 roky
Technická biologie dřevin navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologie a management zpracování dřeva navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Provozně ekonomická fakulta Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 613 00 Brno
Ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Management obchodu a služeb bakalářský prezenční 3 roky
Finance bakalářský prezenční 3 roky
Finanční služby bakalářský prezenční 3 roky
Otevřená informatika bakalářský prezenční 3 roky
Administrace IS/ICT bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ekonomika a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Economics and Management, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Hospodářská politika a správa obor Finance a investiční management navazující magisterský prezenční 2 roky
Účetnictví a daně navazující magisterský prezenční 2 roky
Otevřená informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Open Informatics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekonomika a management doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Economics and Management , EN doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Automatizace řízení a informatika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Zahradnická fakulta Valtická 337, 691 44 Lednice
Specializace Zahradnické inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0812A370002
Zahradnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Vinohradnictví a vinařství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zpracovatelské technologie a kvalita potravin bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Floristická tvorba bakalářský prezenční 3 roky B0812A370004
Krajinářská architektura bakalářský prezenční 4 roky B0812A010001
Specializace Realizace a správa zeleně bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0812A370003
Zahradní a krajinářská realizace bakalářský prezenční 3 roky
Správa zeleně bakalářský kombinovaná 3 roky
Specializace Zahradnické inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0812A370001
Zahradnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Vinohradnictví a vinařství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zpracovatelské technologie a kvalita potravin navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Krajinářská architektura navazující magisterský prezenční 2 roky N0731A010015
Realizace a správa zeleně navazující magisterský prezenční 2 roky N0812A370002
Obor Horticultural Engineering navazující magisterský prezenční  let N4168
International Master of Horticulture Science navazující magisterský prezenční  let
International Master of Horticultural Science, EN navazující magisterský prezenční 2 roky